Olof Skragge Adolfsson Hermelin (40p)

Man, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Jan Egenäs (14) Kjell Göran Beronius (14) Bengt Erik Uusitalo (12) Björn Erik Magnus Ogenstam (7) Robert Henrik Berndtsson Rehbinder (7) Lars Ove Bertil Bergendahl (6) Nils David Alexander Hagberg (4) Leif Mikael Larsson (3) Nils Johan Jansson (3) Lee Ulrika Maria Andersson (3) Kent Åke Jansson (3) Ulrika Margareta Beronius (3) Clas Henrik Tegidius (3) Ann-Christin Hägglund (3) Per Oscar Wessman (3) Helen Susanne Wessman (3) Uno Christer Petersson (2) Leif Arne Rosén (2) Lars-Ola Mattias Andersson (2) Anna Sofi Ragén (2) Johan Richard Kaijser (2) Camilla Margareta Bergensand (2) Eva Birgitta Törner (1) Siv Eva Marianne Wiik (1) Charlotte E U Adlén Karlström (1) Maud Elisabet Häggberg (1) Nils Martin Petersson (1) Sten Lars Gunnar Åberg (1) Magnus Åke Hubert Danielsson (1) Bo Gunnar Jonsson (1) Rolf Peter Blomberg (1) Eva Marianne Lund Carlsson (1) Roger Digre (1) Mats Torgny Andersson (1) Zbigniew Kozicki (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Åke Peter Michael Åkesson (1) Elisabeth Susanne Wolpert (1) Marie Elisabeth Jakobsson (1) Lars Kenneth Elton (1) Leif Holger Larsson (1) Per Lennart Norgren (1) Hans Arvid Thornell (1) Andreas Gustaf Lindé (1) John Henric Lind (1) Nils Håkan Gunnerbeck (1) Ulf Olov Persson (1) Bengt Olof Adolfsson (1) Nils Peter Stefan Nilsson (1) Jan Robert Börje Mattsson (1) Lars-Eric Peter Peterson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Lars Olof Nyström (1) Lars Arvid Rosén (1) John Joakim Lindén (1) Jan Erik Alenius (1) Annica Marianne Ottobre (1) Björn Mikael Sven Bargholtz (1) Kelley Jean Nilson Petersson (1) Olof Martin Hammarström (1) Per Anders Holmström (1) Kenneth Torbjörn Olov Johansson (1) Jan-Olav Törner (1) Kent Ingvar Lars-Åke Adolfsson (1) Erik Tommy Fredriksson (1) Ingrid Gun Veronica Näslund (1) Bengt Viktor Göransson (1) Per-Gunnar Anders Larsson (1) Nils Owe Rickard Brandås (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ann-Christin Hägglund (76p) Leif Arne Rosén (70p) Anna Sofi Ragén (62p) Nils Martin Petersson (58p) Robert Henrik Berndtsson Rehbinder (53p) Bengt Olof Adolfsson (50p) Åke Peter Michael Åkesson (49p) Jan Egenäs (48p) Björn Erik Magnus Ogenstam (41p) Hans Arvid Thornell (41p) Lars Arvid Rosén (41p) Bengt Viktor Göransson (41p) Uno Christer Petersson (40p) Roger Digre (40p) Zbigniew Kozicki (40p) Marie Elisabeth Jakobsson (40p) Kjell Göran Beronius (40p) Nils Peter Stefan Nilsson (40p) Lars-Eric Peter Peterson (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) John Joakim Lindén (40p) Kelley Jean Nilson Petersson (40p) Per Anders Holmström (40p) Erik Tommy Fredriksson (40p) Ingrid Gun Veronica Näslund (40p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Bengt Erik Uusitalo (39p) Jan-Olav Törner (38p) Kenneth Torbjörn Olov Johansson (37p) Olof Martin Hammarström (33p) Eva Birgitta Törner (31p) Eva Marianne Lund Carlsson (30p) Per Oscar Wessman (30p) Nils Johan Jansson (29p) Kent Åke Jansson (29p) Ulrika Margareta Beronius (29p) Helen Susanne Wessman (29p) Lee Ulrika Maria Andersson (28p) Jan Robert Börje Mattsson (28p) Camilla Margareta Bergensand (26p) Siv Eva Marianne Wiik (25p) Leif Holger Larsson (25p) Magnus Åke Hubert Danielsson (24p) John Henric Lind (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Johan Richard Kaijser (22p) Annica Marianne Ottobre (22p) Andreas Gustaf Lindé (21p) Lars Kenneth Elton (20p) Clas Henrik Tegidius (20p) Mats Torgny Andersson (18p) Jan Erik Alenius (17p) Maud Elisabet Häggberg (16p) Bo Gunnar Jonsson (16p) Rolf Peter Blomberg (15p) Kent Ingvar Lars-Åke Adolfsson (14p) Per-Gunnar Anders Larsson (14p) Leif Mikael Larsson (11p) Lars Ove Bertil Bergendahl (11p) Elisabeth Susanne Wolpert (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.