(63p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(9) Björn Lennart Widegren (6) Gustav Martin Johansson (6) Jan Anders Fredrik Lovén (5) Jan Totte Dahlin (5) Anna-Karin Margareta Dennevi (5) Carl Olov Mikael Larsson (5) Lars Anders Larsson (5) Toni Antti Nora (5) (4) (4) Tommy Josef Grönberg (4) (4) Anders Christer Fride Ström (3) (3) (3) Carin Marie Steen Wahlqvist (3) Michael Serk (3) Sven-Olof Johansson (2) Hans Ruben Sundström (2) Karl Jörgen Lindström (2) Svante Arne Wilhelm Hedström (2) Rasmus Per Schröder Rasmussen (2) Thomas Almqvist (2) Jan Magnus Berg (2) (2) Ove Christofer Hultén (2) Björn Åke Zetterberg (2) Hans Thomas Peter Jönsson (2) Inger Margareta Dahle (2) Mia Ulrika Rutenius (2) Sten Carlo Mario Jansson (2) (2) (2) (2) Anita Margareta Lundqvist (2) (2) Leif Eric Torgny Eugenson (2) Lars Ivar Wennberg (2) Ör Per Anders Larsson (2) Lone Henner Meggerle Stolt (2) Leif Göran Neckmar (2) Lars Göran Ohlin (2) Märta Anita Helen Lundquist (1) Karl Tommy Ögren (1) (1) (1) Björn Vilhelm Dierks (1) Sonja Anneli Lundell (1) Claes Gustaf Langenius (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) Inger Birgitta Stark (1) Per Christer Johansson Perrault (1) (1) Stefan Anders Peter Johansson (1) Anna Margareta Elisabet Kleberg (1) Carl Göran Patrik Holm Thisner (1) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (1) Hans Ulf Patrik Andersson (1) Ted Ola Stenshed (1) Ingvor Helen Sundbom (1) Karl Sören Thunström (1) (1) (1) (1) Samira Mohamed Ismail (1) Carl Michael Forsmark (1) Eva Margareta Eljans (1) Olof Vilhelm Torén (1) Hans Fredrik Warén (1) (1) Kjell Gustaf Morberg (1) (1) Lars Johan Hållbus (1) (1) Anette Meggerle Stolt (1) Bo Thomas Östlund (1) Lars Tommy Sundbom (1) Mats Ola Hallstensson (1) Lars Jörgen Sandquist (1) Jan Magnus Lindholm (1) Lars Magnus Ekström (1) (1) Karl Magnus Därth (1) Andreas Olof Hyltefors (1) Mats Olof Hilmersson (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Sven Per Björn Aspling (1) Fredrik Forsberg (1) (1) (1) Anders Jan-Hugo Nihlén (1) (1) Lars Mikael Hubert Hugoson (1) Mats George Sterner (1) Gunnel Margareta Hansson (1) Lars Olov Ragnar Helgesson (1) Karl Torbjörn Andersson (1) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (1) Bengt Joakim Inaeus (1) (1) Ulf Roger Lindesson (1) Per Magnus Larsson (1) Carl Peter Jakob Falkman (1) Karin Elisabet Nisses (1) Anders Daniel Stenvi (1) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (1) Ingrid Ulrika Fogelberg (1) Lars Jonas Tunestål (1) Pär Thomas Nilsson (1) Mats Gunnar Lagnekvist (1) (1) (1) (1) (1) Eva Maria Gustafsson (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven-Olof Johansson (79p) (76p) (73p) Björn Lennart Widegren (71p) (71p) Lars Magnus Ekström (68p) Per Magnus Larsson (66p) (65p) Karl Sören Thunström (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Andreas Olof Hyltefors (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Mia Ulrika Rutenius (61p) Anna-Karin Margareta Dennevi (61p) Ted Ola Stenshed (60p) Lars Jonas Tunestål (60p) Hans Fredrik Warén (59p) Karl Tommy Ögren (56p) (56p) (56p) (55p) Jan Magnus Lindholm (55p) Tommy Josef Grönberg (55p) (55p) Lars Mikael Hubert Hugoson (54p) Ingvor Helen Sundbom (53p) Bo Thomas Östlund (53p) Stefan Anders Peter Johansson (52p) Lars Johan Hållbus (52p) (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Ivar Wennberg (51p) (50p) Lars Anders Larsson (50p) (49p) Eva Maria Gustafsson (49p) (47p) Claes Gustaf Langenius (46p) (46p) Lars Tommy Sundbom (46p) (45p) Per Christer Johansson Perrault (45p) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (45p) Thomas Almqvist (45p) (45p) (45p) Mats George Sterner (45p) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (45p) (45p) Carl Peter Jakob Falkman (45p) Anders Jan-Hugo Nihlén (44p) (44p) Carl Michael Forsmark (43p) (41p) (41p) (40p) Svante Arne Wilhelm Hedström (39p) (39p) (39p) Toni Antti Nora (39p) (38p) Lars Göran Ohlin (38p) (37p) Lars Jörgen Sandquist (37p) (37p) Ulf Roger Lindesson (36p) Inger Birgitta Stark (34p) (33p) Mats Olof Hilmersson (32p) Ör Per Anders Larsson (32p) Carin Marie Steen Wahlqvist (30p) Ove Christofer Hultén (30p) Hans Thomas Peter Jönsson (30p) (30p) Bengt Joakim Inaeus (29p) Jan Magnus Berg (26p) Hans Ulf Patrik Andersson (25p) Kjell Gustaf Morberg (24p) (24p) (23p) Sonja Anneli Lundell (23p) Carl Göran Patrik Holm Thisner (23p) Mats Ola Hallstensson (23p) Karl Torbjörn Andersson (23p) Anders Daniel Stenvi (23p) (21p) Rasmus Per Schröder Rasmussen (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Pär Thomas Nilsson (20p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) Björn Åke Zetterberg (17p) Gustav Martin Johansson (17p) Lone Henner Meggerle Stolt (17p) Björn Vilhelm Dierks (16p) Karl Jörgen Lindström (16p) Sten Carlo Mario Jansson (16p) Lars Olov Ragnar Helgesson (16p) Anita Margareta Lundqvist (16p) Leif Eric Torgny Eugenson (16p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Gunnel Margareta Hansson (15p) Michael Serk (14p) Anette Meggerle Stolt (14p) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (14p) Leif Göran Neckmar (14p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (12p) Olof Vilhelm Torén (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.