Jan Arne Kvarnfors (21p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Mattias Linus Daniel Karlsson (8) Anders Patrik Frisell (5) Bo Torsten Nilsson (3) (3) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (3) Bo Torsten Patrik Nilsson (3) Sven Per Björn Aspling (2) Anita Helena Berggren (2) Ruth Anna Margareta Tell (2) Mats Erik Tullgren (2) Stefano Enrico Romano (2) Mats Fredrik Johansson (2) Ulf Ragnar Karström (2) PER STEN LAVE BÖKMAN (2) Erik Valdemar Lundström (2) Hans Göran Nordström (2) Eva Margareta Eljans (2) Leif Gustaf Malmborg (2) Anna Margareta Kull (2) Johan Palm (2) Karl Olof Anders Hallgren (2) Lars Anders Larsson (2) Folke Fredrik Dellström (2) Eva Anette Strömbäck (1) Mari Sinikka Kovaniemi (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Daniel Rolf Kenneth Persson (1) Birgit Anita Holmström (1) Lars Ingvar Jonsson (1) Karl Stefan Andersson (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Martin Carl-Oscar Neidheim (1) Björn Fredrik Åborg (1) Reine Olof Oxfält (1) Halil Altinbilezik (1) Oskar Busch (1) Fredrik Hans Andersson (1) Ruth Kerstin Ann-Christine Stenholm (1) Jarl Erik Andersson (1) Eva Louise Birgitta Forsell (1) Nils Anders Felländer (1) Jonas Bo-Oskar Torén (1) Peter Lars Gösta Isakas (1) Aldo Esteban Araya Calderon (1) Henderik Niklas Elzes (1) Yassine Chentouf (1) Sten Johan Tagesson Leijonhufvud (1) Per Jonas Nyberg (1) Knut Göran Nilsson (1) Petra Birgitta Andersson (1) Lonnie Lindström (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Arne Tommy Holm (1) Lars Christer Holmström (1) Sven Anders Rickard Neidheim (1) Ulf Håkan Blommé (1) Kent Yngve Tommy Nilsson (1) Carl Gustaf Elias Neidheim (1) Anna Louise Lindström (1) Kenan Altinbilezik (1) Bo Ragnar Reutermo (1) Linda Ann-Sofie Rengbo (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Mari Anna-Helene Nilsson (1) Lars Anders Karlsson (1) Erik Börje Nilsson (1) Inger Elisabeth Edling (1) Tobias Oskar Joelsson (1) Anders Gunnar Stegblad (1) Stig Gunnar Bergman (1) Eva Cathrine Arnfridsdotter (1) Karl Richard Ulf Andersson (1) Thomas Busch (1) Lars Göran Mikael Nilsson (1) Sven Thomas Jonsson (1) Gun Elisabeth Holm (1) Malgorzata Safwan (1) Carl Sebastian Dennel (1) Lars Olof Henrik Andersson (1) Eva Chris Nettervik Carlsson (1) Bo Sonny Malmquist (1) Nalan Altinbilezik (1) Annette Margareta Wiking (1) Lena Irene Larsson (1) Sven Adam Dahl (1) Eva Katarina Bökman (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Mikael Åke Sandefeldt (1) Jan Totte Dahlin (1) Shan Shaho Kosari (1) Elisabet Monika Romano (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Peter Lars Gösta Isakas (59p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Lars Olof Henrik Andersson (56p) Bo Torsten Nilsson (52p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Leif Gustaf Malmborg (47p) Anna Margareta Kull (47p) Jan Totte Dahlin (45p) Mikael Åke Sandefeldt (44p) Ulf Håkan Blommé (41p) Ruth Kerstin Ann-Christine Stenholm (38p) Eva Louise Birgitta Forsell (38p) Sven Adam Dahl (38p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Kent Yngve Tommy Nilsson (36p) Mats Erik Tullgren (28p) Erik Valdemar Lundström (28p) Eva Anette Strömbäck (27p) Mari Sinikka Kovaniemi (27p) Eva Cathrine Arnfridsdotter (27p) (24p) Björn Fredrik Åborg (23p) Gun Elisabeth Holm (22p) Eva Chris Nettervik Carlsson (22p) Daniel Rolf Kenneth Persson (21p) Birgit Anita Holmström (21p) Oskar Busch (21p) Knut Göran Nilsson (21p) Arne Tommy Holm (21p) Lonnie Lindström (21p) Lars Christer Holmström (21p) Anna Louise Lindström (21p) Thomas Busch (21p) Eva Katarina Bökman (21p) Elisabet Monika Romano (21p) Anders Patrik Frisell (20p) Reine Olof Oxfält (20p) Stefano Enrico Romano (20p) Mattias Linus Daniel Karlsson (20p) Bo Ragnar Reutermo (20p) PER STEN LAVE BÖKMAN (20p) Inger Elisabeth Edling (20p) Lars Göran Mikael Nilsson (20p) Carl Sebastian Dennel (20p) Karl Olof Anders Hallgren (20p) Annette Margareta Wiking (20p) Folke Fredrik Dellström (20p) Jarl Erik Andersson (19p) Mats Fredrik Johansson (19p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Jonas Bo-Oskar Torén (18p) Ulf Ragnar Karström (18p) Karl Stefan Andersson (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Mari Anna-Helene Nilsson (17p) Lars Ingvar Jonsson (16p) Martin Carl-Oscar Neidheim (16p) Halil Altinbilezik (16p) Fredrik Hans Andersson (16p) Per Jonas Nyberg (16p) Petra Birgitta Andersson (16p) Sven Anders Rickard Neidheim (16p) Carl Gustaf Elias Neidheim (16p) Kenan Altinbilezik (16p) Linda Ann-Sofie Rengbo (16p) Anders Gunnar Stegblad (16p) Stig Gunnar Bergman (16p) Karl Richard Ulf Andersson (16p) Sven Thomas Jonsson (16p) Malgorzata Safwan (16p) Nalan Altinbilezik (16p) Nils Anders Felländer (14p) Aldo Esteban Araya Calderon (14p) Henderik Niklas Elzes (14p) Yassine Chentouf (14p) Lars Anders Karlsson (14p) Tobias Oskar Joelsson (14p) Shan Shaho Kosari (14p) Ruth Anna Margareta Tell (12p) Sten Johan Tagesson Leijonhufvud (12p) Johan Palm (12p) Bo Sonny Malmquist (12p) Hans Göran Nordström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.