Andreas Oskar Reinholdsson (36p)

Man, Född: 1973
Roller

Styrelseledamot

Blåbärsriset 12 AB Blåbärsriset 14 AB Bostadsrättsföreningen Basilikagränd Tyresö Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 10 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 14 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 26 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 28 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 30 Bostadsrättsföreningen Blåbärsriset 33 Bostadsrättsföreningen Lingonriset 40 Bostadsrättsföreningen Lingonriset 41 Bostadsrättsföreningen Lingonriset 42 Bostadsrättsföreningen Påskriset 2 Bostadsrättsföreningen Påskriset 3 Bostadsrättsföreningen Påskriset 4 Bostadsrättsföreningen Rosendalskogen Bostadsrättsföreningen Sunnersta Park Bostadsrättsföreningen Svanbergsgården Bostadsrättsföreningen Tigergrisen 1 Bostadsrättsföreningen Villa Sulfiten 22 Bostadsrättsföreningen Östra Sala Backe Horizontvyn AB Häggriset AB Illerstigen Fritid Ekonomisk förening Klockarfjället Fritid 3 Ekonomisk förening Klockarfjället Fritid och Rekreation AB Lingonriset 1 AB Lingonriset 15 AB Lingonriset 16 AB Lingonriset 17 AB Lingonriset 18 AB Lingonriset 19 AB Lingonriset 38 Ekonomisk förening Lingonriset 39 Ekonomisk förening Lingonriset 41 Ekonomisk förening Lingonriset AB Lingonriset Ekonomisk förening Ljungriset AB Påskriset AB Reinova Europe AB REINOVA PROPERTIES AB Reinova Sweden AB Reisab Norr AB Rosendalskogen Ekonomisk förening Rosendalsskogen AB Roslags-Näsby Park, 191 Ekonomisk förening Sanda Fritid Ekonomisk förening Stormbyvägen Ekonomisk förening Svenska Andelshus AB Svenska Andelshus Alfa AB Svenska Andelshus Beta AB Svenska Andelshus Fjäll AB Svenska Andelshus i Svealand AB Svenska Andelshus Nord AB Tigergrisen Ekonomisk förening Villa Kottla Sommarhemsvägen Ek. för. Villa Sländvägen Ekonomisk förening Villa Unusual AB
Rangordningen antal relationer
Sven Tomas Mikael Reiser (68) Lars Mattias Reiser (56) Karl Olof Erik Morén (34) Carl Jonas Lennart Hägg (7) Patrik Borges (7) Sven Gunnar Gustafsson (5) Kirsti Hillevi Gustafsson (4) Mattias Ulf Carsten Andreas Ewald (4) Ulla Catrin Heinestam (4) Carl Henric Linné Larsson (4) Mats Torgny Andersson (4) Ingrid Gun Veronica Näslund (4) Börje Stefan Andersson Berglund (3) Per Johan Erik Eriksson Isbrand (3) Silvia Tiodora Reinholdsson (3) Jan Erik Sjöberg (2) Hars Sven Ingvar Olofsson (2) Anita Helena Berggren (2) Lena Birgitta Simons (1) Ola Joakim Larsson (1)Ökend (1) Maj Kristiina Sinervä (1) Hind Elkouass (1) Mats Gunnar Erik Rechlin-Hansson (1) Sven Per Björn Aspling (1) Per Johan Paléus (1) Anna Erika Reiser (1) Mats Birger Örtegren (1) Per Patrik Gustaf Rollborn (1) Nils Göran Andrén (1) Gunnel Margareta Pettersson (1) Marie Gunvor Margareta Floberg (1) Lilliana Homa Monfared Moien (1) Eva Maria Andersson Dverstorp (1) Bror Jan Folke Bergman (1) Kurt Erik Lennart Hager (1) Johan Christopher Larsson (1) Asta Birgitta Larsson (1) Per Anders Fredrik Martens (1) Rolf Axel Göran Axelsson (1) Erik Wiliam Wijk Björklund (1) Alf Stefan Häge (1) Hans Roland Berge (1) Pål Jesper von Bahr (1) Fredrik Thomas Carl Milton (1) Jonas Wilhelm Martin Beckeman (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Jon Andreas Klockervold (1) Åke Ingvald Reinholdsson (1) Nils David Herman Sjölander (1) Chokri Gharbi (1) Tanja Hansson (1) Mats Henrik Jernström (1) (1) Bengt Stefan Lendenius (1) Tomas Robert Ryde (1) Bengt Ola Rikard Moosberg (1) Latifa Ifergane (1) Eric Hans Olof Lindahl (1) Jimmy Niclas Eric Åke Näslund (1) Anders Bertil Åström (1) Fred Enge Watz (1) Leif Hermansson (1) Eva Margareta Eljans (1) Ulf Harald Sjöberg (1) Jan-Erik Isaksson (1) Bernt Michael Svärd (1) Hjalmar G.O.Stig: Hård af Segerstad (1) (1) Susanna Marie Hjort (1) Johanna Katarina Boive (1) Barbro Birgitta Andersson (1) Gunnar Johannes Lundgren (1) Klas Henrik Blomqvist (1) Kurt Erik Kalmelid (1) Kent Torgny Sundholm (1) Astrid Lena Marie Bergkvist (1) Johan Erik Ewerth (1) Carl Erik Christer Johansson (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Joakim Zaar (1) Jonas Rejment (1) Lena Birgitta Ann-Charlotte Olsson (1) Ulla Karin Eriksson (1) Ulf Daniel Hägglund (1) Olle Erik Bergström (1) Anja Riitta Katarina Peré (1) Ann Caroline