Andreas Oskar Reinholdsson (36p)

Man, Född: 1973
Roller

Styrelseledamot

Blåbärsriset 14 AB Blåbärsriset 30 Ekonomisk förening Bostadsrättsföreningen Basilikagränd Tyresö Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 10 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 14 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 26 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 28 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 30 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 33 Bostadsrättsföreningen Lingonriset 40 Bostadsrättsföreningen Lingonriset 42 Bostadsrättsföreningen Orrparken Bostadsrättsföreningen Påskriset 3 Bostadsrättsföreningen Påskriset 4 Bostadsrättsföreningen Rosendalskogen Bostadsrättsföreningen Sunnersta Park Bostadsrättsföreningen Svanbergsgården Bostadsrättsföreningen Tigergrisen 1 Bostadsrättsföreningen Villa Sulfiten 22 Bostadsrättsföreningen Östra Sala Backe Horizontvyn AB Häggriset AB Illerstigen Fritid Ekonomisk förening Klockafjällets vy 10 AB Klockarfjället Fritid 3 Ekonomisk förening Klockarfjället Fritid och Rekreation AB Lingonriset 1 AB Lingonriset 15 AB Lingonriset 16 AB Lingonriset 17 AB Lingonriset 18 AB Lingonriset 19 AB Lingonriset 38 Ekonomisk förening Lingonriset 39 Ekonomisk förening Lingonriset 41 Ekonomisk förening Lingonriset AB Lingonriset Ekonomisk förening Ljungriset AB Påskriset AB Reinova Europe AB REINOVA PROPERTIES AB Reinova Sweden AB Rosendalskogen Ekonomisk förening Rosendalsskogen AB Roslags-Näsby Park, 191 Ekonomisk förening Stormbyvägen Ekonomisk förening Svenska Andelshus AB Tigergrisen Ekonomisk förening Villa Kottla Sommarhemsvägen Ek. för. Villa Unusual AB
Rangordningen antal relationer
Sven Tomas Mikael Reiser (60) Lars Mattias Reiser (47) Karl Olof Erik Morén (27) Carl Jonas Lennart Hägg (7) Kirsti Hillevi Gustafsson (4) Mattias Ulf Carsten Andreas Ewald (4) Sven Gunnar Gustafsson (4) Ulla Catrin Heinestam (4) Carl Henric Linné Larsson (4) Mats Torgny Andersson (4) Ingrid Gun Veronica Näslund (4) Börje Stefan Andersson Berglund (3) Per Johan Erik Eriksson Isbrand (3) Silvia Tiodora Reinholdsson (3) Jan Erik Sjöberg (2) Hars Sven Ingvar Olofsson (2) Anita Helena Berggren (2) Lena Birgitta Simons (1) Ola Joakim Larsson (1)Ökend (1) Maj Kristiina Sinervä (1) Hind Elkouass (1) Mats Gunnar Erik Rechlin-Hansson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Per Johan Paléus (1) Anna Erika Reiser (1) Mats Birger Örtegren (1) Per Patrik Gustaf Rollborn (1) Nils Göran Andrén (1) Gunnel Margareta Pettersson (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Lilliana Homa Toraby (1) Eva Maria Andersson Dverstorp (1) Bror Jan Folke Bergman (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) Erik Wiliam Wijk Björklund (1) Asta Birgitta Larsson (1) Per Anders Fredrik Martens (1) Rolf Axel Göran Axelsson (1) Fredrik Thomas Carl Milton (1) Alf Stefan Häge (1) Hans Roland Berge (1) Pål Jesper von Bahr (1) Åke Ingvald Reinholdsson (1) Jonas Wilhelm Martin Beckeman (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Jon Andreas Klockervold (1) Nils David Herman Sjölander (1) Chokri Gharbi (1) Tanja Hansson (1) (1) Bengt Stefan Lendenius (1) Bengt Ola Rikard Moosberg (1) Latifa Ifergane (1) Eric Hans Olof Lindahl (1) Jimmy Niclas Eric Åke Näslund (1) Anders Bertil Åström (1) Fred Enge Watz (1) Leif Hermansson (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Harald Sjöberg (1) Jan-Erik Isaksson (1) Bernt Michael Svärd (1) Hjalmar G.O.Stig: Hård af Segerstad (1) (1) Susanna Marie Hjort (1) Olof Fredrik Brunnberg (1) Johanna Katarina Boive (1) Barbro Birgitta Andersson (1) Gunnar Johannes Lundgren (1) Johan Erik Ewerth (1) Kurt Erik Kalmelid (1) Kent Torgny Sundholm (1) Astrid Lena Marie Bergkvist (1) Jonas Rejment (1) Carl Erik Christer Johansson (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Joakim Zaar (1) Mats Henrik Jernström (1) Lena Birgitta Ann-Charlotte Olsson (1) Ulla Karin Eriksson (1) Ulf Daniel Hägglund (1) Anja Riitta Katarina Peré (1) Ann Caroline Serafia Eriksson (1) Karl Peter