Lars Erik Gozzi (27p)

Man, Född: 1980
Rangordningen antal relationer
Johan Olof Helge Ahlborg (8) Pär Olof Bäck (3) Anja Kristina Ahlborg (2) Per Ingemar Andersson Anell (2) Per Ove Martin Fransson (2) Nils Andreas Nyberg (2) Alf Thomas Strömberg (2) Maria Kristina Margaritha Stenberg (1) Pontus Hjalmar Lövrup (1) Karin Anna Maria Sjöberg (1) Johan Jouni Sakari Kempas (1) Sara Helena Karlin (1) Nils Ole Henrik Holmudd (1) Johan Gustav Andreas Norén (1) Merike Ronéus (1) Kajsa Charlotta Bellinger (1) Helene Elisabeth Adalberth (1) Per Arne Lundberg (1) Sarah Anne Fraser Noble Rudberg (1) Christian Stavros Wallentin Fritjof (1) Elsa Ingrid Elisabeth Bergner (1) Lena Sofie Fridlund Forsgren (1) Björn Mattias Elfström (1) Tage Niklas Carlsten Jansson (1) Ebba Kristina Prejer (1) (1) Tommy Gustav Letzén (1) Anna Katarina Sjögren (1) Henrik Lars-Göran Lindqvist (1) Johanna Cecilia Ridderstad (1) Anders Emil Gagnér (1) Anna Charlotta Orlander (1) Hans Daniel Ahlenblad (1) Claes Mikael Holmström (1) Farideh Wallqvist (1) Per Anton Westbergh (1) Eva Katarina B Titelman Elmsäter (1) Åsa Anita Dahlgren (1) Anders Carl Christian Groth (1) Åsa Johanna Björklund (1) Daniel Rickard Urso (1) Johanna Christina Stridsman Hjelm (1) Ulrika Marianne Bolinder (1) (1) Janola Åke Gustafsson (1) Eva Susanne Wadelius (1) Karl Magnus Harald Eriksson (1) Henrik Mattias Lindquist (1) Carl-Johan Soldan F Ridderstad (1) Jenny Maria Gagnér (1) Erik Mathias Kallio (1) Jan Fredrik Rudberg (1) Tobias Jonatan Palmgren (1) Lisbet Ingalill Rydin (1) Sture Robert Bergman (1) Per Ingemar Lagerud (1) Yong-Nam Mathias Hermansson (1) Eric Jonas Gottfrid Thörne (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.