Erik Patrik Waldemar Karlin (24p)

Man, Född: 1972
Rangordningen antal relationer
Lars Johan Varland (15) Johan Gustaf Anders Andersson (6) Adelina Karin Gunilla Mehra (5) Björn Fredrik Sjölander (4) Johan Fredrik Ståhl (4) Johan Fredrik Knaust (3) Jenny Christina Margaretha Rundgren (3) Lars Anders Larsson (3) Simon de Chateau (3) Rebecka Anna Maria Hermansson (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Jan Totte Dahlin (3) Lennart Ronnie Sivert (2) Fredrik Christian Nilsson (2) Karl Johan Magnus Klinge (2) Jan Mikael Graffman (2) Tony Carl Weideskog (2) Lena Maria Almefelt (2) Susanne Elizabeth Falk (2) Irfan Turan (2) Michal Kalinowski (2) Tanja Hansson (2) Per Henrik Orrbeck (2) Peder Eric Johnson (2) Per Erik Gustav Peter Karlin (2) Anna Veronica Persson (2) Kerstin Hillevi Vestin (1) Jan Erik Sjöberg (1) Pehr Robert Cecil Sundqvist (1) Anita Helena Berggren (1) Gustav Christer I Andersson (1) Hans Lennart Svedberg (1) Lars Gunnar Evert Varland (1) Johan Richard Kaijser (1) Sven Anders Bergman (1) Knut Christer Andersson (1) Jan Erik Nordlöv (1) Anna Cecilia Ekeblom (1) Tomas Lev Anders Nöjd (1) Susanne Margareta Fransson (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) Johan Sebastian Rasmussen Stål (1) Lena Irene Larsson (1) Per Olov Joakim Lundberg (1) Ulrika Linnéa Klacksell (1) Bo Gösta Suneson (1) Helena Margareta Jacobsson (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Björn Ulrik Lennart Lundberg (1) Mats Torgny Andersson (1) Petter Jan Stillström (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Maria Cecilia Odelsparr (1) Eva Kristina Tedebo (1) Luca Emiliano Di Stefano (1) Sara Josefine Hole (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Knut Jan-Ove Brandt (1) Rolf Roger Lundberg (1) Lars Stefan Lundberg (1) Anna Maria Jalkenäs (1) Jarl Peter Saxby (1) Helmer Jörgen Olofsson (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Ove Mikael Johansson (1) Sven Herbert Montan (1) Ulf Ragnar Ytterfalk (1) Carl Anders Östring (1) Samir Adnan Taha (1) Maj Agneta Elisabeth Augustyniak (1) Sven Peter Ståhlbrand (1) Johan Daniel Lindberg (1) Christian André Åkerlund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Simon de Chateau (85p) Petter Jan Stillström (80p) Jan Mikael Graffman (63p) Carl Anders Östring (63p) Anita Helena Berggren (62p) Elsa Ingalill Hägglund (59p) Per Henrik Orrbeck (59p) Lena Irene Larsson (58p) Lena Maria Almefelt (58p) Samir Adnan Taha (57p) Christian André Åkerlund (57p) Michal Kalinowski (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Johan Fredrik Knaust (49p) Lars Anders Larsson (49p) Jan Totte Dahlin (45p) Johan Sebastian Rasmussen Stål (43p) Rebecka Anna Maria Hermansson (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Björn Ulrik Lennart Lundberg (38p) Gustav Christer I Andersson (37p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Knut Christer Andersson (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Pehr Robert Cecil Sundqvist (34p) Lars Johan Varland (34p) Helmer Jörgen Olofsson (34p) Lennart Ronnie Sivert (33p) Anna Cecilia Ekeblom (32p) Susanne Margareta Fransson (32p) Irfan Turan (31p) Tanja Hansson (30p) Ulf Ragnar Ytterfalk (30p) Tomas Lev Anders Nöjd (28p) Eva Kristina Tedebo (28p) Sven Herbert Montan (28p) Sven Peter Ståhlbrand (28p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Jarl Peter Saxby (27p) Peder Eric Johnson (26p) Jan Erik Sjöberg (25p) Lars Gunnar Evert Varland (25p) Luca Emiliano Di Stefano (25p) Per Olov Joakim Lundberg (24p) Maria Cecilia Odelsparr (24p) Johan Daniel Lindberg (24p) Helena Margareta Jacobsson (23p) Rolf Roger Lundberg (23p) Adelina Karin Gunilla Mehra (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Ove Mikael Johansson (22p) Sven Anders Bergman (20p) Tony Carl Weideskog (20p) Karl Johan Magnus Klinge (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Hans Lennart Svedberg (18p) Lars Stefan Lundberg (18p) Björn Fredrik Sjölander (17p) Ulrika Linnéa Klacksell (17p) Mats Torgny Andersson (16p) Sara Josefine Hole (15p) Per Erik Gustav Peter Karlin (15p) Anna Maria Jalkenäs (14p) Kurt Erik Lennart Hager (12p) Susanne Elizabeth Falk (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Knut Jan-Ove Brandt (10p) Maj Agneta Elisabeth Augustyniak (9p) Johan Gustaf Anders Andersson (8p) Bo Gösta Suneson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.