(45p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(9) Gustav Martin Johansson (5) Jan Anders Fredrik Lovén (5) Jan Totte Dahlin (5) Carl Olov Mikael Larsson (5) Lars Anders Larsson (5) Björn Lennart Widegren (5) Tommy Josef Grönberg (4) Anders Christer Fride Ström (4) (4) (4) (4) (4) Michael Serk (4) Toni Antti Nora (4) Anna-Karin Margareta Dennevi (4) Karl Jörgen Lindström (3) (3) Jan Magnus Berg (3) Ove Christofer Hultén (3) Hans Thomas Peter Jönsson (3) Carin Marie Steen Wahlqvist (3) (3) Ör Per Anders Larsson (2) Lone Henner Meggerle Stolt (2) Leif Göran Neckmar (2) Hans Ulf Patrik Andersson (2) Sven-Olof Johansson (2) Hans Ruben Sundström (2) Lars Göran Ohlin (2) Svante Arne Wilhelm Hedström (2) Rasmus Per Schröder Rasmussen (2) Mia Ulrika Rutenius (2) (2) Björn Åke Zetterberg (2) Inger Margareta Dahle (2) Thomas Almqvist (2) Sten Carlo Mario Jansson (2) (2) (2) (2) Anita Margareta Lundqvist (2) Leif Eric Torgny Eugenson (2) Lars Ivar Wennberg (2) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (1) Pär Thomas Nilsson (1) Björn Vilhelm Dierks (1) Mats Gunnar Lagnekvist (1) (1) (1) (1) (1) Eva Maria Gustafsson (1) (1) Märta Anita Helen Lundquist (1) (1) (1) (1) Claes Gustaf Langenius (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) Per Christer Johansson Perrault (1) (1) Anna Margareta Elisabet Kleberg (1) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (1) Ingvor Helen Sundbom (1) Karl Sören Thunström (1) (1) (1) Samira Mohamed Ismail (1) Eva Margareta Eljans (1) Olof Vilhelm Torén (1) Hans Fredrik Warén (1) (1) (1) (1) (1) (1) Anette Meggerle Stolt (1) Lars Tommy Sundbom (1) Carl Michael Forsmark (1) Lars Jörgen Sandquist (1) Lars Magnus Ekström (1) Andreas Olof Hyltefors (1) Mats Olof Hilmersson (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Lars Olov Ragnar Helgesson (1) Sven Per Björn Aspling (1) (1) Ulf Roger Lindesson (1) (1) Karin Elisabet Nisses (1) Anders Jan-Hugo Nihlén (1) (1) Ingrid Ulrika Fogelberg (1) Mats George Sterner (1) Gunnel Margareta Hansson (1) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (1) (1) Fredrik Forsberg (1) Carl Peter Jakob Falkman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven-Olof Johansson (81p) (76p) Björn Lennart Widegren (71p) Lars Magnus Ekström (70p) (69p) (65p) (65p) Eva Margareta Eljans (61p) Hans Fredrik Warén (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Anna-Karin Margareta Dennevi (61p) Karl Sören Thunström (59p) Mia Ulrika Rutenius (59p) Carl Michael Forsmark (58p) Tommy Josef Grönberg (57p) (56p) (55p) (54p) (54p) (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) (50p) Lars Anders Larsson (49p) Thomas Almqvist (48p) Claes Gustaf Langenius (46p) (46p) Lars Tommy Sundbom (46p) (45p) Eva Maria Gustafsson (45p) (45p) Per Christer Johansson Perrault (45p) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (45p) Jan Totte Dahlin (45p) (45p) (45p) Andreas Olof Hyltefors (45p) Mats George Sterner (45p) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (45p) (45p) Carl Peter Jakob Falkman (45p) (44p) (42p) Anders Jan-Hugo Nihlén (42p) (41p) (40p) Toni Antti Nora (39p) (38p) Lars Göran Ohlin (38p) (38p) Svante Arne Wilhelm Hedström (36p) Ulf Roger Lindesson (36p) (35p) Lars Jörgen Sandquist (35p) (35p) (33p) (33p) Mats Olof Hilmersson (32p) Ingvor Helen Sundbom (30p) Carin Marie Steen Wahlqvist (30p) Ör Per Anders Larsson (29p) Hans Ulf Patrik Andersson (28p) Jan Magnus Berg (26p) (26p) Hans Thomas Peter Jönsson (25p) (24p) (23p) (21p) (21p) Rasmus Per Schröder Rasmussen (20p) Olof Vilhelm Torén (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) Gustav Martin Johansson (17p) Björn Åke Zetterberg (17p) Pär Thomas Nilsson (16p) Karl Jörgen Lindström (16p) Sten Carlo Mario Jansson (16p) Lars Olov Ragnar Helgesson (16p) Anita Margareta Lundqvist (16p) Leif Eric Torgny Eugenson (16p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Gunnel Margareta Hansson (15p) Björn Vilhelm Dierks (14p) Leif Göran Neckmar (14p) Michael Serk (14p) Ove Christofer Hultén (14p) Anette Meggerle Stolt (14p) Anders Christer Fride Ström (12p) Lone Henner Meggerle Stolt (12p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (12p) Hans Göran Nordström (11p) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (10p) (9p) Lars Ivar Wennberg (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.