Lars Erik Gozzi (27p)

Man, Född: 1980
Rangordningen antal relationer
Johan Olof Helge Ahlborg (8) Pär Olof Bäck (3) Anja Kristina Ahlborg (2) Per Ingemar Andersson Anell (2) Per Ove Martin Fransson (2) Nils Andreas Nyberg (2) Alf Thomas Strömberg (2) Pontus Hjalmar Lövrup (1) Maria Kristina Margaritha Stenberg (1) Johan Jouni Sakari Kempas (1) Karin Anna Maria Sjöberg (1) Nils Ole Henrik Holmudd (1) Sara Helena Karlin (1) Merike Ronéus (1) Johan Gustav Andreas Norén (1) Helene Elisabeth Adalberth (1) Kajsa Charlotta Bellinger (1) Sarah Anne Fraser Noble Rudberg (1) Per Arne Lundberg (1) Elsa Ingrid Elisabeth Bergner (1) Christian Stavros Wallentin Fritjof (1) Björn Mattias Elfström (1) Lena Sofie Fridlund Forsgren (1) Tage Niklas Carlsten Jansson (1) Ebba Kristina Prejer (1) Tommy Gustav Letzén (1) (1) Anna Katarina Sjögren (1) Henrik Lars-Göran Lindqvist (1) Anders Emil Gagnér (1) Johanna Cecilia Ridderstad (1) Hans Daniel Ahlenblad (1) Anna Charlotta Orlander (1) Farideh Wallqvist (1) Claes Mikael Holmström (1) Eva Katarina B Titelman Elmsäter (1) Per Anton Westbergh (1) Anders Carl Christian Groth (1) Åsa Anita Dahlgren (1) Åsa Johanna Björklund (1) Daniel Rickard Urso (1) Johanna Christina Stridsman Hjelm (1) Ulrika Marianne Bolinder (1) Janola Åke Gustafsson (1) (1) Eva Susanne Wadelius (1) Henrik Mattias Lindquist (1) Karl Magnus Harald Eriksson (1) Jenny Maria Gagnér (1) Carl-Johan Soldan F Ridderstad (1) Jan Fredrik Rudberg (1) Erik Mathias Kallio (1) Lisbet Ingalill Rydin (1) Tobias Jonatan Palmgren (1) Per Ingemar Lagerud (1) Sture Robert Bergman (1) Eric Jonas Gottfrid Thörne (1) Yong-Nam Mathias Hermansson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.