Carl Magnus Bergman (27p)

Man, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Erik Richard Nygren (4) Qi Cao (3) Nils Jacob Mac Key (3) Anders Eric Brynielsson (2) Lars Henrik Vilselius (2) Björn Olov Fredrik Westerberg (2) Lars Johan Sellström (2) Sven Magnus Fredmer (2) Bo Christer Eriksson (2) Sebastian Ionescu (2) Göran Wilmenius (2) Pär Göran Henrik Hedberg (2) Karl Erik Daniel Karsberg (2) Hans Chandra Pandeya (2) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (2) Hans Nicklas Renström (2) Linda Margareta Samlin Höglund (1) (1) Mattias Segnestam (1) John Ragnar Dahlfors (1) Joacim Gilbert Boivie (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Gustaf Martin Andreas Folke (1) Johan Pontus Tobias Axelsson (1) Karl Adam Söderqvist (1) Jan Ivar Bergström (1) Herlog Robert Fredrik Holm (1) Katja Kristina Bergman (1) Jens Gylin Baastrup (1) Carl Jöran Fredrik Cassel (1) Nils Gösta Christer Sturmark (1) (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Carl Jimmy Oscarsson (1) Johan Richard Kaijser (1) Lina Anna Elisabeth Nordström (1) (1) Lars Anders Larsson (1) Anna Östlund (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Björn Johan Rosenlind (1) Lars-Åke Fransson (1) Anders Hanson (1) Jan Totte Dahlin (1) Jan Erik Lundqvist (1) Bo Thomas Wester (1) Anne Maria Sandström (1) (1) Karl Sören Thunström (1) Knut Gunnar Bergvall (1) Kent Torgny Sundholm (1) Hans Magnus Winterman (1) Lars Gösta Andersson (1) Rolf Nicklas Kullberg (1) Carl Michael Klingvall (1) Eva Margareta Eljans (1) Niklas Erik Agevik (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Lars Johan M Stael von Holstein (1) Rolf Mikael Blom (1) (1) Karl Håkan Frej Jansson (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Stig Olof Reinhold Ericsson (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Björn Robert Ejermark (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Mikael Jan Jakob Kaplan (1) Nils Thomas Gustavsson (1) Joakim Patrik Hilj (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Ulf Strauss (1) Per Anders Olsson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Eric Magnus Hasselström (1) Luca Emiliano Di Stefano (1) Ulf Harald Sjöberg (1) Hans Göran Nordström (1) Johan Erik Larsson Brenner (1) Per-Åke Malmgren (1) Sven Per Björn Aspling (1) Louise Margareta Tigerholm (1) Carl Anders Alm (1) Susanne Elizabeth Falk (1) Erik Magnus Tigerholm (1) Robert Deepak Chandra Pandeya (1) Anna Margareta Kull (1) Karin Elin Maria Westesson (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Jonas Mikael Johansson (1) Sven Johan Michael Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(75p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) (59p) Anders Eric Brynielsson (57p) (55p) Hans Niclas Göran Lundqvist (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Carl Jöran Fredrik Cassel (47p) Karl-Johan Staffan Tångby (47p) Lina Anna Elisabeth Nordström (47p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (47p) Karin Elin Maria Westesson (47p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Anna Margareta Kull (46p) Jens Gylin Baastrup (45p) (44p) Johan Erik Larsson Brenner (44p) Lars Henrik Vilselius (43p) Per-Åke Malmgren (43p) Rolf Mikael Blom (42p) Mikael Jan Jakob Kaplan (42p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Nils Thomas Gustavsson (41p) Louise Margareta Tigerholm (41p) Erik Magnus Tigerholm (41p) Erik Richard Nygren (41p) Johan Pontus Tobias Axelsson (38p) Knut Gunnar Bergvall (38p) Joacim Gilbert Boivie (35p) Carl Michael Klingvall (35p) Karl Håkan Frej Jansson (35p) Jonas Mikael Johansson (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) (33p) Anne Maria Sandström (32p) Jan Ivar Bergström (30p) Katja Kristina Bergman (30p) Kent Torgny Sundholm (30p) Karl Adam Söderqvist (29p) Mikael Andréas Wedberg (28p) Luca Emiliano Di Stefano (28p) Nils Jacob Mac Key (28p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Lars Johan Sellström (26p) Nils Gösta Christer Sturmark (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Pär Göran Henrik Hedberg (24p) Björn Robert Ejermark (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Eric Magnus Hasselström (24p) Carl Anders Alm (24p) Robert Deepak Chandra Pandeya (24p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Bo Thomas Wester (23p) Lars Johan M Stael von Holstein (23p) Stig Olof Reinhold Ericsson (23p) Karl Erik Daniel Karsberg (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Niklas Erik Agevik (21p) Göran Wilmenius (20p) Lars Gösta Andersson (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Joakim Patrik Hilj (18p) Mattias Segnestam (17p) Per Anders Olsson (17p) Sven Johan Michael Johansson (17p) Linda Margareta Samlin Höglund (16p) Rolf Nicklas Kullberg (16p) Hans Nicklas Renström (16p) Qi Cao (15p) Gustaf Martin Andreas Folke (14p) Björn Johan Rosenlind (14p) Ulf Strauss (14p) Anna Östlund (12p) Ulf Harald Sjöberg (12p) Susanne Elizabeth Falk (12p) Pierre Eugen Pettersson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.