Seleryd (1) Mohamed Rahmoun (1) Johan Daniel Simons (1) Ninos Turgay (1) Giuseppe Saiz (1) Patrik Mikael Rupert Zimmermann (1) Göran Robert Nilsson (1) Hans Göran Nordström (1) Mats Olof Nordebäck (1) Georgij Gefwert (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Henning Sigbjörn Mogen (1) Ruth Gisela Andrén (1) Anne-Marie Elisabeth Dorsch (1) Robert Marcus Daniel Grip Nilsson (1) Rolf Göran Melin (1) Klas Göran Sebastian Liljeberg (1) Jan Ivar Bergström (1) Britt Margareta Nilsson (1) Ina Monica Christina Evelyn Sand (1) Anette Elisabeth Sandsjö (1) Magdalena Gefwert (1) Sten Edvin Ernerot (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Per Jacob Strömbäck (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Marcus Olof Holmström (1) Mia Fredrika Charlotte Lind (1) Jonas Fredrik Lundberg (1) Maria Zytomierski (1) Jenny Christina Margaretha Rundgren (1) Carl Anders Vilhelm Sjöstedt (1) Ali Makram Aibi (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Mats Henrik Jernström (59p) Alf Stefan Häge (50p) (49p) Carl Henric Linné Larsson (49p) Anette Elisabeth Sandsjö (49p) Jon Andreas Klockervold (43p) Eva Maria Andersson Dverstorp (41p) Johanna Katarina Boive (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Ingrid Gun Veronica Näslund (40p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Sven Tomas Mikael Reiser (37p) Olof Fredrik Brunnberg (37p) Lars Mattias Reiser (36p) Jenny Christina Margaretha Rundgren (36p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Rolf Axel Göran Axelsson (35p) Pål Jesper von Bahr (35p) Gunnar Johannes Lundgren (33p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Susanna Marie Hjort (32p) Carl Erik Christer Johansson (31p) Tanja Hansson (30p) Kent Torgny Sundholm (30p) Lena Birgitta Ann-Charlotte Olsson (30p) Jan Ivar Bergström (30p) Bengt Stefan Lendenius (27p) Eric Hans Olof Lindahl (27p) Per Johan Erik Eriksson Isbrand (26p) Jan Erik Sjöberg (25p) Lilliana Homa Toraby (24p) Sven Gunnar Gustafsson (24p) Carl Anders Vilhelm Sjöstedt (24p) Mattias Ulf Carsten Andreas Ewald (23p) Mats Birger Örtegren (23p) Bernt Michael Svärd (23p) Henning Sigbjörn Mogen (23p) Asta Birgitta Larsson (22p) Marcus Olof Holmström (22p) Leif Hermansson (20p) Mia Fredrika Charlotte Lind (20p) Kirsti Hillevi Gustafsson (19p) Astrid Lena Marie Bergkvist (19p) Mats Olof Nordebäck (19p) Silvia Tiodora Reinholdsson (18p) Anna Erika Reiser (17p) Latifa Ifergane (17p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Ninos Turgay (17p) Hind Elkouass (16p) Mats Gunnar Erik Rechlin-Hansson (16p) Nils David Herman Sjölander (16p) Chokri Gharbi (16p) Jimmy Niclas Eric Åke Näslund (16p) Anders Bertil Åström (16p) Jan-Erik Isaksson (16p) Hjalmar G.O.Stig: Hård af Segerstad (16p) Johan Erik Ewerth (16p) Kurt Erik Kalmelid (16p) Ulla Karin Eriksson (16p) Ann Caroline Serafia Eriksson (16p) Mohamed Rahmoun (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Patrik Mikael Rupert Zimmermann (16p) Göran Robert Nilsson (16p) Robert Marcus Daniel Grip Nilsson (16p) Ali Makram Aibi (16p) Ola Joakim Larsson (15p) Joakim Zaar (15p) Ulf Daniel Hägglund (15p) Sten Edvin Ernerot (15p) Maria Zytomierski (15p) Karl Olof Erik Morén (14p) Per Jacob Strömbäck (14p)Ökend (13p) Per Johan Paléus (12p) Gunnel Margareta Pettersson (12p) Kurt Erik Lennart Hager (12p) Ulf Harald Sjöberg (12p) Hars Sven Ingvar Olofsson (12p) Georgij Gefwert (12p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Lena Birgitta Simons (11p) Maj Kristiina Sinervä (11p) Nils Göran Andrén (11p) Erik Wiliam Wijk Björklund (11p) Jonas Wilhelm Martin Beckeman (11p) Fred Enge Watz (11p) Anja Riitta Katarina Peré (11p) Johan Daniel Simons (11p) Giuseppe Saiz (11p) Ruth Gisela Andrén (11p) Klas Göran Sebastian Liljeberg (11p) (10p) Anne-Marie Elisabeth Dorsch (10p) Magdalena Gefwert (10p) Hans Roland Berge (9p) Barbro Birgitta Andersson (9p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Fredrik Thomas Carl Milton (8p) Jonas Fredrik Lundberg (8p) Karl Peter Seleryd (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.