Oscar Einar Michael Vallin (16p)

Man, Född: 1965
Roller
Rangordningen antal relationer
Maj Christina Askman (2) Christina Axelsson (2) Carina Ingegärd Marie Karlsson (2) Kent Björn Helge Bardh (2) Jouni Ilari Tjurin (2) Lars Christian Johansson (2) Kjell Gösta Anders Karlsson (2) Kjell Karl Marcus Karlsson (2) Mats Christer Porsgaard (1) Karl Arne Gunnar Johansson (1) Peter Magnus Kangas (1) Dani Ada (1) Elma Elisabet Vallin (1) Kent Gösta Hägglund (1) Lucia Anna Grimaldi (1) Doina Jörnstedt (1) Sven Per Björn Aspling (1) Per Erik Sandström (1) Eva Margareta Eljans (1) Kent Roger Edh Jansen (1) Johan Sven-Peter Eliasson (1) Kaj Helge Dan Gustafsson (1) Lars Erik Johan Victor Fagerström (1) Alf Ivan Uhlén (1) Mats Roger Johansson (1) Inga Solvig Birgitta Johansson (1) Mohammad Zaki Khizer Khan (1) Bern Arne Ingemar Johansson (1) Richard Charles George Gabler (1) Lars Erik Valdemar Gustafsson (1) Hans-Olov Olander (1) Hans Peter Gadsjö (1) Helena Christina Hjort (1) Lars Thomas Olof Widestrand (1) Johan Tomas Valdemar Gustafsson (1) Arne Gunnar Viktor Fagerström (1) Kerstin Gunilla Tander Fagerström (1) Klas Göran Lennart Helgesson (1) Irene Marlene Therese Pettersson (1) Frank Thomas Larsson (1) Ann Ulrica Sjödén (1) Richard Ingmar Johnson (1) Andreas Tommy Ehn (1) Karl Göran Martin Johansson (1) Markus Mikael Emil Karlsson (1) Nils Peter Jörnstedt (1) Bo Thomas Ekström (1) Pia Ulla Christina Edstedt (1) Hans Göran Nordström (1) Annika Gunilla Elisabeth Sundberg (1) Stefan Torsten Persson (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Björn Victor Fagerström (1) Alexander Tommy Gunnarsson (1) Karl John Niclas Karlsson (1) Mikael Tomas Jim Wikström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Kent Gösta Hägglund (43p) Richard Charles George Gabler (35p) Lars Christian Johansson (28p) Annika Gunilla Elisabeth Sundberg (26p) Mats Roger Johansson (23p) Lars Björn Victor Fagerström (23p) Maj Christina Askman (22p) Stefan Torsten Persson (22p) Klas Göran Lennart Helgesson (21p) Peter Magnus Kangas (17p) Alf Ivan Uhlén (17p) Andreas Tommy Ehn (17p) Carina Ingegärd Marie Karlsson (16p) Jouni Ilari Tjurin (16p) Kjell Gösta Anders Karlsson (16p) Kjell Karl Marcus Karlsson (16p) Johan Sven-Peter Eliasson (15p) Richard Ingmar Johnson (14p) Karl Arne Gunnar Johansson (13p) Christina Axelsson (13p) Per Erik Sandström (13p) Kent Roger Edh Jansen (13p) Lars Erik Johan Victor Fagerström (13p) Inga Solvig Birgitta Johansson (13p) Bern Arne Ingemar Johansson (13p) Arne Gunnar Viktor Fagerström (13p) Kerstin Gunilla Tander Fagerström (13p) Irene Marlene Therese Pettersson (13p) Karl Göran Martin Johansson (13p) Alexander Tommy Gunnarsson (13p) Mikael Tomas Jim Wikström (13p) Doina Jörnstedt (12p) Kaj Helge Dan Gustafsson (12p) Lars Erik Valdemar Gustafsson (12p) Lars Thomas Olof Widestrand (12p) Kent Björn Helge Bardh (12p) Johan Tomas Valdemar Gustafsson (12p) Nils Peter Jörnstedt (12p) Pia Ulla Christina Edstedt (12p) Dani Ada (11p) Lucia Anna Grimaldi (11p) Hans-Olov Olander (11p) Hans Göran Nordström (11p) Mats Christer Porsgaard (10p) Mohammad Zaki Khizer Khan (10p) Frank Thomas Larsson (10p) Markus Mikael Emil Karlsson (10p) Ann Ulrica Sjödén (9p) Elma Elisabet Vallin (8p) Helena Christina Hjort (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.