Jan Arne Kvarnfors (21p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Mattias Linus Daniel Karlsson (7) Anders Patrik Frisell (5) Bo Torsten Nilsson (3) (3) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (3) Bo Torsten Patrik Nilsson (3) Sven Per Björn Aspling (2) Anita Helena Berggren (2) Ruth Anna Margareta Tell (2) Mats Erik Tullgren (2) Stefano Enrico Romano (2) Mats Fredrik Johansson (2) Ulf Ragnar Karström (2) PER STEN LAVE BÖKMAN (2) Erik Valdemar Lundström (2) Hans Göran Nordström (2) Eva Margareta Eljans (2) Johan Palm (2) Karl Olof Anders Hallgren (2) Lars Anders Larsson (2) Folke Fredrik Dellström (2) Eva Anette Strömbäck (1) Mari Sinikka Kovaniemi (1) Daniel Rolf Kenneth Persson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Karl Stefan Andersson (1) Birgit Anita Holmström (1) Lars Ingvar Jonsson (1) Björn Fredrik Åborg (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Martin Carl-Oscar Neidheim (1) Oskar Busch (1) Reine Olof Oxfält (1) Halil Altinbilezik (1) Hans Fredrik Rengbo (1) Ruth Kerstin Ann-Christine Stenholm (1) Jarl Erik Andersson (1) Eva Louise Birgitta Forsell (1) Nils Anders Felländer (1) Jonas Bo-Oskar Torén (1) Peter Lars Gösta Isakas (1) Sten Johan Tagesson Leijonhufvud (1) Henderik Niklas Elzes (1) Knut Göran Nilsson (1) Per Jonas Nyberg (1) Petra Birgitta Andersson (1) Arne Tommy Holm (1) Lonnie Lindström (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1) Ulf Håkan Blommé (1) Lars Christer Holmström (1) Sven Anders Rickard Neidheim (1) Kent Yngve Tommy Nilsson (1) Carl Gustaf Elias Neidheim (1) Bo Ragnar Reutermo (1) Anna Louise Lindström (1) Kenan Altinbilezik (1) Linda Ann-Sofie Rengbo (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Mari Anna-Helene Nilsson (1) Lars Anders Karlsson (1) Erik Börje Nilsson (1) Anders Gunnar Stegblad (1) Inger Elisabeth Edling (1) Stig Gunnar Bergman (1) Eva Cathrine Arnfridsdotter (1) Thomas Busch (1) Lars Göran Mikael Nilsson (1) Karl Richard Ulf Andersson (1) Gun Elisabeth Holm (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Sven Thomas Jonsson (1) Carl Sebastian Dennel (1) Anna Margareta Kull (1) Malgorzata Safwan (1) Lars Olof Henrik Andersson (1) Eva Chris Nettervik Carlsson (1) Bo Sonny Malmquist (1) Nalan Altinbilezik (1) Annette Margareta Wiking (1) Lena Irene Larsson (1) Eva Katarina Bökman (1) Sven Adam Dahl (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Elisabet Monika Romano (1) Jan Totte Dahlin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Lena Irene Larsson (58p) Peter Lars Gösta Isakas (57p) Lars Olof Henrik Andersson (56p) Bo Torsten Nilsson (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Lars Anders Larsson (49p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Anna Margareta Kull (46p) Jan Totte Dahlin (45p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Ulf Håkan Blommé (37p) Kent Yngve Tommy Nilsson (34p) Mats Erik Tullgren (28p) Erik Valdemar Lundström (28p) Eva Anette Strömbäck (27p) Mari Sinikka Kovaniemi (27p) Ruth Kerstin Ann-Christine Stenholm (27p) Eva Louise Birgitta Forsell (27p) Eva Cathrine Arnfridsdotter (27p) Sven Adam Dahl (27p) (24p) Björn Fredrik Åborg (23p) Inger Elisabeth Edling (23p) Karl Olof Anders Hallgren (23p) Eva Chris Nettervik Carlsson (22p) Birgit Anita Holmström (21p) Oskar Busch (21p) Lonnie Lindström (21p) Lars Christer Holmström (21p) Anna Louise Lindström (21p) Thomas Busch (21p) Anders Patrik Frisell (20p) Reine Olof Oxfält (20p) Mattias Linus Daniel Karlsson (20p) Arne Tommy Holm (20p) Bo Ragnar Reutermo (20p) Carl Sebastian Dennel (20p) Annette Margareta Wiking (20p) Folke Fredrik Dellström (20p) Jarl Erik Andersson (19p) Mats Fredrik Johansson (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Jonas Bo-Oskar Torén (18p) Ulf Ragnar Karström (18p) Gun Elisabeth Holm (18p) Daniel Rolf Kenneth Persson (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Mari Anna-Helene Nilsson (17p) Lars Ingvar Jonsson (16p) Martin Carl-Oscar Neidheim (16p) Halil Altinbilezik (16p) Hans Fredrik Rengbo (16p) Stefano Enrico Romano (16p) Per Jonas Nyberg (16p) Petra Birgitta Andersson (16p) Sven Anders Rickard Neidheim (16p) Carl Gustaf Elias Neidheim (16p) Kenan Altinbilezik (16p) Linda Ann-Sofie Rengbo (16p) PER STEN LAVE BÖKMAN (16p) Anders Gunnar Stegblad (16p) Stig Gunnar Bergman (16p) Karl Richard Ulf Andersson (16p) Sven Thomas Jonsson (16p) Malgorzata Safwan (16p) Nalan Altinbilezik (16p) Eva Katarina Bökman (16p) Elisabet Monika Romano (16p) Knut Göran Nilsson (15p) Johan Palm (15p) Nils Anders Felländer (14p) Lars Anders Karlsson (14p) Lars Göran Mikael Nilsson (13p) Ruth Anna Margareta Tell (12p) Sten Johan Tagesson Leijonhufvud (12p) Bo Sonny Malmquist (12p) Henderik Niklas Elzes (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.