Erik Patrik Waldemar Karlin (41p)

Man, Född: 1972
Roller

Extern verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Lars Johan Varland (59) Johan Gustaf Anders Andersson (34) Adelina Karin Gunilla Mehra (17) Patrik Anders Mellgren (14) Camilla Marie Sabina Norell (13) Lennart Ronnie Sivert (11) Susanne Elizabeth Falk (10) Anna Veronica Persson (8) Johan Fredrik Ståhl (6) Jan Anders Fredrik Lovén (5) Fredrik Christian Nilsson (5) Anita Helena Berggren (5) Jan Totte Dahlin (5) Lena Maria Almefelt (5) Lars Anders Larsson (5) Per Henrik Orrbeck (5) Eva Margareta Eljans (4) Björn Fredrik Sjölander (4) (3) Johan Fredrik Knaust (3) Jenny Christina Margaretha Hedlund (3) Stig Daniel Öberg (3) Stefan Johan Lanefelt (3) Simon de Chateau (3) Rebecka Anna Maria Hermansson (3) Niklas Ernst Bill Svantesson (3) (3) (3) Eva Maria Therese Rattik (3) Linnéa Milliecent Bolin (2) (2) Tony Carl Weideskog (2) Michal Kalinowski (2) Tanja Hansson (2) Oscar Alexander Strandberg (2) Alf Mats Alarik (2) Jarl Peter Saxby (2) Karl Johan Magnus Klinge (2) Hans Lennart Svedberg (2) Jens Olof Martin Rastad (2) Lena Irene Larsson (1) Per Olov Joakim Lundberg (1) Maj Agneta Elisabeth Augustyniak (1) Per Alnefelt (1) Ulrika Linnéa Klacksell (1) Sven Peter Ståhlbrand (1) Karl Erik Martin André (1) Pehr Robert Cecil Sundqvist (1) Christian André Åkerlund (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Bo Gösta Suneson (1) Stephan Sven Arne Forsgren (1) Björn Ulrik Lennart Lundberg (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Bernt Peter Matias Bertlin (1) Nils Emil Joel Lidén (1) Mats Torgny Andersson (1) Peter Magnus Kangas (1) Andrea Mikaela Brönnegård (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Peder Eric Johnson (1) Maria Cecilia Odelsparr (1) Johan Patrik Philip Essehorn (1) Luca Emiliano Di Stefano (1) Fred Joakim Skantze (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Jan Erik Nordlöv (1) Lars Ove Nils Jerselius (1) Rolf Roger Lundberg (1) Lars Stefan Lundberg (1) Tomas Lev Anders Nöjd (1) Lars Daniel Andreas Boström (1) Per Erik Gustav Peter Karlin (1) Johan Sebastian Rasmussen Stål (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Helmer Jörgen Olofsson (1) Efrem Gündüz (1) Sven Herbert Montan (1) Ove Mikael Johansson (1) Svante Åke Jonsson (1) Sason Ohanian Saki (1) Ulf Ragnar Ytterfalk (1) Lisa Maria Linnea Zöllner Wohlfart (1) Samir Adnan Taha (1) Jan Mikael Graffman (1) Conny Fredric Hävrén (1) Johan Daniel Lindberg (1) Petter Jan Stillström (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Jan Erik Sjöberg (1) Eva Kristina Tedebo (1) Elsa Andréa Myrander (1) Anna Maria Jalkenäs (1) Sara Josefine Hole (1) Danor Ghersinich (1) Knut Jan-Ove Brandt (1) Karl Gustav Ebbe Bergkvist (1) Lars Gunnar Evert Varland (1) Gustav Christer I Andersson (1) Jan Börje Bertlin (1) Samira McHaiter (1) Johan Richard Kaijser (1) Gustaf Lennart Mikael Ahnmé (1) Alexandra Cecilia Alvén (1) Knut Christer Andersson (1) Christel Susanne Hackman (1) Joachim Lennart Pelles (1) Anna Cecilia Ekeblom (1) Hans Jarl Rutger Arnhult (1) Susanne Margareta Fransson (1) Sven Anders Bergman (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) Carl Anders Östring (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Jarl Rutger Arnhult (81p) Johan Patrik Philip Essehorn (79p) Simon de Chateau (77p) Petter Jan Stillström (76p) Christian André Åkerlund (65p) Jan Mikael Graffman (65p) Carl Anders Östring (65p) Johan Fredrik Knaust (64p) Anita Helena Berggren (64p) Gustav Christer I Andersson (64p) Eva Maria Therese Rattik (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Lena Maria Almefelt (61p) Danor Ghersinich (61p) Peder Eric Johnson (59p) Lars Johan Varland (59p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Fred Joakim Skantze (56p) Michal Kalinowski (56p) Samir Adnan Taha (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Björn Ulrik Lennart Lundberg (49p) Lars Ove Nils Jerselius (49p) Johan Sebastian Rasmussen Stål (49p) (46p) (46p) (44p) Rebecka Anna Maria Hermansson (41p) Patrik Anders Mellgren (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Adelina Karin Gunilla Mehra (40p) Alf Mats Alarik (40p) Jens Olof Martin Rastad (40p) Helmer Jörgen Olofsson (39p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Bernt Peter Matias Bertlin (36p) Svante Åke Jonsson (36p) Niklas Ernst Bill Svantesson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Jan Börje Bertlin (36p) Gustaf Lennart Mikael Ahnmé (36p) Knut Christer Andersson (36p) Joachim Lennart Pelles (36p) Lennart Ronnie Sivert (35p) Per Alnefelt (34p) Pehr Robert Cecil Sundqvist (34p) Stefan Johan Lanefelt (34p) Oscar Alexander Strandberg (34p) (33p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) Susanne Margareta Fransson (32p) Tomas Lev Anders Nöjd (31p) Ulf Ragnar Ytterfalk (30p) Sven Herbert Montan (29p) Jarl Peter Saxby (29p) Sven Peter Ståhlbrand (28p) Luca Emiliano Di Stefano (28p) Eva Kristina Tedebo (28p) Kurt Erik Lennart Hager (28p) Tanja Hansson (27p) Lisa Maria Linnea Zöllner Wohlfart (27p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Linnéa Milliecent Bolin (25p) Jan Erik Sjöberg (25p) Lars Gunnar Evert Varland (25p) Per Olov Joakim Lundberg (24p) Maria Cecilia Odelsparr (24p) Johan Daniel Lindberg (24p) Per Henrik Orrbeck (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Rolf Roger Lundberg (23p) Ove Mikael Johansson (22p) Johan Richard Kaijser (22p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Sven Anders Bergman (20p) Conny Fredric Hävrén (19p) Karl Johan Magnus Klinge (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Stig Daniel Öberg (18p) Lars Stefan Lundberg (18p) Hans Lennart Svedberg (18p) Peter Magnus Kangas (17p) Tony Carl Weideskog (17p) Ulrika Linnéa Klacksell (16p) Lars Daniel Andreas Boström (16p) Sara Josefine Hole (15p) Nils Emil Joel Lidén (14p) Anna Maria Jalkenäs (14p) Johan Gustaf Anders Andersson (14p) Susanne Elizabeth Falk (12p) Per Erik Gustav Peter Karlin (12p) Sason Ohanian Saki (12p) Christel Susanne Hackman (12p) Karl Erik Martin André (10p) Elsa Andréa Myrander (10p) Maj Agneta Elisabeth Augustyniak (9p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.