Elin Kristina Ekberg (44p)

Kvinna, Född: 1978
Rangordningen antal relationer
(3) Leif Gunnar Bohman (2) (2) (2) (2) Per Markus Hellsten (2) (2) Sonja Christina Kokko (1) Jesper Zacharias Schönbeck (1) Karl Robert Wikholm (1) Maria-Pia Midenbäck Hope (1) Karl David Roland Andersson (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Charlotte Elisabeth Forssander (1) Jonas Petter Gustaf Johansson (1) Erik Jonas Eklund (1) Knut Mattias Rosengren (1) Michele Antonio Fara (1) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (1) Magnus Andreas Pauli (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Carl Johan af Petersens (1) Per Olof Marcus Glader (1) Carl Johan Bennarsten (1) Björn Olof Mullaart (1) Johan Magnus Hedsund (1) Lars Krister Azelius (1) Pär Axel Daniel Rosvall (1) (1) Sven Magnus Fredmer (1) Karin Charlotte Levin (1) Lars Anders Larsson (1) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (1) Lars Johan Larsson (1) (1) Malin Margareta Camilla Ohlin (1) Emma J von Greyerz Stuart-Beck (1) Lars Henrik Borna (1) Kristina Louise K Brorsson Salomon (1) Karin Elisabeth Grauers (1) Claes Henrik Ossborn (1) Karl Christian Lindhé (1) Per Johan Fredrik Eckerberg (1) Fabian Mattias Ekeblad (1) Dain Per Alexander Hård Nevonen (1) Ingela Anita Elisabet Malmborg (1) Johan Fredrik Sonander (1) Carl Lennart Jakobsson (1) Jarl Rickard Azelius (1) Eva Linnéa Sundin Fredriksson (1) Carl Joachim Berner (1) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (1) Ingrid Cecilia Möller Norsted (1) Olof Patrik Jisland (1) Anna Christina Edström (1) Tomas Johan Thuresson (1) Kristian Ford (1) Anders Helge Forkman (1) Anders Erik Sjöman (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Pär Johan Remnelid (1) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (1) Karl Johan Petersson (1) Karl Johan Fredrik Winnerblad (1) Åsa Erika Gotthardsson (1) Karl Johan Karlsson (1) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (1) Carl Johan Mikael Göthberg (1) James David Louis Hope (1) Gustav Peter Sundgren (1) Björn Niklas Nikolai (1) Niclas Wilhelm Winnberg (1) Albert Emil Gunnar Wållgren (1) Håkan Olof Borgenhäll (1) Fredrik Gustav Lundblom (1) Tord Bertil Lendau (1) Erik Henry Gabrielson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) Susanne Elisabeth Tillqvist (1) Morgan Ramon Hallén (1) Robert Deli (1) Lars Peter Abrahamsson (1) Anna Cecilia Palmérus (1) Anders Martin Strid (1) Christoffer Thalin (1) Lars Fredrik Dahl (1) Assur Badur (1) Sven Gösta Pontus Pettersson (1) Mikael Kent Ståhl (1) Jonas Claes Bergström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Morgan Ramon Hallén (79p) Carl Joachim Berner (72p) Erik Henry Gabrielson (72p) Anders Martin Strid (71p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Johan Magnus Hedsund (61p) Lars Johan Larsson (58p) Mattias Nickolaus Andreas Schömer (57p) Björn Olof Mullaart (54p) Kristian Ford (52p) Karl Johan Fredrik Winnerblad (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Sonja Christina Kokko (50p) Maria-Pia Midenbäck Hope (50p) Knut Mattias Rosengren (50p) Per Olof Marcus Glader (50p) Lars Anders Larsson (50p) Assur Badur (49p) (46p) Carl Lennart Jakobsson (46p) (46p) Jarl Rickard Azelius (45p) Tord Bertil Lendau (45p) Charlotte Elisabeth Forssander (44p) Lars Krister Azelius (44p) Susanne Elisabeth Tillqvist (44p) Lars Henrik Borna (43p) Claes Henrik Ossborn (43p) (43p) Anders Erik Sjöman (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) (43p) (43p) Gustav Peter Sundgren (40p) Leif Gunnar Bohman (39p) Björn Niklas Nikolai (38p) Michele Antonio Fara (37p) Johan Fredrik Sonander (37p) Anders Helge Forkman (37p) Anna Cecilia Palmérus (37p) (35p) Christoffer Thalin (35p) Carl Johan Bennarsten (34p) Jonas Claes Bergström (30p) Karl Christian Lindhé (29p) Maths Fredrik Hubertus Wilkens (29p) Jesper Zacharias Schönbeck (27p) Mikael Kent Ståhl (27p) Per Johan Fredrik Eckerberg (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Robert Deli (23p) Håkan Olof Borgenhäll (21p) Lars Peter Abrahamsson (21p) Karin Marie Elisabeth Ulberstad (20p) Carl Johan af Petersens (20p) Per Markus Hellsten (20p) Magnus Andreas Pauli (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) Erik Jonas Eklund (18p) Niclas Wilhelm Winnberg (18p) Carl Johan Mikael Göthberg (17p) Jonas Petter Gustaf Johansson (16p) Tomas Johan Thuresson (16p) Sven Gösta Pontus Pettersson (16p) Karin Elisabeth Grauers (15p) Karl Johan Karlsson (15p) Karl Robert Wikholm (14p) (14p) Karl Johan Petersson (14p) Ingela Anita Elisabet Malmborg (12p) Silvia Jeanette Pavlica Dahlberg (12p) Tua Yohanna Evelina Öhrnegård (12p) Ingrid Cecilia Möller Norsted (11p) Pär Johan Remnelid (10p) Anna Christina Edström (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.