Företag:

Cara Psykologi AB
559225-6373
LINKITTRINGEN 24, 792 96 VÅMHUS
Dalarna
Mora
Aktiebolag
06.11.2019
50 000
Personalutbildning: handledning och utbildning till personal som arbetar inom vård alt. psykoterapiområdet tex personal inom landstinget, kommunen, kriminalvården. Även handledning till personer som är under utbildning till att jobba inom dessa områden (utbildningshandledning tex på psykoterapi utbildningar och psykologutbildningar). Annan öppen hälso- och sjukvård: psykologverksamhet och psykoterapeutiska alt. stödjande insatser till patienter och deras anhöriga med psykisk problematik. Bedömning, utredning, behandling. Personerna kan komma via remiss från tex. landsting, företagshälsovård, kommun men även betala själva för samtal. Idrottspsykologisk rådgivning (rådgivning till idrottare gällande mental träning tex åtgärder för prestationshöjning).
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer