Hans Patrik Torkelson (49p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Mats Karl Claesson (18) Bo Magnus Lagerberg (17) Andreas Nicolai Gindin (10) Eva Marika Torkelson (7) Anders Jakob Lindquist (2) Carl Fredrik Sven Helge Grevelius (2) Pär Anders Christiansen (2) Mats Gunnar Heed (2) Torbjörn Nordberg (2) Jessica Elisabeth Lagerqvist (2) Åsa Birgitta Keller Wannem (1) Hans Birger Hyttberg (1) Bo Lennart Samuelsson (1) Erik Andreas Hager (1) Guila Gabriela Gittens Norrström (1) Karl Sören Thunström (1) Maria Birgitta Elisabet Lindmark (1) Arne Ronny Johansson (1) Anna Maria Elisabeth Pontéus (1) Kerstin Annette Härröd (1) Eva Margareta Eljans (1) Linda Viktoria Larsson (1) Erik Ingemar Odar (1) Lars Christer Michael Fransson (1) Mats Lennart Enegren (1) Inger Eva-Karin Sjödin Dahl (1) Michaela Maier Nilsson (1) Patrik Mattias Koleszar Hading (1) Anna Maria Åsberg (1) Anita Kerstin Birgitta Sjöholm (1) Erik Gustaf Brusewitz (1) Dick Erik Helén (1) Lars Daniel Christer Andersson (1) Mona Ros-Marie Johansson (1) Anders Edmund Lindmark (1) Anders Daniel Carlsson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Björn Ronny Anders Johansson (1) Tord Bertil Svanström (1) Johan Lars Conny Pettersson (1) Gunilla Maria Svanström (1) Anna Helena Benjamin (1) Kent Rune Johansson (1) Karl-Johan Staffan Tångby (1) Leif Hermansson (1) Kurt Erik Kalmelid (1) Anneli Kerstin Marie Bolmenstam (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Nils Rune Persson (1) Hans Göran Nordström (1) Ernst Arvid Gunnar Uhrbom (1) Britt-Marie Anita Gustafsson (1) Bo Allan Edespong (1) Stefan Johan Högkvist (1) Jan Johan Erik Gustafsson (1) Karin Anita Sandström (1) Sabine Elisabeth Söndergaard (1) Carina Reneé Granberg (1) Erik Crister Skoog (1) Nils Henrik Kristoffer Svensson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anna Helena Benjamin (79p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Mats Lennart Enegren (53p) Mats Karl Claesson (51p) Carl Fredrik Sven Helge Grevelius (49p) Andreas Nicolai Gindin (49p) Inger Eva-Karin Sjödin Dahl (47p) Pär Anders Christiansen (46p) Sabine Elisabeth Söndergaard (43p) Mats Gunnar Heed (42p) Lars Daniel Christer Andersson (39p) Erik Andreas Hager (38p) Karl-Johan Staffan Tångby (37p) Nils Henrik Kristoffer Svensson (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Stefan Johan Högkvist (35p) Carina Reneé Granberg (34p) Erik Crister Skoog (34p) Anders Jakob Lindquist (31p) Torbjörn Nordberg (31p) Åsa Birgitta Keller Wannem (29p) Ernst Arvid Gunnar Uhrbom (27p) Arne Ronny Johansson (26p) Eva Marika Torkelson (22p) Bo Allan Edespong (22p) Bo Lennart Samuelsson (21p) Michaela Maier Nilsson (21p) Anneli Kerstin Marie Bolmenstam (21p) Guila Gabriela Gittens Norrström (20p) Anita Kerstin Birgitta Sjöholm (20p) Leif Hermansson (20p) Gunilla Maria Svanström (19p) Britt-Marie Anita Gustafsson (19p) Maria Birgitta Elisabet Lindmark (18p) Lars Christer Michael Fransson (18p) Patrik Mattias Koleszar Hading (18p) Mona Ros-Marie Johansson (18p) Bo Magnus Lagerberg (18p) Björn Ronny Anders Johansson (18p) Tord Bertil Svanström (18p) Jan Johan Erik Gustafsson (18p) Hans Birger Hyttberg (17p) Anders Edmund Lindmark (17p) Kurt Erik Kalmelid (16p) Anders Daniel Carlsson (15p) Kent Rune Johansson (15p) Karin Anita Sandström (15p) Linda Viktoria Larsson (14p) Erik Ingemar Odar (14p) Dick Erik Helén (12p) Johan Lars Conny Pettersson (11p) Nils Rune Persson (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.