Nils-Erik Johansson (49p)

Man, Född: 1933
Rangordningen antal relationer
Kent Ingemar Lövgren (14) Lars Thomas Lind (8) Liss Lars Åke Larsson (7) Jan Erik Nobelius (6) Rolf Anders Östling (6) Lars Göran Hagström (6) Mats Håkan Åman (5) Linda Margit Elisabet Johansson (3) Barbro Ulrika Hagberg (2) Sven Jonas Estéen (2) Ida Marie Hanefors Jonasson (2) Robert Sebastian Tamm (2) Jan Olov Forssell (2) Erik Wiliam Wijk Björklund (2) Per Mattias Skoglund (2) Anita Helena Berggren (2) Bengt Håkan Östlund (1) Hans Ulric Isacsson (1) Björn Einar Håkan Lundstedt (1) Mats Sigvard Aspemo (1) Karl Erik Thure Eriksson (1) Erik Arturo Gumabon (1) Sten Olof Eklund (1) Åsa Elsa Kristina Eriksson (1) Mats Johan Ek Tidstrand (1) Sofie Margareta Lundberg (1) Berndt Ingemar Björkman (1) Trost Dan Åke Larsson (1) Ralph Kjell Hedman (1) Pål Johan Weiner (1) Ulla Margareta Hassel Hollmer (1) Bengt Olof Lennart Danielsson (1) Sofia Margareta Hyléen Toresson (1) Hans Ingvar Persson (1) Peter Bengtsson (1) Staffan Erik Åström (1) Sigrid Hillevi Rongdén Hintala (1) Sven Erik Rosén (1) Rolf Folke Midow (1) Jonas Welander (1) Per Olof Brasar (1) Ingrid Viola Märta M Backlund (1) Ulf Peter Segerström (1) Mats Torgny Andersson (1) Anders Peter Lennart Nilsson (1) Pär Anders Öhman (1) Lars Jonas Nilsson (1) Olof Kolbjörn Rydén (1) Anna-Karin Ramebäck (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Bo Håkan Ragnar Eriksson (1) Linda Kristine Lejderud Lindstedt (1) Lars-Erik Backlund (1) Lars Göte Reyier (1) Mats Reinhold Skoglund (1) Peter Mikael Törngren (1) U C Charlotte Wiberg Gudmundsson (1) Almuth Mengler Roos (1) Lo Johan Coucy (1) Lars Ingemar Ölander (1) Annika Ingeborg Frykebrant (1) Rolf Marcus Wikberg (1) Björn Nils Fredrik Hejderdal (1) Karl Hans Mikael Cederlöf (1) Göran Nils Rune Wigert (1) Bo Johan Berg (1) Jan Anders Bergergård (1) Nils Bertil Daniels (1) Alf Sune Lundqvist (1) Ingrid Ann-Sofi Collin (1) Ulf Ragnar Bergkvist (1) Karl Anders Göran Holmgren (1) Karl-Åke Karlsson (1) Per Sune Strid (1) Jan Göran Henriksson (1) Karl Martin Försth (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Hans Kenneth Albinsson (1) Karl Mikael Östen Martinsson (1) Mats Johan Nobelius (1) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (1) Nils Håkan Nilsson (1) Karl Runar Gustafsson (1) Leif Olov Blumenberg (1) Per Anders Håkan Åsling (1) Smids Jan Erik Matsson (1) Jan Mikael Althin (1) Lars Johan Molin (1) Carl Torsten Ingemar Torstensson (1) Pär Jesper Lindberg (1) Sven Erik Ifrén (1) Arne Torgny Vidholm (1) Per Johan Reimi (1) Ulf Thomas Bodén (1) Ann-Charlotte Erika Wiringe (1) Birgitta Eleonora Kristin Forsberg (1) Lars Robert Aronius (1) Lars Håkan Fins (1) Nils Thomas Gustafsson (1) Jonas Sigfrid Cajser Westling (1) Stephan Mikael Borgström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Björn Einar Håkan Lundstedt (77p) Pål Johan Weiner (75p) Sofia Margareta Hyléen Toresson (75p) Kent Ingemar Lövgren (67p) Per Mattias Skoglund (66p) Ulf Ragnar Bergkvist (65p) Anita Helena Berggren (64p) Ulf Peter Segerström (61p) Bengt Håkan Östlund (56p) Mats Reinhold Skoglund (56p) Lars Håkan Fins (56p) Sven Jonas Estéen (52p) Lars Göran Hagström (50p) Trost Dan Åke Larsson (49p) Lars-Erik Backlund (49p) Jan Olov Forssell (49p) U C Charlotte Wiberg Gudmundsson (49p) Lo Johan Coucy (49p) Lars Johan Molin (49p) Pär Jesper Lindberg (49p) Per Johan Reimi (49p) Jan Erik Nobelius (47p) Liss Lars Åke Larsson (47p) Berndt Ingemar Björkman (46p) Karl Runar Gustafsson (46p) Lars Jonas Nilsson (44p) Peter Mikael Törngren (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Nils Thomas Gustafsson (40p) Sofie Margareta Lundberg (39p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Emma Frida Ramona Melander Vängbo (39p) Ulf Thomas Bodén (37p) Linda Margit Elisabet Johansson (36p) Robert Sebastian Tamm (36p) Göran Nils Rune Wigert (35p) Per Sune Strid (34p) Mats Johan Ek Tidstrand (33p) Sven Erik Rosén (32p) Nils Håkan Nilsson (32p) Jan Mikael Althin (31p) Per Olof Brasar (30p) Karl-Åke Karlsson (30p) Ulla Margareta Hassel Hollmer (29p) Bo Johan Berg (29p) Ingrid Ann-Sofi Collin (29p) Anna-Karin Ramebäck (28p) Per Anders Håkan Åsling (28p) Lars Robert Aronius (28p) Jan Göran Henriksson (26p) Leif Olov Blumenberg (26p) Rolf Anders Östling (25p) Almuth Mengler Roos (25p) Karl Mikael Östen Martinsson (25p) Hans Ingvar Persson (24p) Lars Göte Reyier (24p) Arne Torgny Vidholm (24p) Erik Arturo Gumabon (23p) Jonas Sigfrid Cajser Westling (23p) Mats Sigvard Aspemo (22p) Åsa Elsa Kristina Eriksson (22p) Nils Bertil Daniels (19p) Mats Torgny Andersson (18p) Lars Thomas Lind (18p) Smids Jan Erik Matsson (18p) Mats Håkan Åman (17p) Rolf Folke Midow (17p) Barbro Ulrika Hagberg (16p) Bengt Olof Lennart Danielsson (16p) Lars Ingemar Ölander (16p) Jonas Welander (14p) Erik Wiliam Wijk Björklund (13p) Karl Hans Mikael Cederlöf (12p) Karl Erik Thure Eriksson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.