Oscar Robert Christensson (49p)

Man, Född: 1977
Rangordningen antal relationer
Carl Jacob Mörk (39) Carl Jonas Svensson (29) Lars Göran Markus Sjövall (22) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (8) Leif Gustaf Malmborg (8) Christer Robert Christensson (6) Britt Margareta Hansson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Erik Peter Fogelberg (4) Lars Anders Larsson (4) Charlotte Marie-Louise Christensson (3) Mats Björn Lindholmer (3) Monika Margareta Wannholm (3) Magnus Fredrik Hamberg (2) Carl Hampus Fernström (2) Peter Svante Påhlson-Möller (2) Bo Torsten Nilsson (2) Fredrik Ivan Mikael Eckersten (2) Jan Totte Dahlin (2) Eva Birgitta Norinder (2) Aurora Veronica Arph (2) Karl Stefan Andersson (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Lars Johan Fredrik Lindberg (2) Jan Mathias Bäckvall (2) Sten Johan Pharmanson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Nicklas Daniel Appelquist (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Per Gunnar Forsberg (1) Jan Torsten Karlemark (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Pauline Märta Benedikte Mörk (1) Jacob Nils Carl Lundqvist (1) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (1) Hans Lennart Henry Persson (1) Erik Anders Fast (1) Carl-Johan Fredrik Hagen (1) Lars Jon Andreas Öhman (1) Johan Gustaf Näslund (1) Eva Lena Madelene Jung (1) Percival Hugo Calissendorff (1) Helena Margareta Jacobsson (1) William Douglas Cyrus Rosén (1) Gustav Fredrik Löwenhielm (1) Erik Oskar Wall (1) Jan Åke Ullsten (1) Roland Jan Olof Wretström (1) Anders Viktor Borgs (1) Klas Erik Thomas Rennerfelt (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Oscar Carl Johan Lundqvist (1) Tobias Emanuel Alsborger (1) Anders Mikael Axelsson (1) Eva Margareta Christensson (1) Jan Thomas Folke Asserholt (1) Marcus Clas Fredrik Lerander (1) Gustaf Perbonde Nilvander (1) (1) Carl Christian Robin af Burén (1) Per Han Skoglund (1) Philip Kristofer Sjöö Asplund (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Carl Johan Magnus Sundell (1) Brita Ingeborg Ihre (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Sven Erik Skog (1) Oscar Ivan Jörgen Joakim Eckersten (1) Inger Margareta Dahle (1) Björn Martin Wilhelm Schmidt (1) Lars Pontus Bertilsson Axelsson (1) Anders Christer Malmström (1) Susanne Westman (1) Sven Gösta Lennart Lerander (1) Carl Gustav Johan Rylander (1) JOHAN TORSTEN SUNDBERG (1) Hanna Maria Rexhammar (1) Inger Anna Gunilla Bruno Alm (1) Claudio Rafael Henriksson (1) Anita Helena Berggren (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Olaf Jung (1) Fouad Kamal (1) Niklas Borg (1) Johan Patrik Lindqvist (1) Hans Fredrik Sebastian Brodin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Britt Margareta Hansson (81p) Carl Jonas Svensson (71p) Hans Fredrik Sebastian Brodin (66p) Carl Jacob Mörk (65p) Johan Patrik Lindqvist (65p) Anita Helena Berggren (64p) Percival Hugo Calissendorff (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Sven Gösta Lennart Lerander (63p) Anders Mikael Axelsson (61p) Marcus Clas Fredrik Lerander (61p) Carl Johan Magnus Sundell (61p) Carl Gustav Johan Rylander (60p) Rickard Tobias Svensson Dahlberg (58p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Erik Peter Fogelberg (55p) Anders Christer Malmström (55p) Christer Robert Christensson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Erik Anders Fast (50p) Lars Anders Larsson (50p) Tobias Emanuel Alsborger (49p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Lars Jon Andreas Öhman (45p) Carl Christian Robin af Burén (45p) Fouad Kamal (45p) William Douglas Cyrus Rosén (44p) (44p) Philip Kristofer Sjöö Asplund (44p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Peter Svante Påhlson-Möller (41p) Lars Göran Markus Sjövall (41p) Jessica Margareta Efeoglu Nittsjö (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Klas Erik Thomas Rennerfelt (40p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Niklas Borg (37p) Lars Johan Fredrik Lindberg (34p) Jan Mathias Bäckvall (34p) Carl Hampus Fernström (33p) Sten Johan Pharmanson (29p) Johan Gustaf Näslund (26p) Jan Thomas Folke Asserholt (26p) Gustaf Perbonde Nilvander (26p) Björn Martin Wilhelm Schmidt (26p) Pauline Märta Benedikte Mörk (25p) Hanna Maria Rexhammar (25p) Magnus Fredrik Hamberg (24p) Lars Pontus Bertilsson Axelsson (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Fredrik Ivan Mikael Eckersten (23p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Mats Björn Lindholmer (23p) Oscar Ivan Jörgen Joakim Eckersten (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Aurora Veronica Arph (21p) Jan Torsten Karlemark (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Claudio Rafael Henriksson (20p) Erik Oskar Wall (19p) Charlotte Marie-Louise Christensson (18p) Eva Birgitta Norinder (18p) Kurt Jörgen Lövgren (17p) Brita Ingeborg Ihre (16p) Olaf Jung (16p) Per Gunnar Forsberg (15p) Roland Jan Olof Wretström (15p) Sven Erik Skog (15p) JOHAN TORSTEN SUNDBERG (15p) Jacob Nils Carl Lundqvist (14p) Oscar Carl Johan Lundqvist (14p) Monika Margareta Wannholm (14p) Susanne Westman (14p) Hans Lennart Henry Persson (13p) Inger Anna Gunilla Bruno Alm (12p) Nicklas Daniel Appelquist (11p) Per Han Skoglund (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Carl-Johan Fredrik Hagen (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.