Jenny Eleonora Salomonsson

Kvinna, Född: 1981
Rangordningen antal relationer
Nils Torbjörn Palmberg (5) Johan Sigurd Tore Enberg (5) Lars Håkan Knapasjö (4) Per Hans Benny Krig Knapasjö (4) Bo Arne Nilsson (4) Lars-Ove Bertil Jonsson (4) Tommy Samuel Myllymäki (4) Karin Marie Carlsson (4) Dan Håkan Bennetoft (4) A Malin M Qvänstedt Myllymäki (4) Elin Mariann Malmsten (3) Dick Erik Tomas Lind (3) Hans Andreas Malmsten (3) Anna Sofia Falk (3) Hans Åke Malmsten (3) Sofia Kristina Malmsten (3) Jan Robert Falk (3) Stig Peter Michael Falkenströmer (2) Mårten Rosenqvist (2) Nanna Helena Lindmark (2) Tony Ragnar Lööv (2) Fredrik Allan Bentzer (2) Lars Stefan Johansson (2) Dorothy Ingela Birgitta Lind (2) Bengt Ove Svensson (2) Åsa Gunhild Sofie Falkenströmer (2) Per Gunnar Nordberg (2) Andreas Gustav Olof Strömgren (2) Maria Helena Johansson (2) Maud Annica Greve (2) Christer Einar Johansson (2) Thomas Söderlind (2) Erik Daniel Roos Wahlberg (2) Ann-Kristin Pettersson (2) Mårten Philip Johansson (1) Bo Tomas Jäderberg (1) Hans Tomas Johansson (1) Eva Marita Gustafsson (1) Kjell Fredrik Karlsson (1) Anna Karin Claudia Ekengren (1) Daniel John Henry Nordgren (1) Anders Gunnar Lagerstedt (1) Bo Andreas Hellström (1) Stefan Vilhelm Norrman (1) Linn Karin Therese Rosenberg (1) Anna Jessica Samuelsson (1) Arne Vidar Norén (1) Karl Patrik Blomquist (1) Sigrid Lena Birgitta Hagelberg (1) Anna Birgitta Kristina Söderlind (1) John Mattias Gustafsson (1) Per Ola Odeling (1) Ingrid Engla B Palmberg Karlsson (1) Karin Yvonne Lundgren (1) Per Åke Krister Lagmyr (1) Alf Hedlund (1) Helge Andréas Namslauer (1) Lars Ove Henrik Holmgren (1) Anna Sofia Marie Lindberg (1) Katarina Gunilla E Lagerstedt (1) Karin Elin Maria Hellström (1) Bengt Hugo Andersson (1) Kjell Erik Kenneth Ericsson (1) Kjell Arne Lundström (1) Elaine Marie Robinson-Porta (1) Eva Helena Eriksson (1) Jens Petter Fager (1) Lars Karl Johan Thorell (1) Hans-Erik Svedin (1) Emil Jan Lennart Pettersson Falk (1) Barbro Inga-Lill Staffansson (1) Hans Gösta Johansson (1) Hans Anders Gustafsson (1) Eva Jenny Wallin (1) Kjell Gunnar Joakim Lagmyr (1) Ingemar Hedlund (1) Leif Gunnar Svensson (1) Pers Anders David Fredman (1) Lars Mikael Holmgren (1) Michael Gunnar Carlsson (1) Hans Niclas Jansson (1) Björn Nils Jonas Eriksson (1) Karin Monica Falk (1) Johanna Kristina Frölund (1) Per Birger Hjorth (1) Nirsmarit Dan Olov Halvarsson (1) Anders Karl Bjurevall (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Birger Hjorth (47p) Johan Sigurd Tore Enberg (44p) Alf Hedlund (41p) Bengt Ove Svensson (40p) Nils Torbjörn Palmberg (39p) Ingrid Engla B Palmberg Karlsson (39p) Bo Arne Nilsson (36p) Stefan Vilhelm Norrman (31p) Hans-Erik Svedin (31p) Tony Ragnar Lööv (30p) Christer Einar Johansson (30p) Dan Håkan Bennetoft (29p) Michael Gunnar Carlsson (28p) Hans Andreas Malmsten (27p) Elin Mariann Malmsten (26p) Hans Åke Malmsten (26p) Sofia Kristina Malmsten (26p) Åsa Gunhild Sofie Falkenströmer (25p) Stig Peter Michael Falkenströmer (24p) Katarina Gunilla E Lagerstedt (24p) Lars Stefan Johansson (22p) Anna Birgitta Kristina Söderlind (22p) Andreas Gustav Olof Strömgren (22p) Maud Annica Greve (22p) Nanna Helena Lindmark (21p) Fredrik Allan Bentzer (21p) Sigrid Lena Birgitta Hagelberg (21p) Per Åke Krister Lagmyr (21p) Maria Helena Johansson (21p) Eva Helena Eriksson (21p) Lars Karl Johan Thorell (21p) Leif Gunnar Svensson (21p) Lars Mikael Holmgren (21p) A Malin M Qvänstedt Myllymäki (21p) Thomas Söderlind (21p) Erik Daniel Roos Wahlberg (21p) Karin Monica Falk (21p) Mårten Rosenqvist (20p) Arne Vidar Norén (20p) John Mattias Gustafsson (20p) Per Ola Odeling (20p) Per Gunnar Nordberg (20p) Lars Ove Henrik Holmgren (20p) Tommy Samuel Myllymäki (20p) Bengt Hugo Andersson (20p) Kjell Arne Lundström (20p) Anna Sofia Falk (20p) Kjell Gunnar Joakim Lagmyr (20p) Pers Anders David Fredman (20p) Anders Karl Bjurevall (20p) Linn Karin Therese Rosenberg (18p) Karl Patrik Blomquist (18p) Lars Håkan Knapasjö (17p) Mårten Philip Johansson (17p) Dick Erik Tomas Lind (17p) Karin Yvonne Lundgren (17p) Anna Sofia Marie Lindberg (17p) Emil Jan Lennart Pettersson Falk (17p) Hans Niclas Jansson (17p) Per Hans Benny Krig Knapasjö (16p) Bo Tomas Jäderberg (16p) Daniel John Henry Nordgren (16p) Anna Jessica Samuelsson (16p) Lars-Ove Bertil Jonsson (16p) Karin Marie Carlsson (16p) Kjell Erik Kenneth Ericsson (16p) Barbro Inga-Lill Staffansson (16p) Björn Nils Jonas Eriksson (16p) Johanna Kristina Frölund (16p) Jan Robert Falk (16p) Hans Tomas Johansson (15p) Eva Marita Gustafsson (15p) Anna Karin Claudia Ekengren (15p) Bo Andreas Hellström (15p) Helge Andréas Namslauer (15p) Karin Elin Maria Hellström (15p) Hans Gösta Johansson (15p) Hans Anders Gustafsson (15p) Kjell Fredrik Karlsson (14p) Anders Gunnar Lagerstedt (14p) Dorothy Ingela Birgitta Lind (14p) Jens Petter Fager (14p) Eva Jenny Wallin (14p) Ann-Kristin Pettersson (14p) Elaine Marie Robinson-Porta (11p) Nirsmarit Dan Olov Halvarsson (11p) Ingemar Hedlund (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.