Serafia Eriksson (1) Henrik Mikael Billgren (1) Karl Peter Seleryd (1) Mohamed Rahmoun (1) Mia Fredrika Charlotte Lind (1) Johan Daniel Simons (1) Ninos Turgay (1) Giuseppe Saiz (1) Patrik Mikael Rupert Zimmermann (1) Göran Robert Nilsson (1) Hans Göran Nordström (1) Mats Olof Nordebäck (1) Georgij Gefwert (1) My Gudrun Maria Bolin (1) Henning Sigbjörn Mogen (1) Ruth Gisela Andrén (1) Anne-Marie Elisabeth Dorsch (1) Marcus Daniel Grip (1) Jan Mikael Mohlin (1) Klas Göran Sebastian Liljeberg (1) Jan Ivar Bergström (1) Britt Margareta Nilsson (1) Rolf Göran Melin (1) Anette Elisabeth Sandsjö (1) Magdalena Gefwert (1) Sten Edvin Ernerot (1) Ina Monica Christina Evelyn Sand (1) Per Jacob Strömbäck (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Marcus Olof Holmström (1) Ida Marie Hanefors Jonasson (1) Jonas Fredrik Lundberg (1) Maria Zytomierski (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Anders Patrik Armuand (1) Carl Anders Vilhelm Sjöstedt (1) Ali Makram Aibi (1) Göran Mikael Forsberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Henrik Mikael Billgren (65p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) Mats Henrik Jernström (59p) Carl Henric Linné Larsson (54p) Alf Stefan Häge (50p) Anette Elisabeth Sandsjö (48p) (47p) Jon Andreas Klockervold (43p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Ingrid Gun Veronica Näslund (40p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Pål Jesper von Bahr (38p) Sven Tomas Mikael Reiser (37p) Lars Mattias Reiser (36p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Marie Gunvor Margareta Floberg (35p) Rolf Axel Göran Axelsson (35p) Marcus Olof Holmström (35p) Gunnar Johannes Lundgren (33p) Susanna Marie Hjort (32p) Carl Erik Christer Johansson (31p) Eric Hans Olof Lindahl (30p) Kent Torgny Sundholm (30p) Jan Ivar Bergström (30p) Eva Maria Andersson Dverstorp (29p) Johanna Katarina Boive (29p) Carl Anders Vilhelm Sjöstedt (29p) Kurt Erik Lennart Hager (28p) Astrid Lena Marie Bergkvist (28p) Tanja Hansson (27p) Bengt Stefan Lendenius (27p) Jan Erik Sjöberg (25p) Mattias Ulf Carsten Andreas Ewald (24p) Lilliana Homa Monfared Moien (24p) Sven Gunnar Gustafsson (24p) Mats Birger Örtegren (23p) Tomas Robert Ryde (23p) Bernt Michael Svärd (23p) Henning Sigbjörn Mogen (23p) Asta Birgitta Larsson (22p) Lena Birgitta Ann-Charlotte Olsson (22p) Ola Joakim Larsson (20p) Leif Hermansson (20p) Mia Fredrika Charlotte Lind (20p) Mats Olof Nordebäck (19p) Nils David Herman Sjölander (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Ninos Turgay (18p) Per Johan Erik Eriksson Isbrand (18p) Silvia Tiodora Reinholdsson (18p) Anna Erika Reiser (17p) Latifa Ifergane (17p) Hind Elkouass (16p) Mats Gunnar Erik Rechlin-Hansson (16p) Chokri Gharbi (16p) Jimmy Niclas Eric Åke Näslund (16p) Anders Bertil Åström (16p) Jan-Erik Isaksson (16p) Hjalmar G.O.Stig: Hård af Segerstad (16p) Kurt Erik Kalmelid (16p) Johan Erik Ewerth (16p) Ulla Karin Eriksson (16p) Ulf Daniel Hägglund (16p) Ann Caroline Serafia Eriksson (16p) Mohamed Rahmoun (16p) Patrik Mikael Rupert Zimmermann (16p) Göran Robert Nilsson (16p) Marcus Daniel Grip (16p) Ali Makram Aibi (16p) Joakim Zaar (15p) Sten Edvin Ernerot (15p) Maria Zytomierski (15p) Kirsti Hillevi Gustafsson (14p) Hans Roland Berge (14p) Börje Stefan Andersson Berglund (14p) Karl Olof Erik Morén (14p)Ökend (13p) Erik Wiliam Wijk Björklund (13p) Per Johan Paléus (12p) Gunnel Margareta Pettersson (12p) Johan Christopher Larsson (12p) Ulf Harald Sjöberg (12p) Hars Sven Ingvar Olofsson (12p) Georgij Gefwert (12p) My Gudrun Maria Bolin (12p) Jan Mikael Mohlin (12p) Lena Birgitta Simons (11p) Maj Kristiina Sinervä (11p) Nils Göran Andrén (11p) Fredrik Thomas Carl Milton (11p) Fred Enge Watz (11p) Anja Riitta Katarina Peré (11p) Johan Daniel Simons (11p) Giuseppe Saiz (11p) Ruth Gisela Andrén (11p) Klas Göran Sebastian Liljeberg (11p) Per Jacob Strömbäck (11p) (10p) Anne-Marie Elisabeth Dorsch (10p) Magdalena Gefwert (10p) Barbro Birgitta Andersson (9p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Jonas Wilhelm Martin Beckeman (8p) Jonas Fredrik Lundberg (8p) Göran Mikael Forsberg (8p) Karl Peter Seleryd (6p) Per Patrik Gustaf Rollborn (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.