Mikael Sixten Wintzell (80p)

Man, Född: 1981
Rangordningen antal relationer
Eric Henric Enhörning (8) Simon Wasim Halabi Saneback (6) Ulf Håkan Juhlin (6) Lars Börje Gunnar Andersson (5) Edvin Oskar Eriksson (5) Per Matthias Vidh (3) Lars Erik Göte Nordstrand (2) Eva Marita Odélius Engström (2) Jan Gunnar Samuelson (2) Per Olof Tillström (2) Lars Fredrik Carlsson (2) Linda Melin (2) Anders Gunnar Dahlvig (2) Lars Niklas Paulsson (2) Johanna Sara Astrid Berlinde (2) Hans Christian Frick (2) Mariana Burenstam Linder (2) Kenneth Wiggo Ingemar Nilsson (2) Martin Henrik Valdemar Bengtsson (2) Kjell Christian Zanders (2) (1) Carl Jacob Kinell (1) Bjarne Deleuran Mumm (1) Erik Oskar Frick (1) Sven Mats Anderberg (1) Johan Anders Daniel Hedengran (1) Lars Johan Vidénros (1) Benny Gunnar Averpil (1) Istvan Beres (1) Ann-Charlotte Helm Wennergren (1) Alexander Georg Wennergren Helm (1) Nanna Janina Hedlund (1) Ingemar Mikael Ahlström (1) Maryam Ghahremani (1) Anders Gustav Wallstedt (1) Ulf Johan Gunnar Larsson Lindstrand (1) Berit Ann-Marie Ladeborn (1) (1) Bengt Joakim Styrén (1) Josep Maria Nolla Puertas (1) Roger Gösta Martin Mattsson (1) James Alex Bodhi Molvin (1) Bert Thomas Forssberg (1) Lars Stefan Johansson (1) Daniel Christian Eric Nowak (1) Eva Marie Franzén (1) Fredrik Johan Ramberg (1) Bengt Michael Olsson (1) Peter Karl Rosén (1) Carl Gustaf Sigfrid Ollas (1) Anna Gabriella Nauclér (1) Stefan Deleuran Mumm (1) Anders Per Ivan Ripp (1) Johan Nils Oscar Frank Kinnander (1) Roger Daniel Hartelius (1) Andreas Christopher Wålm (1) Torsten Bertil Skarin (1) Mathias Per-Johan Persson (1) Peter Rune Lennart Sandberg (1) Ole Thomas Nord (1) Lars Gunnar Magnus Håkansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anders Gunnar Dahlvig (88p) Jan Gunnar Samuelson (82p) Martin Henrik Valdemar Bengtsson (82p) Lars Gunnar Magnus Håkansson (82p) Lars Erik Göte Nordstrand (80p) Eva Marita Odélius Engström (80p) Lars Fredrik Carlsson (80p) Johanna Sara Astrid Berlinde (80p) Hans Christian Frick (80p) Mariana Burenstam Linder (80p) Alexander Georg Wennergren Helm (71p) Peter Rune Lennart Sandberg (59p) Nanna Janina Hedlund (54p) Bengt Michael Olsson (54p) Lars Johan Vidénros (52p) Johan Nils Oscar Frank Kinnander (52p) Carl Jacob Kinell (48p) Ulf Johan Gunnar Larsson Lindstrand (43p) Kjell Christian Zanders (43p) Fredrik Johan Ramberg (41p) Anders Gustav Wallstedt (40p) (39p) Maryam Ghahremani (39p) Anna Gabriella Nauclér (38p) (37p) Kenneth Wiggo Ingemar Nilsson (35p) Simon Wasim Halabi Saneback (34p) Istvan Beres (33p) James Alex Bodhi Molvin (33p) Lars Stefan Johansson (33p) Mathias Per-Johan Persson (33p) Ingemar Mikael Ahlström (29p) Carl Gustaf Sigfrid Ollas (29p) Bjarne Deleuran Mumm (27p) Erik Oskar Frick (27p) Stefan Deleuran Mumm (27p) Eric Henric Enhörning (25p) Edvin Oskar Eriksson (25p) Daniel Christian Eric Nowak (25p) Anders Per Ivan Ripp (24p) Per Matthias Vidh (23p) Josep Maria Nolla Puertas (22p) Andreas Christopher Wålm (22p) Ann-Charlotte Helm Wennergren (19p) Benny Gunnar Averpil (18p) Bert Thomas Forssberg (18p) Ulf Håkan Juhlin (17p) Peter Karl Rosén (17p) Lars Börje Gunnar Andersson (16p) Sven Mats Anderberg (16p) Linda Melin (16p) Lars Niklas Paulsson (16p) Torsten Bertil Skarin (16p) Berit Ann-Marie Ladeborn (15p) Per Olof Tillström (14p) Eva Marie Franzén (14p) Ole Thomas Nord (14p) Johan Anders Daniel Hedengran (12p) Bengt Joakim Styrén (10p) Roger Daniel Hartelius (10p) Roger Gösta Martin Mattsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.