Patrik Borges

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Karl Olof Erik Morén (7) Lars Åke Gunnar Träff (3) Stefan George Erik de Hevesy (3) Bo Håkan Engström (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Jan Birger Widlund (2) Lars-Åke Andreasson (2) Sven Åke Karlsson (2) Eva Kristina Bard (2) Olof Waern (2) Hans Hugo Andersson (2) Martin Hammare (2) Per Jonas Christer Söderlind (2) (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Lars Johan Rönnberg (1) Lars-Ola Mattias Andersson (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Jan Bilicki (1) Christina Marianne Lilljeqvist (1) (1) Zaid Ghirum (1) Ulf Strauss (1) Artur Christer Ribohn (1) Björn Olof Öberg (1) Kwan Yuk Lee (1) Sven Per Björn Aspling (1) Erik Thomas Lindberg (1) Xiulien Ye (1) Johan Otto Linander (1) Kurt Sven-Olov Lundmark (1) Lars Olov Steen (1) Johan Magnus Karlsson (1) Ronny Kenneth Sagborn (1) Mikael Kent Ståhl (1) Per Magnus Röcklinger (1) Maria Antonia Cruz Olsson (1) Karl Jonas Daniel Lönnborg (1) Göran Wilhelm Nyström (1) Inger Kristina Georgsson (1) Carl Tomas Ericson (1) Yvonne Ann C Sundfors Gustafsson (1) Gunilla Marianne Lilljeqvist (1) Carl Arne Kvarnström (1) Bo Tomas Thorzelius (1) Karl Tommy Bergström (1) Linda Isabell Kempe (1) Per Olof Jonsson (1) Per Jonathan Bexelius (1) Karl Sören Thunström (1) (1) Emil Aleksiev Tingalov (1) Stig Gunnar Lennart Sjöberg (1) Elsa Birgitta Pedersen (1) (1) Tai Tai Lee Wan (1) Eva Margareta Eljans (1) Ole Deurell (1) Jan Torsten Bäcklund (1) Mats Torgny Andersson (1) Curt Göran Grönås (1) Pehr Valter Arne Norberg (1) Walter Glavich (1) Glenn Christer Rytterfjell (1) Susanne Margareta Fransson (1) Robin Friberg (1) Mats Leo Karlsson (1) Erik Wiliam Wijk Björklund (1) Patrik Anders Olofson (1) Curt Bjarne Ingdahl (1) Agneta Cecilia Lundén (1) Karl Robert Wikholm (1) Anita Helena Berggren (1) Carl Arvid Lilljeqvist (1) Mikael Westin (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Anna Marianne Asplund (1) Lars Göran Egenäs (1) Zübeyde Karan (1) Stig Evert Vilhelm Sjöberg (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Sebastian Borges (1) Per Oddvar Pedersen (1) Petter Erik Wilhelm Elmstedt (1) Wenrong Chen (1) Erik Andreas Karlsson (1) Lars Olof Gudmund Rosvall (1) Yuegin Elisabet Chen (1) Joachim Olof Wolter L Stackelberg (1) Harry Johan Anders Lilius (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Michaela Linda Guenet Wolde (1) Ulf Bertil Folke Pettersson (1) Anna Maria Viktoria Wallinder (1) Tobias Robert Magnus Ehlert (1) Lars-Christer Andersson (1) Peter Francois Lander (1) Hans Ivar Adbring (1) Klas Ove Lundén (1) Carl-Gustaf Arvid de Geer (1) Ingrid Gunilla Andersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(88p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Carl Arne Kvarnström (59p) Karl Sören Thunström (59p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Harry Johan Anders Lilius (46p) (45p) Göran Wilhelm Nyström (42p) Karl Tommy Bergström (42p) (41p) Susanne Margareta Fransson (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Pehr Valter Arne Norberg (39p) Karl Jonas Daniel Lönnborg (38p) Mikael Westin (37p) Petter Erik Wilhelm Elmstedt (34p) Kurt Sven-Olov Lundmark (32p) Ronny Kenneth Sagborn (32p) Mats Leo Karlsson (32p) Lars-Christer Andersson (32p) Ole Deurell (31p) Caroline Anna Ljungberg (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Björn Olof Öberg (26p) (26p) Stig Gunnar Lennart Sjöberg (25p) Johan Magnus Karlsson (24p) Walter Glavich (24p) (22p) Lars Johan Rönnberg (22p) Zaid Ghirum (22p) Artur Christer Ribohn (22p) Erik Thomas Lindberg (22p) Mikael Kent Ståhl (22p) Christina Marianne Lilljeqvist (21p) Gunilla Marianne Lilljeqvist (21p) Carl Arvid Lilljeqvist (21p) Anna Marianne Asplund (21p) Anna Maria Viktoria Wallinder (21p) Martin Hammare (20p) Glenn Christer Rytterfjell (19p) Johan Otto Linander (16p) Carl Tomas Ericson (16p) Patrik Anders Olofson (16p) Per Jonas Christer Söderlind (16p) Carl-Gustaf Arvid de Geer (16p) Mats Torgny Andersson (15p) Curt Bjarne Ingdahl (15p) Ulf Strauss (14p) Karl Olof Erik Morén (14p) Lars-Åke Andreasson (14p) Per Olof Jonsson (14p) Elsa Birgitta Pedersen (14p) Curt Göran Grönås (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Per Oddvar Pedersen (14p) Erik Andreas Karlsson (14p) Lars Olof Gudmund Rosvall (14p) Hans Ivar Adbring (14p) Klas Ove Lundén (14p) Ingrid Gunilla Andersson (14p) Bo Tomas Thorzelius (13p) Linda Isabell Kempe (13p) Bo Håkan Engström (12p) Kwan Yuk Lee (12p) Sven Åke Karlsson (12p) Tai Tai Lee Wan (12p) Xiulien Ye (11p) Robin Friberg (11p) Lars Göran Egenäs (11p) Hans Göran Nordström (11p) Wenrong Chen (11p) Yuegin Elisabet Chen (11p) Joachim Olof Wolter L Stackelberg (11p) Michaela Linda Guenet Wolde (11p) Agneta Cecilia Lundén (9p) Stig Evert Vilhelm Sjöberg (9p) Erik Wiliam Wijk Björklund (8p) Hans Hugo Andersson (8p) Maria Antonia Cruz Olsson (7p) Per Jonathan Bexelius (7p) Sebastian Borges (7p) Tobias Robert Magnus Ehlert (7p) Emil Aleksiev Tingalov (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.