Jens Olof Martin Rastad (40p)

Man, Född: 1977
Rangordningen antal relationer
Hans Andreas Holmberg (15) Magnus Ivar Thorling (12) Kaarel Bernhard Lehiste (9) Erik Staffan Svensson (8) Karl Johan Kristian Perlhagen (7) Jeanette Elisabeth Cranning (7) Alf Mats Alarik (6) Ilija Batljan (5) Lennart Ingemar Rindstig (5) Sofia Eva-Lotta Strid (5) Oscar Sven Lekander (5) Johan Michael Jüri Tilander (4) Lars Olof Hellman (4) Patrik Leif Ljungmark (4) Johanna Maria Rastad (3) Fredrik Hans Wilhelm Andrén (3) Angeelica Holm (3) Joachim Lennart Pelles (3) Lars Ove Nils Jerselius (3) Bengt Michael Olsson (3) Rickard Johan Oscar Jacobsson (3) Per Gustaf Gabriel Albemark (3) Anna Veronica Persson (2) Lars Johan Varland (2) Johan Gustaf Anders Andersson (2) Sten Anders Erik Larsson (2) Erik Patrik Waldemar Karlin (2) Rolf Magnus Öhman (2) Rolf Andreas Sjödin (2) Lars Ola Persson (1) Viktor Kurt Sandberg (1) Mats Owe Anders Gustavsson (1) Henrik Gyldén (1) (1) Britt-Marie Granting (1) James Darkland (1) Per Anders Edlund (1) Rolf Lars Mikael Söderling (1) Emma Adina Embretsen (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Dan Epsten (1) Lars Tage Tagesson (1) Per Åke Rutegård (1) Mattias Adam Håkan Schultz (1) Jan Totte Dahlin (1) Bengt Håkan Järrud (1) Jakob Olle Johansson (1) Lykke Louise M Gregorsson Lundius (1) (1) Beata Lihammar (1) Lucin Darkland (1) Jakob Sebastian Westin (1) Maria Therese Nettelbjer (1) Anna Marina Syrén (1) Stig Daniel Öberg (1) Claudio Rafael Henriksson (1) Ken Ove Tommy Wendelin (1) Lars Anders Larsson (1) Dan Anders Lindmarker (1) Göran Fredrik Brunnberg (1) Thomas Ingemar Nordström (1) Dan Sten Cederhage (1) (1) Anna Lena Margareta Seratelius (1) Sture Tobias Emanuelsson (1) Jan Evert Wengholt (1) Christoffer Selling (1) Jenny Stephanie Clarberg Åkesson (1) Tim Sebastian Öhman Cirillo (1) Gunnar Per Joakim Alm (1) Samir Adnan Taha (1) Didrik David Holm (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ilija Batljan (73p) Gunnar Per Joakim Alm (73p) Oscar Sven Lekander (71p) Sofia Eva-Lotta Strid (69p) Sture Tobias Emanuelsson (61p) Lars Johan Varland (59p) Per Anders Edlund (55p) Samir Adnan Taha (53p) (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Karl Johan Kristian Perlhagen (51p) Kaarel Bernhard Lehiste (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Per Åke Rutegård (50p) Lars Anders Larsson (50p) Jakob Olle Johansson (49p) Lars Ove Nils Jerselius (49p) Bengt Michael Olsson (48p) Hans Andreas Holmberg (47p) Anna Marina Syrén (45p) Rolf Magnus Öhman (45p) Johan Michael Jüri Tilander (44p) Lars Ola Persson (43p) Viktor Kurt Sandberg (43p) Erik Patrik Waldemar Karlin (41p) Alf Mats Alarik (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) (40p) Jenny Stephanie Clarberg Åkesson (40p) Lars Tage Tagesson (39p) Patrik Leif Ljungmark (39p) Ken Ove Tommy Wendelin (37p) Thomas Ingemar Nordström (37p) Johanna Maria Rastad (36p) Joachim Lennart Pelles (36p) Mats Owe Anders Gustavsson (35p) Erik Staffan Svensson (35p) Rickard Johan Oscar Jacobsson (35p) Angeelica Holm (34p) Lars Olof Hellman (34p) (34p) Rolf Andreas Sjödin (34p) Fredrik Hans Wilhelm Andrén (29p) Sten Anders Erik Larsson (27p) Britt-Marie Granting (26p) Bengt Håkan Järrud (26p) Dan Anders Lindmarker (25p) Dan Epsten (23p) Lucin Darkland (23p) Per Gustaf Gabriel Albemark (23p) James Darkland (22p) Didrik David Holm (22p) Mattias Adam Håkan Schultz (21p) Maria Therese Nettelbjer (21p) Claudio Rafael Henriksson (20p) Emma Adina Embretsen (19p) Tim Sebastian Öhman Cirillo (19p) Stig Daniel Öberg (18p) Magnus Ivar Thorling (16p) Jan Evert Wengholt (16p) Beata Lihammar (14p) Johan Gustaf Anders Andersson (14p) Göran Fredrik Brunnberg (14p) Jakob Sebastian Westin (13p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Anna Lena Margareta Seratelius (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.