(42p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Per Martin Viktor By (5) Lars Anders Larsson (5) Jan Anders Fredrik Lovén (5) (5) Jan Totte Dahlin (5) Carl Olov Mikael Larsson (4) Peder Sebastian Koldéus (3) Robert Rune Gunnar Cederberg (3) Anders Viktor Borgs (2) Joanna Cornelia Maria Klijn (2) Lars Johan Thorell (2) Bo Patrik Forslund (2) Inger Margareta Dahle (2) Lennart Richard Låftman (2) Martin Kristian Alrik Gorne (2) Daniel Soussan (2) Börje Stefan Andersson Berglund (2) Karl Mathias Styrman (2) (2) (2) (2) Jan Urban Persson (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Hans Bengt Claesson (1) Carl Magnus Svernlöv (1) Micael Peter Magnus Zetterqvist (1) Karl Robert Wikholm (1) Jan Åke Almqvist (1) Mohammed Sultan Koraish (1) (1) Hans Sven Anders Carlson (1) (1) Sven Christer Urban Gustafsson (1) (1) Hilda Anna Christina Bernstone (1) (1) Nils Lars Johan Magnusson (1) Sara Hulda Maria Göthlin (1) Per Axel Pehrson (1) Anna Maria Bonnevier (1) Sven Per Björn Aspling (1) Nils Kenneth Svensson (1) Nils Anders Larsson (1) (1) Andrés Lars Björk (1) (1) Mario Ashman (1) Hans Einar Josefson (1) (1) (1) Bo Erling Bergmark (1) Claes Peter Thimfors (1) Stig Torbjörn Hultqvist (1) Sven Jörgen Sallrot Plymouth (1) (1) (1) Håkan Anders Rudolf Rundgren (1) Lars Göran Metall (1) (1) Hans Göran Nordström (1) Torbjörn Halstensen (1) (1) (1) Anita Helena Berggren (1) (1) Per Martin Henriksson (1) (1) (1) (1) Jan Tomas Forslund (1) (1) Mats Josef Landén (1) Kauko Jouni Haapasaari (1) Eva Maria Ulrika Hultqvist (1) (1) (1) Karin Maria Olsson (1) Malin Reené Karlsson (1) Bo Torsten Nilsson (1) (1) Eva Margareta Eljans (1) Kent Inge William Mideryd (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Johan Thorell (81p) (81p) Bo Patrik Forslund (66p) Jan Tomas Forslund (65p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Anita Helena Berggren (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Mats Josef Landén (61p) Eva Margareta Eljans (61p) (58p) (57p) (56p) (56p) (56p) (56p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Lennart Richard Låftman (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) (51p) Lars Anders Larsson (50p) (50p) Daniel Soussan (49p) Martin Kristian Alrik Gorne (48p) (46p) (43p) Hans Einar Josefson (42p) (42p) Anders Viktor Borgs (41p) (41p) (41p) (40p) Nils Lars Johan Magnusson (40p) (40p) Peder Sebastian Koldéus (39p) Sara Hulda Maria Göthlin (37p) Carl Magnus Svernlöv (33p) Mario Ashman (33p) (33p) Stig Torbjörn Hultqvist (32p) (32p) Sven Christer Urban Gustafsson (30p) (29p) Torbjörn Halstensen (28p) Hans Bengt Claesson (26p) (26p) Sven Jörgen Sallrot Plymouth (26p) (26p) (26p) (26p) Joanna Cornelia Maria Klijn (22p) Hilda Anna Christina Bernstone (22p) Jan Urban Persson (21p) Jan Åke Almqvist (21p) Eva Maria Ulrika Hultqvist (21p) Karl Mathias Styrman (21p) Bo Erling Bergmark (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Per Martin Henriksson (19p) Per Martin Viktor By (16p) Claes Peter Thimfors (16p) (15p) Karl Robert Wikholm (14p) Håkan Anders Rudolf Rundgren (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Micael Peter Magnus Zetterqvist (13p) Per Axel Pehrson (12p) Mohammed Sultan Koraish (11p) Nils Anders Larsson (8p) Andrés Lars Björk (6p) Kauko Jouni Haapasaari (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.