Erik Petter Wingstrand (42p)

Man, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Hans Peter Eriksson (8) Magnus Johan Fredrik Nyman (7) Johan Henrik Wingstrand (6) Daniel Mathias Strömberg (6) Anders Bertil Eckert (6) Hans Olof Larsson (5) Inga Maj-Lis Beillon (5) Olof Gustaf Paulus Isaksson (4) Johan Olof Palmgren (4) Gert Rolf Frej (3) Lars Magnus Tengby (3) Carl-Eric Robert Emanuelsson (3) Ulla Annika Susanne Dahl (3) Carl Erik Jan Sanderoth (2) Per Mikael Sverkerson Rehnberg (2) Sven Olov Sköld (2) Karl Johan Sköld (2) Lars Stefan Johnsson (2) Sven Mårten Fryknäs (2) Carl Magnus Gustaf Kollberg (2) Bengt Gustaf Gustafsson (1) Mats Gunnar Heed (1) Leif Ted Ternander (1) Björn Olof Edvard Thunholm (1) Kenneth Lars-Göran Johansson (1) Mats Erik Arne Karlsson (1) Per Johan Synnes (1) Jan Peter Elof Brodén (1) Anne Thérèse Elmquist (1) Peter Gerhard Friedrich Hentschel (1) Rolf Karl Martin Hagström (1) Åke Harald Plyhm (1) Hans Per Erik Jönsson (1) Bo Anders Erneberg (1) Lars Magnus Thörn (1) Lars Åke Ahlström (1) (1) Carl Martin Svalstedt (1) Anna-Karin Ingrid Ahlström (1) Pär Yngve Thunström (1) Bert Ingemar Ringblom (1) Nils Örjan Öberg (1) Nils Gustaf Peter Önnheim (1) Pierre Walter Donald Andersson (1) Martin Olof Max Gemvik (1) Thomas Fritzner (1) Karin Helena Johansson Wingstrand (1) Lars Niclas Bremström (1) Gun Elisabet Maria Synnes (1) Viktoria Louise C Vieweg Wingstrand (1) Lars Torbjörn Johnson (1) Anna Carina Christiansson (1) Per Gunnar Båtelson (1) Tom Micael Furukrantz (1) Ann-Britt Beata Gullmarstrand (1) Carl Göran Andersson (1) Johan Nils Otto Järte (1) Helen Marie Segerberg (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Curt Sven Magnus Enerbäck (1) Sven Lennart Svantesson (1) (1) Stig Ola Winqvist (1) Örjan Bertil Serner (1) Ingrid Caroline Ståhlberg (1) Leif Gustaf Lindholm (1) Stig Peter Simson (1) Sven Olof Christer Olsson (1) Anna Renée Rawlings (1) Per Ola Clemedtson (1) Roger David Nicklas Timfjord (1) Marie-Louise Agneta Wingstrand (1) Ulf Bertil Hedén (1) Per Anders Gustafsson (1) Bengt-Johan Sköld (1) Martin Lindegaard (1) Rune Per-Olof Bremberg (1) Ernst Nils Ragnar Persson (1) (1) Per Hasse Johansson (1) Jan Peter Peppe Skoglund (1) Erik Ignas Filip Scheynius (1) Thorbjörn Wängvik (1) Eva Maria Doversten (1) (1) Eva Susanne Lindholm (1) Karl Martin Doversten (1) Pia Susanne Rooker (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Martin Svalstedt (73p) Åke Harald Plyhm (65p) Nils Örjan Öberg (61p) Hans Per Erik Jönsson (60p) Lars Stefan Johnsson (58p) (55p) (50p) Karin Helena Johansson Wingstrand (49p) Örjan Bertil Serner (49p) Anne Thérèse Elmquist (45p) Carl-Eric Robert Emanuelsson (44p) Pierre Walter Donald Andersson (43p) Per Gunnar Båtelson (43p) Ann-Britt Beata Gullmarstrand (43p) Eva Susanne Lindholm (43p) Mats Gunnar Heed (42p) Gert Rolf Frej (42p) (42p) Hans Peter Eriksson (42p) Stig Peter Simson (42p) Sven Lennart Svantesson (41p) Martin Olof Max Gemvik (39p) Carl Göran Andersson (38p) Magnus Johan Fredrik Nyman (38p) Hans Olof Larsson (37p) Daniel Mathias Strömberg (37p) Lars Magnus Tengby (37p) Inga Maj-Lis Beillon (37p) Bengt-Johan Sköld (37p) Olof Gustaf Paulus Isaksson (36p) Per Anders Gustafsson (36p) (35p) Erik Ignas Filip Scheynius (35p) Carl Magnus Gustaf Kollberg (35p) Anders Bertil Eckert (34p) Jan Peter Elof Brodén (33p) Johan Henrik Wingstrand (31p) Jan Peter Peppe Skoglund (31p) Peter Gerhard Friedrich Hentschel (30p) Carl Erik Jan Sanderoth (30p) Per Mikael Sverkerson Rehnberg (30p) Lars Magnus Thörn (30p) Lars Åke Ahlström (30p) Bert Ingemar Ringblom (30p) Curt Sven Magnus Enerbäck (30p) Stig Ola Winqvist (30p) Per Ola Clemedtson (30p) Ulla Annika Susanne Dahl (30p) Rune Per-Olof Bremberg (30p) Mats Erik Arne Karlsson (29p) Karl Johan Sköld (29p) Ulf Bertil Hedén (29p) Sven Mårten Fryknäs (29p) Kenneth Lars-Göran Johansson (27p) Pär Yngve Thunström (27p) Viktoria Louise C Vieweg Wingstrand (27p) Marie-Louise Agneta Wingstrand (27p) Johan Nils Otto Järte (26p) Sven Olov Sköld (25p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Gun Elisabet Maria Synnes (24p) Sven Olof Christer Olsson (24p) Martin Lindegaard (24p) Thorbjörn Wängvik (24p) Björn Olof Edvard Thunholm (22p) Karl Martin Doversten (22p) Bengt Gustaf Gustafsson (21p) Leif Ted Ternander (21p) Nils Gustaf Peter Önnheim (21p) Eva Maria Doversten (21p) Leif Gustaf Lindholm (20p) Ernst Nils Ragnar Persson (18p) Per Hasse Johansson (18p) Johan Olof Palmgren (17p) Rolf Karl Martin Hagström (16p) Thomas Fritzner (14p) Lars Niclas Bremström (14p) Helen Marie Segerberg (14p) Ingrid Caroline Ståhlberg (14p) Roger David Nicklas Timfjord (14p) Pia Susanne Rooker (14p) Bo Anders Erneberg (13p) Per Johan Synnes (12p) Anna-Karin Ingrid Ahlström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.