Patrik Borges

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Karl Olof Erik Morén (7) Stefan George Erik de Hevesy (3) Lars Åke Gunnar Träff (3) Eva Kristina Bard (2) Bo Håkan Engström (2) Nils David Alexander Hagberg (2) Olof Waern (2) Hans Hugo Andersson (2) Sven Åke Karlsson (2) Martin Hammare (2) Jan Birger Widlund (2) Per Jonas Christer Söderlind (2) Lars-Åke Andreasson (2) Walter Glavich (1) Susanne Margareta Fransson (1) Erik Wiliam Wijk Björklund (1) Curt Bjarne Ingdahl (1) Ulf Strauss (1) Anita Helena Berggren (1) Kwan Yuk Lee (1) Karl Robert Wikholm (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Pehr Valter Arne Norberg (1) Mikael Westin (1) Zübeyde Karan (1) Glenn Christer Rytterfjell (1) Lars Göran Egenäs (1) Sebastian Borges (1) Mats Leo Karlsson (1) (1) Patrik Anders Olofson (1) Petter Erik Wilhelm Elmstedt (1) Agneta Cecilia Lundén (1) Lars Olof Gudmund Rosvall (1) Joachim Olof Wolter L Stackelberg (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Michaela Linda Guenet Wolde (1) Anna Maria Viktoria Wallinder (1) Hans Ivar Adbring (1) Per Jonathan Bexelius (1) Peter Francois Lander (1) Ingrid Gunilla Andersson (1) Stig Gunnar Lennart Sjöberg (1) Carl-Gustaf Arvid de Geer (1) Lars Johan Rönnberg (1) Tai Tai Lee Wan (1) Hans Thomas Sjöberg (1) Jan Bilicki (1) Harry Johan Anders Lilius (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Zaid Ghirum (1) Ulf Bertil Folke Pettersson (1) (1) Lars-Christer Andersson (1) Björn Olof Öberg (1) Klas Ove Lundén (1) Erik Thomas Lindberg (1) Johan Otto Linander (1) Lars Olov Steen (1) Johan Magnus Karlsson (1) Mikael Kent Ståhl (1) Inger Kristina Georgsson (1) Stig Evert Vilhelm Sjöberg (1) Göran Wilhelm Nyström (1) Yvonne Ann C Sundfors Gustafsson (1) Carl Tomas Ericson (1) Bo Tomas Thorzelius (1) Kurt Sven-Olov Lundmark (1) Carl Arne Kvarnström (1) Per Olof Jonsson (1) Ronny Kenneth Sagborn (1) Linda Isabell Kempe (1) Emil Aleksiev Tingalov (1) Per Magnus Röcklinger (1) (1) Karl Jonas Daniel Lönnborg (1) (1) Ole Deurell (1) Mats Torgny Andersson (1) Curt Göran Grönås (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(88p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Hans Thomas Sjöberg (66p) Anita Helena Berggren (62p) Carl Arne Kvarnström (59p) Ulf Bertil Folke Pettersson (56p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) (45p) Harry Johan Anders Lilius (43p) Göran Wilhelm Nyström (42p) Petter Erik Wilhelm Elmstedt (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) (39p) Mikael Westin (37p) Pehr Valter Arne Norberg (35p) Karl Jonas Daniel Lönnborg (34p) Susanne Margareta Fransson (32p) Ole Deurell (29p) Caroline Anna Ljungberg (28p) Mikael Kent Ståhl (27p) (26p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Walter Glavich (24p) Johan Magnus Karlsson (24p) Stig Gunnar Lennart Sjöberg (23p) Zaid Ghirum (22p) Lars-Christer Andersson (22p) Björn Olof Öberg (22p) Martin Hammare (20p) Glenn Christer Rytterfjell (19p) Per Jonas Christer Söderlind (18p) Carl-Gustaf Arvid de Geer (16p) Lars Johan Rönnberg (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Curt Bjarne Ingdahl (15p) Carl Tomas Ericson (15p) Ulf Strauss (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Lars Olof Gudmund Rosvall (14p) Joachim Olof Wolter L Stackelberg (14p) Hans Ivar Adbring (14p) Ingrid Gunilla Andersson (14p) Klas Ove Lundén (14p) Karl Olof Erik Morén (14p) Per Olof Jonsson (14p) Lars-Åke Andreasson (14p) Curt Göran Grönås (14p) Mats Leo Karlsson (13p) Anna Maria Viktoria Wallinder (13p) Kurt Sven-Olov Lundmark (13p) Ronny Kenneth Sagborn (13p) Linda Isabell Kempe (13p) Bo Håkan Engström (12p) Kwan Yuk Lee (12p) Patrik Anders Olofson (12p) Sven Åke Karlsson (12p) Tai Tai Lee Wan (12p) Bo Tomas Thorzelius (12p) Erik Wiliam Wijk Björklund (11p) Lars Göran Egenäs (11p) Michaela Linda Guenet Wolde (11p) Johan Otto Linander (11p) Agneta Cecilia Lundén (9p) Stig Evert Vilhelm Sjöberg (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Per Jonathan Bexelius (7p) Emil Aleksiev Tingalov (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.