Om purehelp.se

Purehelp.se - Sveriges ledande business sökmotor för alla som är intresserade av att veta mer om Sveriges bolag.

På purehelp.se kan du hitta information om bolagets omsättning, årsresultat, rörelsescore, kassaflöde, befattningar och styrelsescore. Information får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan att purehelp.se, eller vederbörande rättighetshavare, lämnat sitt uttryckliga medgivande till detta.

Vi köper vår information från en kvalificerad databas leverantör som synkroniserar mottagning av informationen från ett hundratal leverantörer. Exempel på rådatakällor: Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket, SPAR, Lantmäteriet, Tingsrätter, Statistiska centralbyrån samt Post- och inrikes tidningar. Gemensamt för alla är att de håller högsta kvalitet och uppdateras antingen dagligen eller med en maximal leveransfrekvens från leverantören.

För att undvika att databas fel återkommer måste fel korrigeras vid källan. Har du kollat Bolagsverket?
Sök företagsfakta:
http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/foretagsfakta

Har du frågor om vår söktjänst purehelp.se - kontakta oss på:
support@purehelp.se