Paul Kristofer Eskilsson (75p)

Man, Född: 1977
Rangordningen antal relationer
Cecilia Wallgren Forss (7) Hans Edlund (6) Stefan Patrik Sandberg (6) Maria Kristina Wigenfeldt (5) Elnaz Alizadeh Ebadi (5) Alf Elving Karlsson (5) Benny Stig-Lennart Enholm (2) Kijan Karimi (1) Carina Cia Maria Gad Böckman (1) Nils Erland Nilsson (1) Carin Gertrud Ingegärd Ramneskär (1) Leif Curt Lennart Lundgren (1) Eva Marianne Thalén Finné (1) Maris Rasul (1) Annika Elisabet Rapp (1) Maria Lisette Stenberg (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Lars Olof Axel Lindell (1) Johan Martin Löfstrand (1) Karl Erik Peter Nordgren (1) Karin Birgitta Maria Gustafsson (1) Ingela Elisabeth L Ekrelius (1) Mårten Åke Thorstensson (1) Mimmi Marie Westerlund (1) Lars Göran Ferlin (1) Lars Valdemar Johansson (1) Erik Christer Solander (1) Bo Lennart Johansson (1) Anders Evan Vesterlind (1) Eva Marie Alriksson (1) Ulla Maria Elisabeth Norman (1) Anna Sofia Landerholm Granberg (1) Per-Markus Fredrik Risman (1) Per-Åke Andreas Fredriksson (1) Tor Vilhelm Bergman (1) Christopher Larsson (1) Lennart Ingemar Rindstig (1) Roger Karl Hedlund (1) Anna Kristina Jonsson (1) Lene Schill (1) Alexander Mats Bengtsson (1) Nils Åke Peder Nilsson (1) Per Folke Staffan Linder (1) Carl Roger Wärn (1) Anders Torgny Nordstrand (1) Magnus Krister Åhrgren (1) Saila Birgitta Piesanen (1) Lars Victor Zhao Jansson (1) Sven Jörgen Hellman (1) Sixten Fredrik Elias Svanberg (1) Johan Fredrik Zandin (1) Björn Gustav Wall (1) Åsa Birgitta Leontine Johansson (1) Jan-Erik Tillman (1) Bengt Fredrik Rönning (1) Susanne Maria Eriksson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.