(52p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Lars Alfred Berglund (2) (2) (2) Hans Magnus Willfors (2) Carl Johan Kristian Pålsson (2) Per Erik Rudolf Skårner (2) Ingvor Monica Lundquist (2) Sven Johan Anders Erlandsson (1) Carl Peter Du Rietz Garpenhag (1) John Kjell Arne Johansson (1) Slavko Jelicic (1) Kaj Vilhelm Thorén (1) Per Lennart Nilsson (1) Thomas Per-Arne Grywenz (1) Leif Gunnar Gustafsson Gynnerstedt (1) Göran Avalon Engquist (1) Jonas David Forsman (1) (1) Johan Seve Isaksson (1) Lars Håkan Bohlin (1) (1) (1) Åsa Cecilia Andersson Eneberg (1) (1) (1) Bengt Henrik Johansson (1) Lars Gunnar Oxelstedt (1) Bengt Åke Pontander (1) (1) Lars Olof Henrik Andersson (1) (1) (1) Tommy Daniel Billing (1) Per Gunnar Wejke (1) (1) Eva Karin Groth (1) Inga-Lisa Axenborg (1) Bo Rickard Gustafsson (1) Sven Bertel Enlund (1) (1) (1) Johan Rosén (1) Björn Henrik Gunnar Gunolf (1) (1) Mårten Asplund (1) Jan Inge Ståhlberg (1) (1) (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Niclas Fredrik Emanuelsson (1) Clemens E W M Klöfverskjöld (1) Ylva Eva Elisabeth Nystrand (1) Maria Pernilla Rehnberg (1) Per Vilhelm Andersson (1) Olof Henrik Åquist (1) Jan Stefan Silverplats (1) Jan-Olov Carl Hernfrid Witte (1) (1) Johan Erik Magnus Agerman (1) Hans Vilhelm Stenberg (1) Lennart Ulf Sjöhage (1) Anna Karolina Fernqvist Svensson (1) Sven Göran Krister Magnusson (1) (1) Hans Bertil Martin Eriksson (1) (1) (1) John Henrik Mellberg (1) (1) Åsa Marie Björknert (1) Ib Ola Lennart Sjölin (1) Jan Gregor Råssjö (1) Per Forsberg (1) (1) Kai Rikhard Lavonen (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.