(41p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Klas Gustaf Brännström (5) (5) Leif John Arne Kristensson (5) Inge Folke Severin (5) Andreas Carl Erik Tegnér (5) Birger Ulrik Lindeblad (5) Nils Magnus Götenfelt (5) Sven Anders Laurén (4) Karl Peter Bodin (3) Åke Sixten Jarl (3) Stefan Hugo Kylebäck (3) (2) Olle David Severin (2) (1) Bo Åke Tommy Bergendahl (1) David Paul Hudert (1) Ulf Mikael Andersen (1) (1) Jan Robert Gustafsson (1) (1) Jan-Erik Johansson (1) (1) (1) Linda Sofia Källfelt (1) Jan Gustaf Michael Levin (1) Inger Margareta Dahle (1) (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Per Niklas Ljungström (1) (1) Lars Olof Henrik Andersson (1) Erik Gustaf Rickard Kellner (1) Johan Linus Brandt (1) Nils Ove Jonsson (1) (1) Hans Erik Zahlander (1) Hans Hugo Andersson (1) Bo Andreas Philipson (1) Peter Mikael Ikonen (1) Sten Johan Pharmanson (1) Nils Johan Peter Ahlberg (1) Hans Birger Hammar (1) Björn Tido Kurz (1) Anna Fredrika Hörlin (1) Björn Håkan Aspenblad (1) (1) (1) Sven-Arne Mikael Pettersson (1) Jan Anders Robertsson (1) Carl-Fredrik Morander (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Josefin Kristin Grolander (1) (1) Lars Gunnar Kristensson (1) Per Olof Tillström (1) Lars Kristian Stensjö (1) Jan Birger Widlund (1) (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) (1) Agneta Gertrud Hjort (1) Niclas Joachim Haas (1) (1) (1) Åke Valdemar Stigebrandt (1) (1) (1) Marcus Arne Hasselblad (1) (1) Hans Ruben Sundström (1) Claes Peter Thimfors (1) Eric Jonas Oskar Kjellberg (1) Peter Åke Mjörnell (1) Lena Irene Larsson (1) Bo Mikael Nilsson (1) (1) Knut Olof Birger Lindeblad (1) Alexander David Hartley (1) (1) Olof Waern (1) (1) Rolf Erik Gustafsson (1) (1) Sten Eric Sture Persson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johan Linus Brandt (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Bo Andreas Philipson (65p) (63p) Inger Margareta Dahle (63p) (63p) (61p) (59p) (58p) Anna Fredrika Hörlin (58p) (58p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Leif John Arne Kristensson (57p) (57p) (56p) Lars Olof Henrik Andersson (56p) (56p) Lena Irene Larsson (56p) (56p) (55p) (54p) Lars Gunnar Kristensson (53p) Jan Birger Widlund (53p) Marcus Arne Hasselblad (53p) Per Niklas Ljungström (52p) (51p) (51p) Olof Waern (51p) (50p) (49p) (49p) Carl-Fredrik Morander (47p) Birger Ulrik Lindeblad (47p) Niclas Joachim Haas (47p) Erik Gustaf Rickard Kellner (46p) (42p) David Paul Hudert (41p) Jan Robert Gustafsson (41p) Inge Folke Severin (41p) Sven Anders Laurén (41p) Nils Johan Peter Ahlberg (41p) Olle David Severin (41p) Ulf Mikael Andersen (37p) Sven-Arne Mikael Pettersson (37p) (34p) Hans Erik Zahlander (31p) Klas Gustaf Brännström (30p) Jan-Erik Johansson (30p) Bengt Håkan Olovsson (30p) (30p) (30p) Sten Johan Pharmanson (29p) Björn Tido Kurz (29p) Knut Olof Birger Lindeblad (29p) Josefin Kristin Grolander (27p) Andreas Carl Erik Tegnér (26p) Jan Gustaf Michael Levin (25p) (25p) Rolf Erik Gustafsson (25p) Åke Valdemar Stigebrandt (24p) Eric Jonas Oskar Kjellberg (24p) Linda Sofia Källfelt (23p) Jan Anders Robertsson (23p) Peter Åke Mjörnell (23p) (22p) (21p) Sten Eric Sture Persson (21p) Peter Mikael Ikonen (20p) Hans Birger Hammar (20p) Stefan Hugo Kylebäck (19p) Nils Magnus Götenfelt (16p) Claes Peter Thimfors (16p) Karl Peter Bodin (15p) Åke Sixten Jarl (15p) Per Olof Tillström (14p) Lars Kristian Stensjö (14p) Bo Åke Tommy Bergendahl (12p) Nils Ove Jonsson (12p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Bo Mikael Nilsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.