Rolf Olov Schagerlund (30p)

Man, Född: 1969
Rangordningen antal relationer
Erik Johan Uhlén (5) Jan Gunnar Åkesson (4) Erik Gunnar Hallert (4) Joachim Axel Bähr (4) Martina Ulricsdotter Schagerlund (3) Torbjörn Nils Torell (3) Anna Jenny Maria Berggren (2) Ragnar Axel Söderberg (2) Jan Mikael Ludvigson (2) Hans Mikael Bromels (2) Christian Nils-Olov Wisén (2) Kjell Örjan Damir Månsson (1) Lena Cecilia Janås (1) Karl Johan Erik Godberg (1) Anna Elisabeth Stenqvist (1) Lars Göran Moberg (1) (1) Sven Johan Erik Wallen (1) Rolf Olov Anders Karlsson (1) Lars-Åke Jävert (1) Jan Gustav Carreman (1) Artur Christer Ribohn (1) Mats Åke Jönsson (1) Lisbeth Christina Sundfeldt (1) Lars Thomas Front (1) Hans Ruben Sundström (1) Per Stefan Andersson Tilk (1) Rune Torbjörnsen (1) Per Arne Mikael Hagström (1) Lars Martin Alexandersson (1) Erik Otto Strümpel (1) Berit Möller (1) Ruth Anna-Lena Lundmark (1) Anna Pernilla Pettersson (1) Linda Marie Louise Beckman (1) Kurt Ingvar Sune Andersson (1) Anders Sven-Olof Johansson (1) Sture Karl-Erling Trogen (1) Herbert Item Elmfeldt (1) Staffan Åke Zackrisson (1) Inger Margareta Kollberg (1) Tage Bertil Johansson (1) Gert Arne Lind (1) Sten Olof Anders Håkansson (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Lars Fredrik Schedin (1) Inger Margareta Dahle (1) Per-Gunnar Persson (1) Daniel Erik Bertil Blomquist (1) Staffan Anders Ebenfelt (1) Jens Bertil Nylander (1) Per Arne Sjöstrand (1) Gustaf Arnold Larsson Celsing (1) (1) (1) Matti Tapani Niiranen (1) Jonny Leopold Olsson (1) Calle Åke Oskarsson (1) Klas Åke Niklasson (1) Karl Fredrik Askerdal (1) Lillie-Britt Gundis Maria Rydén (1) Anders Viktor Borgs (1) Gunilla Kristina Rittgård (1) Martin Sigurd Hauge (1) Lisbeth Bred (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Johan Olof Stålnacke (1) Per Johan Tervald (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mats Åke Jönsson (88p) Inger Margareta Kollberg (76p) Per-Gunnar Persson (74p) Erik Otto Strümpel (73p) Johan Olof Stålnacke (72p) Per Stefan Andersson Tilk (67p) Inger Margareta Dahle (63p) Torbjörn Nils Torell (63p) Jan Gunnar Åkesson (61p) Jan Gustav Carreman (60p) Ragnar Axel Söderberg (59p) Jan Mikael Ludvigson (57p) (56p) Erik Gunnar Hallert (56p) Gunilla Kristina Rittgård (56p) Linda Marie Louise Beckman (52p) Staffan Anders Ebenfelt (52p) (52p) Joachim Axel Bähr (52p) Anna Elisabeth Stenqvist (51p) Lars Fredrik Schedin (51p) Hans Mikael Bromels (49p) Christian Nils-Olov Wisén (49p) Staffan Åke Zackrisson (45p) Tage Bertil Johansson (45p) Daniel Erik Bertil Blomquist (44p) Lars Martin Alexandersson (42p) Sten Olof Anders Håkansson (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Gustaf Arnold Larsson Celsing (38p) Rune Torbjörnsen (37p) Knut Olof Mikael Rosén (35p) Jens Bertil Nylander (35p) Gert Arne Lind (33p) (32p) Martin Sigurd Hauge (32p) Lena Cecilia Janås (30p) Anna Jenny Maria Berggren (29p) Anders Sven-Olof Johansson (29p) Rolf Olov Anders Karlsson (28p) Berit Möller (28p) Karl Fredrik Askerdal (28p) Lars Göran Moberg (26p) Sture Karl-Erling Trogen (26p) Lars-Åke Jävert (25p) Artur Christer Ribohn (25p) Lars Thomas Front (25p) Per Arne Mikael Hagström (25p) Kurt Ingvar Sune Andersson (25p) Herbert Item Elmfeldt (25p) Matti Tapani Niiranen (25p) Jonny Leopold Olsson (25p) Calle Åke Oskarsson (25p) Klas Åke Niklasson (25p) Lillie-Britt Gundis Maria Rydén (25p) Lisbeth Bred (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Anna Pernilla Pettersson (23p) Lisbeth Christina Sundfeldt (21p) Martina Ulricsdotter Schagerlund (19p) Karl Johan Erik Godberg (16p) Ruth Anna-Lena Lundmark (15p) Erik Johan Uhlén (14p) Sven Johan Erik Wallen (13p) Per Johan Tervald (12p) Per Arne Sjöstrand (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.