Nils Erik Petter Skånsberg (25p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Bengt Göran Fredriksson (10) Catarina Fritz (10) Per Johan Fredriksson (10) Gustav Martin Johansson (10) Hans Gustaf Aulin (10) Maria Susanne Sidén (10) Per-Åke Malmgren (7) Jan Emanuel Johansson (7) Alf William Ohlsson (7) Karl Stefan Andersson (5) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (5) Bo Torsten Nilsson (5) Bo Torsten Patrik Nilsson (5) Håkan Thore Hallberg (3) Jan Christer Lööv (3) Hans Nicklas Renström (2) Gösta Niklas Malmgren (2) Dan Johan Wilmar Olsson (2) Nils Lennart Lelle Hagström (2) (2) Nina Vibeke Jarlbäck (1) (1) Göran Mathias Junde (1) Karl Arne Vesterberg (1) Sven Roger Gehrman (1) Jan Magnus Möller (1) Carol Maria E Holmström Spendilow (1) (1) Markku Jalmari Onnela (1)Ökend (1) (1) Lars Inge Härenstam (1) Ulrica Rebecca Biörnöv (1) Ulf Bertil Sinclair (1) (1) Jan Patric Lejonhird (1) Anders Göran Lindblå (1) Carl Håkan Lindgren (1) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (1) Lars Nils-Johan Idermark (1) Björn Arne Lindberg (1) Sven Börje Fors (1) (1) Thord Elis Norberg (1) (1) Jan Erik Sture Nilsson (1) Sten Urban Gillström (1) (1) (1) Casper Leopold Erik Seifert (1) (1) (1) Petra Marine Linnéa Gesien (1) Maud Gunnel Vesterberg (1) (1) Per Konstantin Ribacke (1) (1) (1) Per Erik Skånsberg (1) (1) Johanna Maria Rastad (1) Nils Svante Nilsson (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Jens Erik Engström (1) (1) Viktoria Elisabeth Wallin (1) Lena Miranja Ingren (1) (1) Yrjö Juhani Hietanen (1) Nils Håkan Ahlqvist (1) (1) Ulf Martin Henricson (1) Eva Gunilla Calderon (1) (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Jan Olof Andersson (1) Berndt Thomas Evertsson (1) (1) (1) Jonny George Capor (1) Anders Jonas Flodh (1) Laszlo Kriss (1) (1) (1) Sten Börje Hedström (1) (1) Petra Kristina Lindström (1) Mikael Krantz (1) (1) Åsa Ingrid Margareta Walderik (1) (1) Eva Karin Cecilia Jonbacker (1) Catharina Mari Andersson (1) Anna Margareta Kull (1) Ulrika Margareta Agnerdal (1) (1) Roy Erhardt Ytre-Eide (1) (1) (1) Ove Claes-Göran Wedebrand (1) Leif Tage Olsson (1) (1) Jonas Ragnar Ragnarsson (1) (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) (1) Erik Niklas Lundquist (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ökend (83p) Anders Göran Lindblå (83p) Berndt Thomas Evertsson (81p) Catarina Fritz (77p) Lars Nils-Johan Idermark (77p) (77p) Laszlo Kriss (74p) Markku Jalmari Onnela (73p) (73p) Carl Håkan Lindgren (71p) Jonny George Capor (67p) Jonas Ragnar Ragnarsson (65p) (64p) (63p) Nils Håkan Ahlqvist (62p) Sven Börje Fors (61p) Ulf Martin Henricson (61p) Erik Niklas Lundquist (61p) Catharina Mari Andersson (59p) Per Konstantin Ribacke (56p) (55p) (53p) Bo Torsten Nilsson (50p) Dan Johan Wilmar Olsson (49p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Per Johan Fredriksson (47p) Bengt Göran Fredriksson (46p) Casper Leopold Erik Seifert (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Anna Margareta Kull (46p) (45p) (44p) Lars Inge Härenstam (43p) Ove Claes-Göran Wedebrand (43p) Johanna Maria Rastad (42p) (42p) Per-Åke Malmgren (41p) Leif Tage Olsson (39p) (38p) Ulrica Rebecca Biörnöv (37p) Nils Lennart Lelle Hagström (37p) Eva Karin Cecilia Jonbacker (37p) Yrjö Juhani Hietanen (35p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) (34p) (30p) Nina Vibeke Jarlbäck (29p) Håkan Thore Hallberg (29p) Björn Arne Lindberg (29p) Åsa Ingrid Margareta Walderik (29p) (29p) (28p) Jan Magnus Möller (28p) (28p) Torbjörn Jan-Erik Jonsson (28p) (28p) (28p) Sten Urban Gillström (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Jan Emanuel Johansson (28p) Lena Miranja Ingren (28p) (28p) (28p) Eva Gunilla Calderon (28p) (28p) Jan Olof Andersson (28p) (28p) Alf William Ohlsson (28p) (28p) (28p) (28p) (28p) Bengt Håkan Olovsson (28p) (28p) Nils Svante Nilsson (27p) Thord Elis Norberg (26p) Hans Gustaf Aulin (26p) Maria Susanne Sidén (26p) Ulf Bertil Sinclair (25p) Jan Christer Lööv (25p) Jens Erik Engström (25p) Ulrika Margareta Agnerdal (25p) Maud Gunnel Vesterberg (23p) Karl Arne Vesterberg (22p) Roy Erhardt Ytre-Eide (22p) Carol Maria E Holmström Spendilow (21p) (21p) Anders Jonas Flodh (21p) Mikael Krantz (21p) Jan Patric Lejonhird (20p) Petra Marine Linnéa Gesien (20p) Per Erik Skånsberg (18p) Hans Nicklas Renström (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Gustav Martin Johansson (17p) Jan Erik Sture Nilsson (16p) Gösta Niklas Malmgren (14p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Sten Börje Hedström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.