Företag:

Collector Bank AB
556597-0513
LILLA BOMMENS TORG 11
BOX 11914, 404 39 GÖTEBORG
010-1610000
Bankaktiebolag
08.09.2000
200-499 anställda
149 422 000
Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I dessa bestämmelser anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fordringsägaren inom högst 30 dagar. Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken i sin verksamhet bland annat 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- ; skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), samt 15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om ; elektroniska pengar. Bolagets verksamhet skall, i förhållande till vad som angivits ovan, avse följande: 1. betalningsförmedling via generella betalsystem 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för ; fordringsägaren inom högst 30 dagar 3. ta emot klientmedel med redovisningsskyldighet 4. låna upp medel, till exempel genom att ta inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 5. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 6. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 7. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 8. tillhandahålla betalningsmedel 9. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Berfenhag, Erik Lars Gustav / Bruce, Ulla Pia Susanne / Croona, Ulf Tryggve / Edholm, Bengt Anders / Eriksson, Josefin Anna Helena / Hybinette, Charlotte Andrea C / Johannesson, Birgitta Ann-Charlotte / Lundström, Rolf Christoffer / Nossman, Ulf Martin / Olsson, Peter Kristian / Osberg, Marie Elisabeth / Selin, Kjell Erik Torne / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder / Styrelsen ska bestå av 8 styrelseledamöter och 0 / styrelsesuppleanter.

Collector Bank AB är noterat på adressen «LILLA BOMMENS TORG 11» och var registrerad 08.09.2000 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 149 422 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 51 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2014 visar en omsättning på SEK 845 786 000, ett rörelseresultat på SEK 239 613 000 och där eget kapital var positivt med SEK 833 475 000.

Styrelsen består av 4 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 56 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 78 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 59 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 64,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2014-122013-122012-122010-122009-12
Total omsättning845.786655.288562.259401.582344.596
Rörelseresultat239.613174.574155.857134.449101.126
Resultat före skatt194.587139.365129.250106.83289.559
 
Summa eget kapital833.475486.510378.577259.206222.114
Kassa och bank453.65100094.176
 
Rörelsemarginal (%)2827283429
Soliditet (%)1513131514

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,00 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2014-122013-122012-122010-122009-12
Avkastning på totalt kapital33366
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad22222
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet44664
Score5151535654
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör
Extern vice verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Collector AB
Collector Bank AB 100%
Collector Finland OY 100%
Collector Norge AS 100%
Collector Payments AB 100%
Collector Payments Finland Oy 100%
NFT Growth 1 Kommanditbolag 80%
PayPort GmbH 100%
Colligent Norge AS 100%