(45p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(11) Tommy Josef Grönberg (6) (6) Jan Anders Fredrik Lovén (6) Jan Totte Dahlin (6) Carl Olov Mikael Larsson (6) Lars Anders Larsson (6) (5) Gustav Martin Johansson (5) Carin Marie Steen Wahlqvist (5) Björn Lennart Widegren (5) Anders Christer Fride Ström (4) (4) (4) Michael Serk (4) Rasmus Per Schröder Rasmussen (4) (4) Toni Antti Nora (4) Thomas Almqvist (4) (4) (4) (4) Anna-Karin Margareta Dennevi (4) Leif Göran Neckmar (3) Karl Jörgen Lindström (3) Jan Magnus Berg (3) Ove Christofer Hultén (3) Hans Thomas Peter Jönsson (3) (3) (3) Lone Henner Meggerle Stolt (2) Björn Åke Zetterberg (2) Inger Margareta Dahle (2) Sten Carlo Mario Jansson (2) Mats Olof Hilmersson (2) Hans Ulf Patrik Andersson (2) (2) Lars Göran Ohlin (2) Anita Margareta Lundqvist (2) Leif Eric Torgny Eugenson (2) Eva Margareta Eljans (2) Lars Ivar Wennberg (2) Ör Per Anders Larsson (2) Mia Ulrika Rutenius (2) (2) Hans Göran Nordström (2) Sven-Olof Johansson (2) Sven Per Björn Aspling (2) Hans Ruben Sundström (2) Svante Arne Wilhelm Hedström (2) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (1) Sigvard Pero Popovski (1) (1) Björn Vilhelm Dierks (1) Mats Gunnar Lagnekvist (1) (1) (1) (1) Eva Maria Gustafsson (1) (1) Märta Anita Helen Lundquist (1) (1) (1) (1) Claes Gustaf Langenius (1) Sven David Tomas Näsfeldt (1) Per Christer Johansson Perrault (1) Ulf Göran Carlsson (1) (1) Anna Margareta Elisabet Kleberg (1) Anita Helena Berggren (1) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (1) Lars Erik Ingemar Lidgren (1) Ingvor Helen Sundbom (1) (1) Karl Sören Thunström (1) (1) Olof Vilhelm Torén (1) Hans Fredrik Warén (1) (1) Pär Thomas Nilsson (1) (1) (1) (1) (1) (1) Anette Meggerle Stolt (1) Lars Tommy Sundbom (1) (1) Carl Michael Forsmark (1) Lars Jörgen Sandquist (1) Lars Magnus Ekström (1) (1) Andreas Olof Hyltefors (1) Rickard Mats Yngve Julin (1) Lars Olov Ragnar Helgesson (1) (1) Ulf Roger Lindesson (1) (1) Karin Elisabet Nisses (1) Anders Jan-Hugo Nihlén (1) (1) (1) Ingrid Ulrika Fogelberg (1) Mats George Sterner (1) Gunnel Margareta Hansson (1) Samira Mohamed Ismail (1) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (1) Ulla Irene Andersson (1) (1) Ulf Nicklas Andersson (1) Fredrik Forsberg (1) Carl Peter Jakob Falkman (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Sven-Olof Johansson (79p) (76p) (69p) Anna-Karin Margareta Dennevi (69p) (65p) (65p) (65p) Lars Magnus Ekström (64p) Hans Fredrik Warén (63p) Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Toni Antti Nora (61p) Björn Lennart Widegren (61p) Karl Sören Thunström (59p) (59p) Mia Ulrika Rutenius (58p) Rickard Mats Yngve Julin (58p) (57p) Jan Anders Fredrik Lovén (56p) Jan Totte Dahlin (56p) (56p) (55p) Lars Anders Larsson (55p) (54p) (54p) (52p) (50p) (50p) Eva Maria Gustafsson (49p) Andreas Olof Hyltefors (48p) (47p) Carl Michael Forsmark (47p) Claes Gustaf Langenius (46p) (46p) Lars Tommy Sundbom (46p) Thomas Almqvist (46p) (45p) (45p) Per Christer Johansson Perrault (45p) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (45p) (45p) (45p) Lars Jörgen Sandquist (45p) Mats George Sterner (45p) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (45p) (45p) Carl Peter Jakob Falkman (45p) (44p) (43p) (42p) Anders Jan-Hugo Nihlén (42p) (41p) (41p) (41p) (40p) Ulf Roger Lindesson (40p) Tommy Josef Grönberg (39p) (39p) Ulf Nicklas Andersson (39p) Lars Göran Ohlin (38p) Sigvard Pero Popovski (36p) (36p) Mats Olof Hilmersson (36p) (36p) Ulla Irene Andersson (36p) Svante Arne Wilhelm Hedström (35p) (35p) (33p) Ingvor Helen Sundbom (32p) Jan Magnus Berg (32p) Carin Marie Steen Wahlqvist (30p) Ör Per Anders Larsson (29p) Hans Ulf Patrik Andersson (28p) Hans Thomas Peter Jönsson (28p) (27p) (26p) (24p) (23p) Lars Olov Ragnar Helgesson (23p) Lars Erik Ingemar Lidgren (20p) Rasmus Per Schröder Rasmussen (20p) Olof Vilhelm Torén (19p) Mats Gunnar Lagnekvist (18p) Björn Åke Zetterberg (17p) Gustav Martin Johansson (17p) Pär Thomas Nilsson (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Sten Carlo Mario Jansson (16p) Karl Jörgen Lindström (16p) Anita Margareta Lundqvist (16p) Leif Eric Torgny Eugenson (16p) Sven David Tomas Näsfeldt (15p) Gunnel Margareta Hansson (15p) Björn Vilhelm Dierks (14p) Ove Christofer Hultén (14p) Anette Meggerle Stolt (14p) Lone Henner Meggerle Stolt (12p) Leif Göran Neckmar (11p) Michael Serk (11p) Lars Ivar Wennberg (11p) Hans Göran Nordström (11p) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (10p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (9p) (9p) Anders Christer Fride Ström (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.