Ulf Anders Erasmie (17p)

Man, Född: 1973
Roller
Rangordningen antal relationer
Anna Gabriella Hermansson (3) Lars-Åke Andreasson (2) Alf Patrik Marcelius (2) Martin Nilsson (2) Anna Margareta Isabella Ramsay (1) Peter Mattias Karlsson (1) Nina Elisabeth Svensson (1) Johan Magnus Jansson Carle (1) Per Anders Oscar Åsbrink (1) Zoran Stambolovski (1) Emma Julia Olnäs Fors (1) Johan Fredrik Granehult (1) Johan Fredrik Andersson (1) Stig Yngve Daniel Karlsson (1) Clas Anders Torsten Nyberg (1) Mattias Erik Emanuel Göransson (1) Eric Fredrik Andreas Steen (1) Maria Elisabeth Tufvesson Shuck (1) Nils Jakob Gunnar Ragnwaldh (1) Niklas Jacob Filip Hagbard (1) Per Anders Molander (1) Erica Elsa Marie Wiking Häger (1) Johan Anders Ingvarson (1) Nils Anders Lennartsson Nordström (1) Karl Magnus Josefsson (1) Therese Kristin Ributini Strömshed (1) Carl Peter Linderoth (1) Tomas Lennart Johansson (1) Björn Olof Stenström (1) Tom Karl Fredrik Wehtje (1) Carl Christian Alexander Pfeiff (1) Olle Anders Flygt (1) Ulf Johan Lekholm (1) Hans Åke Karl Petersson (1) Lucas Sven Jesper Jonsson (1) Jan Arthur Holmius (1) Nils Gustav Fredrik Svensson (1) Lars Fredrik Olle Oling Andretzky (1) Jan Ingvar Dernestam (1) Lars Emil Gerhard Boström (1) Peter Erkki Alhanko (1) Stefan Johan Erik Pervan Lindeborg (1) Dan Martin Andreas Zettergren (1) Eva Christina Hägg (1) Jesper Andreas Prytz (1) Johan Thor Gösta Frost Bergman (1) Hans Olof Hammarbäck (1) Robin Oldenstam (1) Hillevi Elisabeth Börjesson (1) Alexander Michael Foerster (1) Henric Joachim Diefke (1) Oskar Henrik Johansson (1) Lars Christian Kongstad (1) Niklas Per Kristian Sjöblom (1) Kjell Thomas Wallinder (1) Anna Felicia Ullerstam (1) Klas Torbjörn Wennström (1) Johan Marcus Ljungberg (1) Lars Stefan Brocker (1)Ökend (1) Niklas Johan Martin Bogefors (1) Olof Kristoffer Löf (1) Martin Fredrik Pekkari (1) Karin Madeleine Rydberger (1) Christopher Joachim Arkbrant (1) Helen Ann-Christin Waxberg (1) Kjell Thomas Dellby Pettersson (1) Anders Petter Bergsten (1) Claes Bertil Albinsson (1) Carl Hampus Thofte (1) Lars André Andersson (1) Per Erik Josefson (1) Azadeh Razani (1) Bo Hans-Olof Hansson (1) Hans Mattias Lampe (1) Gustav Joel Mårtensson (1) Sven Martin Ericsson (1) Niklas Roger Åstenius (1) S Oscar A Björkman Possne (1) Adam Julien Green (1) Anders Patrik Lückander (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erica Elsa Marie Wiking Häger (84p) Carl Peter Linderoth (76p) Stefan Johan Erik Pervan Lindeborg (66p) Klas Torbjörn Wennström (61p) Jan Ingvar Dernestam (59p) Eva Christina Hägg (59p) Jesper Andreas Prytz (59p) Lars Stefan Brocker (59p) Lars Christian Kongstad (39p) Oskar Henrik Johansson (37p) Clas Anders Torsten Nyberg (31p) Carl Hampus Thofte (30p) Zoran Stambolovski (28p) Hans Åke Karl Petersson (27p) Anna Margareta Isabella Ramsay (25p) Nils Jakob Gunnar Ragnwaldh (23p) Claes Bertil Albinsson (23p) Johan Fredrik Granehult (20p) Niklas Johan Martin Bogefors (20p) Johan Fredrik Andersson (19p) Mattias Erik Emanuel Göransson (19p) Björn Olof Stenström (19p) Alf Patrik Marcelius (19p) Ulf Johan Lekholm (19p)Ökend (19p) Martin Fredrik Pekkari (19p) Martin Nilsson (19p) Lars André Andersson (19p) Nina Elisabeth Svensson (18p) Johan Magnus Jansson Carle (18p) Peter Erkki Alhanko (18p) Anders Petter Bergsten (18p) Anders Patrik Lückander (18p) Peter Mattias Karlsson (17p) Emma Julia Olnäs Fors (17p) Stig Yngve Daniel Karlsson (17p) Eric Fredrik Andreas Steen (17p) Karl Magnus Josefsson (17p) Tomas Lennart Johansson (17p) Tom Karl Fredrik Wehtje (17p) Carl Christian Alexander Pfeiff (17p) Olle Anders Flygt (17p) Jan Arthur Holmius (17p) Dan Martin Andreas Zettergren (17p) Hans Olof Hammarbäck (17p) Robin Oldenstam (17p) Henric Joachim Diefke (17p) Niklas Per Kristian Sjöblom (17p) Kjell Thomas Wallinder (17p) Johan Marcus Ljungberg (17p) Karin Madeleine Rydberger (17p) Christopher Joachim Arkbrant (17p) Helen Ann-Christin Waxberg (17p) Kjell Thomas Dellby Pettersson (17p) Per Erik Josefson (17p) Per Anders Oscar Åsbrink (16p) Per Anders Molander (16p) Nils Anders Lennartsson Nordström (16p) Lars Emil Gerhard Boström (16p) Anna Felicia Ullerstam (16p) Olof Kristoffer Löf (16p) Bo Hans-Olof Hansson (16p) Hans Mattias Lampe (16p) Gustav Joel Mårtensson (16p) Sven Martin Ericsson (16p) Niklas Roger Åstenius (16p) Adam Julien Green (16p) Niklas Jacob Filip Hagbard (14p) Johan Anders Ingvarson (14p) Therese Kristin Ributini Strömshed (14p) Lars-Åke Andreasson (14p) Lars Fredrik Olle Oling Andretzky (14p) Johan Thor Gösta Frost Bergman (14p) Hillevi Elisabeth Börjesson (14p) Alexander Michael Foerster (14p) S Oscar A Björkman Possne (14p) Anna Gabriella Hermansson (14p) Lucas Sven Jesper Jonsson (13p) Azadeh Razani (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.