Johan Mattias Martinsson (45p)

Man, Född: 1981
Rangordningen antal relationer
Stellan Gösta Arne Martinsson (4) Thomas Nils-Åke Bayard (3) Peter Mikael Sjöberg (3) Bo Niklas Arvidsson (3) Erik Karl-Johan Alavik (3) Bengt Christer Sernestrand (3) Nils-Åke Gunnar Johansson (3) Anne-Christine M Ljungberg-Snygg (3) Leif Torbjörn Fogel (3) Roy Anders Mannikoff (3) Hans Jörgen Mårten Holmberg (3) Sven Andreas Jahnstedt (3) Sture Sven Alfred Johansson (3) Claes Ingemar Unosson (3) Bo Ingvar Fransson (3) Ann-Mari Helena Olsson (3) Linda Madelene Johansson (3) Roland Kjell Ingvar Oscarsson (3) Anders Johansson (2) Oskar Paul Martinsson (2) Karl Axel Ingemar Rydberg (2) Sören Gustav Valter Andersson (2) Pär Magnus Andersson (2) Elmer Tobias Kullingsjö (2) Bertil Per-Olof Rosén (2) Erik Per-Ola Martinsson (2) Karl Lennart Benkel (1)Hjelte Bengt (1) Jan Gunnar Eriksson (1) Christer Sven-Inge Carlson (1) Jonas Gunnar Olsson (1) Karin Birgitta Hedlund (1) Egon Karl-Göran Renulf (1) (1) Carl Sören Willy Nymann (1) Karl Johan Torbjörn Djupmarker (1) Gert Arne Ossian Östergren (1) Lennart Roland Ingvarsson (1) Olof Lennart Olsson (1) Sven-Olof Axel Larsson (1) Stefan Kjell Ingemar Broberg (1) Eva Kristina Carlson (1) Alf Henrik Westin (1) Per Arne Georg Danelius (1) Karl Fredrik Lennart Djupmarker (1) Joakim Valentin Hermansson (1) Jenny Elisabet Djupmarker (1) Lars Rune Påfvelsson (1) Ivar Stig-Uno Olsson (1) Gustav Egon Börje Carlson (1) Karl Evert Tomas Ljungsberg (1) Per-Olof Henrik Hilmér (1) Stig Thomas Skytt (1) Kurt Torbjörn Djupmarker (1) Elin Anna Carolina Cederberg (1) Jan Peter Annas (1) Mats Christer Gustafsson (1) (1) Erik Johan Anders Jönsson (1) Carin Cecilia Joséphine Ritter (1) Per Magnus Thore Kjörling (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt Christer Sernestrand (61p) Karin Birgitta Hedlund (52p) Jan Peter Annas (47p) Claes Ingemar Unosson (46p) Thomas Nils-Åke Bayard (45p) Bo Niklas Arvidsson (45p) Erik Karl-Johan Alavik (45p) Nils-Åke Gunnar Johansson (45p) Leif Torbjörn Fogel (45p) Hans Jörgen Mårten Holmberg (45p) Bo Ingvar Fransson (45p) Ann-Mari Helena Olsson (45p) Linda Madelene Johansson (45p) (41p) Karl Johan Torbjörn Djupmarker (39p) Alf Henrik Westin (39p) Jenny Elisabet Djupmarker (39p) Stellan Gösta Arne Martinsson (39p) Kurt Torbjörn Djupmarker (39p) (39p) Carin Cecilia Joséphine Ritter (39p) Elmer Tobias Kullingsjö (33p) Anders Johansson (32p) Jonas Gunnar Olsson (32p) Sören Gustav Valter Andersson (32p) Pär Magnus Andersson (32p) Bertil Per-Olof Rosén (32p) Per-Olof Henrik Hilmér (31p) Karl Evert Tomas Ljungsberg (30p) Stefan Kjell Ingemar Broberg (28p) Karl Lennart Benkel (27p)Hjelte Bengt (27p) Jan Gunnar Eriksson (27p) Gert Arne Ossian Östergren (27p) Lennart Roland Ingvarsson (27p) Olof Lennart Olsson (27p) Sven-Olof Axel Larsson (27p) Lars Rune Påfvelsson (27p) Ivar Stig-Uno Olsson (27p) Gustav Egon Börje Carlson (27p) Stig Thomas Skytt (27p) Oskar Paul Martinsson (26p) Sven Andreas Jahnstedt (26p) Erik Per-Ola Martinsson (26p) Carl Sören Willy Nymann (24p) Per Arne Georg Danelius (24p) Karl Fredrik Lennart Djupmarker (18p) Per Magnus Thore Kjörling (18p) Christer Sven-Inge Carlson (16p) Eva Kristina Carlson (16p) Joakim Valentin Hermansson (16p) Elin Anna Carolina Cederberg (15p) Peter Mikael Sjöberg (14p) Karl Axel Ingemar Rydberg (14p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.