Oscar Robert Christensson (48p)

Man, Född: 1977
Roller

Verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Carl Jacob Mörk (43) Carl Jonas Svensson (37) Lars Göran Markus Sjövall (30) Jenny Christine Larsson Schedin (8) Christer Robert Christensson (6) Leif Gustaf Malmborg (5) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (5) Charlotte Marie-Louise Christensson (3) Monika Margareta Wannholm (3) Mats Björn Lindholmer (2) Sten Johan Pharmanson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Lars Anders Larsson (2) Bo Torsten Nilsson (2) Fredrik Ivan Mikael Eckersten (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Jan Totte Dahlin (2) Karl Stefan Andersson (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Per Han Skoglund (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Oscar Ivan Jörgen Joakim Eckersten (1) Lars Pontus Bertilsson Axelsson (1) Aurora Veronica Arph (1) Erik Anders Fast (1) Tobias Emanuel Alsborger (1) Inger Anna Gunilla Bruno Alm (1) Jan Thomas Folke Asserholt (1) Gustaf Perbonde Nilvander (1) Fouad Kamal (1) Johan Patrik Lindqvist (1) Nicklas Daniel Appelquist (1) Jacob Nils Carl Lundqvist (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) Niklas Borg (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Björn Martin Wilhelm Schmidt (1) Jan Torsten Karlemark (1) Lars Johan Fredrik Lindberg (1) Peter Svante Påhlson-Möller (1) Jan Mathias Bäckvall (1) Susanne Westman (1) Ulf Peter Burholm (1) Carl Gustav Johan Rylander (1) Claudio Rafael Henriksson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) William Douglas Cyrus Rosén (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Oscar Carl Johan Lundqvist (1) Jan Åke Ullsten (1) Gustav Fredrik Löwenhielm (1) Magnus Fredrik Hamberg (1) Klas Erik Thomas Rennerfelt (1) Carl Hampus Fernström (1) Eva Margareta Christensson (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Carl-Johan Fredrik Hagen (1) Johan Gustaf Näslund (1) Percival Hugo Calissendorff (1) Philip Kristofer Sjöö Asplund (1) Brita Ingeborg Ihre (1) Anders Christer Malmström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Jacob Mörk (79p) Carl Jonas Svensson (71p) Johan Patrik Lindqvist (69p) Carl Gustav Johan Rylander (63p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (61p) William Douglas Cyrus Rosén (55p) Christer Robert Christensson (54p) Tobias Emanuel Alsborger (53p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Percival Hugo Calissendorff (50p) Erik Anders Fast (49p) Lars Anders Larsson (49p) Anders Christer Malmström (48p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Lars Göran Markus Sjövall (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Niklas Borg (44p) Fouad Kamal (41p) Peter Svante Påhlson-Möller (41p) Klas Erik Thomas Rennerfelt (40p) Philip Kristofer Sjöö Asplund (40p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Jan Mathias Bäckvall (34p) Lars Johan Fredrik Lindberg (33p) Carl Hampus Fernström (33p) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (32p) Ulf Peter Burholm (30p) Sten Johan Pharmanson (29p) Björn Martin Wilhelm Schmidt (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Jan Thomas Folke Asserholt (26p) Gustaf Perbonde Nilvander (26p) Johan Gustaf Näslund (26p) Lars Pontus Bertilsson Axelsson (24p) Lina Anna Elisabeth Nordström (24p) Magnus Fredrik Hamberg (24p) Oscar Ivan Jörgen Joakim Eckersten (23p) Mats Björn Lindholmer (23p) Fredrik Ivan Mikael Eckersten (23p) Aurora Veronica Arph (21p) Jacob Nils Carl Lundqvist (20p) Jan Torsten Karlemark (20p) Claudio Rafael Henriksson (20p) Oscar Carl Johan Lundqvist (20p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Charlotte Marie-Louise Christensson (18p) Susanne Westman (17p) Jenny Christine Larsson Schedin (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Brita Ingeborg Ihre (15p) Per Han Skoglund (14p) Monika Margareta Wannholm (14p) Inger Anna Gunilla Bruno Alm (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Nicklas Daniel Appelquist (11p) Carl-Johan Fredrik Hagen (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.