Gustav Otto Henrik Thott (50p)

Man, Född: 1977
Rangordningen styrning poängvärde
Birgitta Monica Caneman (83p) Marie Hallander Larsson (83p) Jan Gunnar Samuelson (82p) Jane M Birgitta Stymne Göransson (81p) Lars Magnus Yngen (79p) Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) Lars Micael Wollung (75p) Lena Birgitta Andersson Hofsberger (75p) Kurt Jan Erik Roxendal (69p) Gunnar Andreas Göthberg (65p) Bo Lars Erik Verneholt (62p) Hans Peter Lennart Jungbeck (62p) Lars Jörgen Ekberg (62p) (61p) Carl Wilhelm Gustaf Fürstenbach (60p) Daniel Johnsson (60p) Edwin Lars Anders Uddfors (59p) Sven Peter Oskar Utterström (56p) Paul Henrik Steene (55p) Claes Magnus Jacob Ressel (55p) Robert Patrick Söderlund (54p) Tomas Kaj Ringdahl (54p) Ants Suurkuusk (52p) Kristian Erik Holmström (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Niclas Louis Engsäll (50p) Leif Daniel Elfvendahl (50p) (50p) Per Anders Prabert (49p) Jan Fredrik Hannes Wallin (49p) Björn Erik Gustav Källén (49p) Ann Maria Zetterberg Littorin (47p) Nils Roland Nilsson (47p) Lars Tryggwe Christer Murman (43p) Lars Joakim Gunler (42p) Nils Christer Knutsson (37p) Leif Gösta Roland Svensson (37p) Per Örjan Odenbro (37p) Svarf Mats Gunnar Jönsson (26p) Jonathan Björn Seex (25p) Joanna Marie Seex (25p) Bo Stefan Anderson (24p) Jan Mikael Haake (24p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Bo Jonas Beckelin (20p) Gustav Martin Johansson (17p) Sven Tiberiu Cristea (17p) Stig Erland Didrik Thott (15p) Håkan Erik Sten (15p) Pia Ulla Christina Edstedt (12p) Ulf Westin (12p) Ulf Inge Larsson (12p) Britt-Marie Seex (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.