Fredrik Sarman (41p)

Man, Född: 1977
Rangordningen antal relationer
Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Jan Totte Dahlin (3) Carl Peter Theodor Eilif F Lindell (3) Lars Anders Larsson (3) Maria Elisabeth Åkrans (3) Carl-Johan Henrik Kjellman (3) Carl-Johan Christoffer Häggblom (3) Bodil Gunhild Margareta Björk (3) Sten Johan Pharmanson (3) Claes Johan Thomas Helin (3) Åsa Maria Thorell Hejdenberg (2) Bo Magnus Söder (2) Nils Tommy Jacobson (2) Lars Martin Ragnar Nylund (2) Anders Bo Magnus Flinck (2) Karl Staffan Persson (2) Anders Johan Sandberg (2) (2) Sven Göran Mikael Mandorff (1) Ulf Mikael Andersen (1) Eva Johanna Hållén (1) (1) Josephine Eva Salenstedt (1) Martin Antero Wiklundh (1) (1) Fredrik Christian Nilsson (1) Lena Irene Larsson (1) Gertrud Marianne Sandén Ljungberg (1) (1) Anna Sofia Karolina Miramadi (1) (1) John Mikael Åbom (1) Angela Margaretha Larsson (1) Carl Robert Lundin (1) Claes Fredrik Enander (1) Carl Henrik Börjesson (1) Inger Elisabeth Cecilia Byman (1) Åsa Gudrun Lennmor (1) Carl Martin Gynnerstedt (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) (1) Per Johan Norén (1) Claes Peter Rune Högström (1) (1) Carl-Magnus Rune Jacobsson (1) Hans Jonas Petersson (1) (1) Björn Sune Rittervall (1) Kerstin Elisabeth Stureson (1) Carl Magnus Hallberg (1) Ulla Margaretha Söderholm (1) Jens Karl Georg Markström (1) Karl Anders Göran Aspegren (1) Anna Katarina Svensdotter Lindgren (1) Robert Per Henry Ahldin (1) Mattias Hildebrand Larsson (1) (1) Jakob Roland Tolleryd (1) C Jakob L Callmander d'Avignon (1) (1) (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Per Henrik Johnler (1) Karl Magnus Mirahmadi-Chariati (1) Claes Göran Malcolm C Silfverswärd (1) Bo Anders Ingo Jörnhagen (1) Patrik Lennart Ericsson (1) Claes Lennart Hedin (1) Stefan Torsten Persson (1) Eva Helén Bodström (1) John Viking Waldenström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl-Johan Christoffer Häggblom (80p) Josephine Eva Salenstedt (71p) Nils Tommy Jacobson (65p) (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Karl Staffan Persson (57p) Maria Elisabeth Åkrans (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) (50p) (50p) Angela Margaretha Larsson (49p) Lars Anders Larsson (49p) Carl Peter Theodor Eilif F Lindell (47p) Robert Per Henry Ahldin (47p) Jakob Roland Tolleryd (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Bo Magnus Söder (44p) Karl Anders Göran Aspegren (43p) (42p) Lars Martin Ragnar Nylund (42p) Åsa Maria Thorell Hejdenberg (41p) Anders Johan Sandberg (41p) C Jakob L Callmander d'Avignon (40p) Per Henrik Johnler (37p) Anna Sofia Karolina Miramadi (36p) Karl Magnus Mirahmadi-Chariati (36p) Ulf Mikael Andersen (35p) Anna Katarina Svensdotter Lindgren (35p) Sven Göran Mikael Mandorff (31p) Carl Henrik Börjesson (31p) Anders Bo Magnus Flinck (31p) (30p) Sten Johan Pharmanson (29p) (27p) (27p) Patrik Lennart Ericsson (26p) (25p) Hans Jonas Petersson (24p) Claes Johan Thomas Helin (24p) Stefan Torsten Persson (22p) Gertrud Marianne Sandén Ljungberg (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) (18p) Carl-Magnus Rune Jacobsson (17p) Carl-Johan Henrik Kjellman (16p) Eva Johanna Hållén (14p) (14p) Åsa Gudrun Lennmor (14p) Mattias Hildebrand Larsson (14p) Claes Göran Malcolm C Silfverswärd (14p) Martin Antero Wiklundh (12p) John Mikael Åbom (12p) Claes Fredrik Enander (12p) Carl Martin Gynnerstedt (12p) Per Johan Norén (12p) Kerstin Elisabeth Stureson (12p) (12p) Bo Anders Ingo Jörnhagen (12p) Eva Helén Bodström (12p) Carl Magnus Hallberg (11p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Inger Elisabeth Cecilia Byman (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.