Elin Kristina Ekberg

Kvinna, Född: 1978
Roller
Rangordningen antal relationer
(2) (2) (2) Per Markus Hellsten (2) (2) Karl Johan Karlsson (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) Claes Henrik Ossborn (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Björn Niklas Nikolai (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Karl Christian Lindhé Stjernquist (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Johan Fredrik Sonander (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Erik Henry Gabrielson (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Morgan Ramon Hallén (1) Per Olof Marcus Glader (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Johan Magnus Hedsund (1) Anders Martin Strid (1) Anna Cecilia Palmérus (1) Lars Fredrik Dahl (1) Kristian Ford (1) Mikael Kent Ståhl (1) Anders Erik Sjöman (1) Sonja Christina Kokko (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Richard Martin Wessman (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) James David Louis Hope (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Erik Jonas Eklund (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Gustav Peter Sundgren (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Carl Johan af Petersens (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) (1) Björn Olof Mullaart (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) Lars Krister Azelius (1) Karl Johan Fredrik Cederblad (1) Sven Magnus Fredmer (1) Matthias Pannier (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Christoffer Thalin (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Assur Badur (1) Lars Henrik Borna (1) Jonas Claes Bergström (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Karl David Roland Andersson (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Knut Mattias Rosengren (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Jarl Rickard Azelius (1) Magnus Andreas Pauli (1) Michele Antonio Fara (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (1) Olof Patrik Jisland (1) Robert Deli (1) (1) Tomas Johan Thuresson (1) Anna Christina Edström (1) Anders Helge Forkman (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) Pär Johan Remnelid (1) Karin Charlotte Levin (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Lars Johan Larsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Henry Gabrielson (86p) Anders Martin Strid (75p) Morgan Ramon Hallén (69p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Björn Olof Mullaart (58p) Kristian Ford (56p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Per Olof Marcus Glader (50p) Sonja Christina Kokko (50p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Assur Badur (49p) (47p) Jonas Claes Bergström (45p) Jarl Rickard Azelius (45p) (44p) Lars Krister Azelius (44p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) (44p) Claes Henrik Ossborn (43p) (43p) (43p) Anders Erik Sjöman (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Lars Henrik Borna (43p) Björn Niklas Nikolai (42p) Gustav Peter Sundgren (40p) Magnus Andreas Pauli (40p) Anna Cecilia Palmérus (39p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (39p) Michele Antonio Fara (39p) Robert Deli (39p) Anders Helge Forkman (38p) (35p) Karl Christian Lindhé Stjernquist (33p) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (32p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (32p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Johan Fredrik Sonander (26p) Christoffer Thalin (25p) Anna Ingrid Wiktoria Jonsson (25p) Per Johan Fredrik Eckerberg (24p) Mikael Kent Ståhl (22p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Richard Martin Wessman (21p) Johan Magnus Hedsund (20p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Jonas Petter Gustaf Johansson (19p) Erik Jonas Eklund (18p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Per Markus Hellsten (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Tomas Johan Thuresson (17p) Lars Johan Larsson (16p) Karl Johan Karlsson (15p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (14p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (8p) Anna Christina Edström (8p) Pär Johan Remnelid (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.