Frida Marianne Sylvén (12p)

Kvinna, Född: 1984
Rangordningen antal relationer
Ole Deurell (4) Carl Gustaf Erling Hjärner (3) Barbro Christina Hjärner (3) Martin Jonas Rana (2) Maria Therese Loftheim (1) Jessica Leah Mühlrad (1) Kjell Rune Håkan Strömberg (1) Ingrid Pernilla Norberg (1) Birgitta Erica Wassberg (1) Sven Carl Zetterberg (1) Linnéa Maria Thomasdotter Lindberg (1) Karl-Oskar Tjernström (1) Annika Maria Carstedt (1) Sofie Elin J Vikström Danielsson (1) Kent Reinhold Sander (1) Oscar Karl Johan Stenhart (1) Björn Lennart Karåker (1) Anders Gösta Lindberg (1) Kerstin Maria Eckerblom (1) Lotta Maria Karolina Löwgren Elmér (1) Mattias Jon Holst (1) Anders Gunnar Eriksson (1) Anna Nilsdotter Gyllenstierna (1) Håkan Erik Edström (1) Sonny Fahlberg (1) Jan-Erik Liljebladh (1) Eva Susanne Mellqvist (1) Karl Thomas Bratt (1) Marie Charlotte Meijer Arbén (1) Sandra Maria Vassberg (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Anders Olov Stark (1) Hans Erik Gotthard Wünsche (1) Erik Mikael Bengtsson (1) Arne Henrik Täppmark (1) Maria Helena Hermansson (1) Lars Magnus Larsson (1) Bengt Ingemund Carlsson (1) Karl Peter Mikael Nygren (1) Lars Martin Sundblad (1) Eva Cajsa Marcelius (1) Lars Göran Wik (1) Niklas Håkan Lager (1) Malin Elisabeth Weiman (1) Per Ture Karlsson (1) Jens Thomas Egon Arleroth (1) Kent Kim Vadenhag (1) Peter Ragnar Bruzelius (1) Johan Love Esbjörn Arbén (1) Carl Jacob Mattias Biderholt (1) Inga-Lill Teresia Lindgren (1) Björn Mattias Mattsson (1) Barbro Christina Zetterberg (1) Rolf Niklas William Sjöö (1) Johan Ola Fredrik Claesson (1) Marie Karin Anna Danielsson (1) Torbjörn Wiik (1) Tomas Apostolos Andersson (1) Karin Margareta Andersson (1) Per Mikael Ringaby (1) Johan Folke Anders Mikael Dåderman (1) Nils Jonas Mårtensson (1) Kjell Jonny Heidendahl (1) Annika Åsa Marianne Hjerpe (1) Bengt Arnold Eriksson (1) Åsa Susanne Ek (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kent Reinhold Sander (74p) Nils Jonas Mårtensson (69p) Lars Magnus Larsson (54p) Anders Gösta Lindberg (50p) Jan-Erik Liljebladh (47p) Björn Lennart Karåker (40p) Kjell Rune Håkan Strömberg (39p) Karl Thomas Bratt (39p) Björn Mattias Mattsson (37p) Linnéa Maria Thomasdotter Lindberg (36p) Ingrid Pernilla Norberg (34p) Hans Erik Gotthard Wünsche (31p) Eva Cajsa Marcelius (31p) Annika Maria Carstedt (30p) Arne Henrik Täppmark (30p) Johan Ola Fredrik Claesson (30p) Ole Deurell (29p) Per Ture Karlsson (29p) Carl Jacob Mattias Biderholt (28p) Rolf Niklas William Sjöö (28p) Barbro Christina Hjärner (25p) Håkan Fredrik Erholt (25p) Carl Gustaf Erling Hjärner (24p) Inga-Lill Teresia Lindgren (24p) Kerstin Maria Eckerblom (23p) Lotta Maria Karolina Löwgren Elmér (23p) Kjell Jonny Heidendahl (23p) Mattias Jon Holst (22p) Niklas Håkan Lager (22p) Lars Martin Sundblad (21p) Lars Göran Wik (21p) Karl Peter Mikael Nygren (20p) Torbjörn Wiik (20p) Karin Margareta Andersson (20p) Sven Carl Zetterberg (19p) Sofie Elin J Vikström Danielsson (19p) Anders Olov Stark (19p) Maria Helena Hermansson (19p) Peter Ragnar Bruzelius (19p) Johan Folke Anders Mikael Dåderman (19p) Johan Love Esbjörn Arbén (18p) Tomas Apostolos Andersson (18p) Marie Charlotte Meijer Arbén (17p) Kent Kim Vadenhag (17p) Birgitta Erica Wassberg (16p) Karl-Oskar Tjernström (16p) Sonny Fahlberg (16p) Sandra Maria Vassberg (16p) Marie Karin Anna Danielsson (16p) Anna Nilsdotter Gyllenstierna (15p) Barbro Christina Zetterberg (15p) Per Mikael Ringaby (15p) Bengt Arnold Eriksson (15p) Martin Jonas Rana (12p) Oscar Karl Johan Stenhart (12p) Maria Therese Loftheim (11p) Eva Susanne Mellqvist (11p) Erik Mikael Bengtsson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.