Jenny Eleonora Salomonsson

Kvinna, Född: 1981
Rangordningen antal relationer
A Malin M Qvänstedt Myllymäki (4) Lars Håkan Knapasjö (4) Per Hans Benny Krig Knapasjö (4) Karin Marie Carlsson (4) Lars-Ove Bertil Jonsson (4) Tommy Samuel Myllymäki (4) Dan Håkan Bennetoft (4) Jan Robert Falk (3) Elin Mariann Malmsten (3) Dick Erik Tomas Lind (3) Hans Andreas Malmsten (3) Hans Åke Malmsten (3) Sofia Kristina Malmsten (3) Christer Einar Johansson (2) Bo Arne Nilsson (2) Ann-Kristin Pettersson (2) Andreas Gustav Olof Strömgren (2) Tony Ragnar Lööv (2) Maud Annica Greve (2) Dorothy Ingela Birgitta Lind (2) Thomas Söderlind (2) Erik Daniel Roos Wahlberg (2) Nanna Helena Lindmark (2) Fredrik Allan Bentzer (2) Eva Marita Gustafsson (1) Anna Sofia Marie Lindberg (1) Anna Jessica Samuelsson (1) Per Åke Krister Lagmyr (1) Hans Niclas Jansson (1) Anna Birgitta Kristina Söderlind (1) Helge Andréas Namslauer (1) Karin Monica Falk (1) Lars Ove Henrik Holmgren (1) Per Birger Hjorth (1) Katarina Gunilla E Lagerstedt (1) Anders Karl Bjurevall (1) Mårten Philip Johansson (1) Bo Tomas Jäderberg (1) Kjell Fredrik Karlsson (1) Alf Hedlund (1) Michael Gunnar Carlsson (1) Hans Gösta Johansson (1) Bo Andreas Hellström (1) Kjell Erik Kenneth Ericsson (1) Kjell Gunnar Joakim Lagmyr (1) Linn Karin Therese Rosenberg (1) Anna Sofia Falk (1) Arne Vidar Norén (1) Lars Mikael Holmgren (1) Sigrid Lena Birgitta Hagelberg (1) John Mattias Gustafsson (1) Per Ola Odeling (1) Karin Yvonne Lundgren (1) Hans Anders Gustafsson (1) Daniel John Henry Nordgren (1) Ingemar Hedlund (1) Stefan Vilhelm Norrman (1) Björn Nils Jonas Eriksson (1) Hans Tomas Johansson (1) Karin Elin Maria Hellström (1) Johanna Kristina Frölund (1) Anna Karin Claudia Ekengren (1) Bengt Hugo Andersson (1) Jens Petter Fager (1) Kjell Arne Lundström (1) Anders Gunnar Lagerstedt (1) Eva Helena Eriksson (1) Lars Karl Johan Thorell (1) Emil Jan Lennart Pettersson Falk (1) Barbro Inga-Lill Staffansson (1) Eva Jenny Wallin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Birger Hjorth (47p) Alf Hedlund (41p) Christer Einar Johansson (37p) Tony Ragnar Lööv (37p) Bo Arne Nilsson (36p) Dan Håkan Bennetoft (34p) Stefan Vilhelm Norrman (31p) Michael Gunnar Carlsson (28p) Hans Andreas Malmsten (27p) Elin Mariann Malmsten (26p) Hans Åke Malmsten (26p) Sofia Kristina Malmsten (26p) Katarina Gunilla E Lagerstedt (24p) Maud Annica Greve (22p) A Malin M Qvänstedt Myllymäki (21p) Per Åke Krister Lagmyr (21p) Karin Monica Falk (21p) Sigrid Lena Birgitta Hagelberg (21p) Nanna Helena Lindmark (21p) Eva Helena Eriksson (21p) Lars Karl Johan Thorell (21p) Anders Karl Bjurevall (20p) Kjell Gunnar Joakim Lagmyr (20p) Arne Vidar Norén (20p) John Mattias Gustafsson (20p) Per Ola Odeling (20p) Tommy Samuel Myllymäki (20p) Bengt Hugo Andersson (20p) Kjell Arne Lundström (20p) Anna Birgitta Kristina Söderlind (19p) Andreas Gustav Olof Strömgren (19p) Lars Mikael Holmgren (18p) Thomas Söderlind (18p) Erik Daniel Roos Wahlberg (18p) Fredrik Allan Bentzer (18p) Anna Sofia Marie Lindberg (17p) Lars Ove Henrik Holmgren (17p) Mårten Philip Johansson (17p) Lars Håkan Knapasjö (17p) Dick Erik Tomas Lind (17p) Karin Yvonne Lundgren (17p) Emil Jan Lennart Pettersson Falk (17p) Anna Jessica Samuelsson (16p) Jan Robert Falk (16p) Bo Tomas Jäderberg (16p) Per Hans Benny Krig Knapasjö (16p) Kjell Erik Kenneth Ericsson (16p) Lars-Ove Bertil Jonsson (16p) Daniel John Henry Nordgren (16p) Björn Nils Jonas Eriksson (16p) Johanna Kristina Frölund (16p) Barbro Inga-Lill Staffansson (16p) Eva Marita Gustafsson (15p) Hans Niclas Jansson (15p) Hans Gösta Johansson (15p) Bo Andreas Hellström (15p) Linn Karin Therese Rosenberg (15p) Hans Anders Gustafsson (15p) Hans Tomas Johansson (15p) Karin Elin Maria Hellström (15p) Ann-Kristin Pettersson (14p) Kjell Fredrik Karlsson (14p) Karin Marie Carlsson (14p) Anna Sofia Falk (14p) Dorothy Ingela Birgitta Lind (14p) Jens Petter Fager (14p) Anders Gunnar Lagerstedt (14p) Eva Jenny Wallin (14p) Helge Andréas Namslauer (12p) Anna Karin Claudia Ekengren (12p) Ingemar Hedlund (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.