Hans Erik Birger Lindeblad (55p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Ulf Greger Johansson Längvik (9) Birger Ulrik Lindeblad (8) Jan-Olof Svensson (5) Johan Daniel Haglund (4) Rolf Ulf Peter Mill (3) Erik Anders Brännström (3) Ole Fredrik Salsten (3) Bengt Anders Sten (3) Inga-Maria Bergström (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) L K S Johanna Björkner Pernvik (2) Per Arthur Patrik Andersson (2) Ulf Thomas Johansson (2) Olle Rikard Kanmert (2) Bo Torsten Nilsson (2) Karl Stefan Andersson (2) Peter Richard Ljungkvist (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Daniel Stendahl (2) Jan Erik Gunnar Jardelöv (2) Per Anders Elonsson (2) Per Oscar Mikael Andersson (2) Thomas Thard (2) Anders Bertil Ilstam (2) Lars Gunnar Olof Hagdahl (2) Béla Laszlo Kormos (1) Carl Gustaf Evert Palmstierna (1) Ole Madsen (1) Bo Ulric Ljungblad (1) Anna Ingrid Kristina Lindgren (1) Ulf Patrick Erikson (1) Per Henrik Sebastian Schmidt (1) Jenny Theresia Gustafsson (1) Mats Joakim Svensson (1) Jan Erik Klippvik (1) James Alex Bodhi Molvin (1) Lars André Christerson Forsell (1) Susanne Elizabeth Falk (1) Erik Daniel Kero Ljungberg (1) Hans Tomas Franzén (1) Elsa Britt M Olefjord Widding (1) Erik Gunnar Godtman Kling (1) Jane Christine Walerud Boreta (1) Christian Erik Björkman (1) Knut Ingmar Hessbo (1) Björn Joakim Bråtemyr (1) Tibor Gyurik (1) Ulf Roland Ackelid (1) Claes Åke Jörstam (1) Karin Ann-Kristin Adolfsson (1) Jonas Folke Hallin (1) Lars Göran Michael Starck (1) Björn Johan Fredric Calles (1) Lars Erik Olof Andersson (1) Johan Pontus Lindvall (1) Jonas Olof Bergman (1) Lars-Ola Jäxvik (1) Erik Tony Andersson (1) Per Viktor Börjesson (1) Anders Kristian Alneng (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Leif Martin Rikard König (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Staffan Åke Zackrisson (1) Chris Gunnar Ingfeldt (1) Patrik Vilhelm Ohldin (1) Karl Daniel Eriksson (1) Sven Martin Wildheim (1) Karl Adam Andreas Ekengren (1) Carl Magnus Lovén (1) Jan Olof Malm (1) Mats Jonas Rämmal (1) Fredrik Magnus Ryd (1) Tor Fredrik Flyrin (1) Caj Daniel Tigerstedt (1) Bernt Urban Sturk (1) Jonas Magnus Mårtensson (1) Jan Erik Lund (1) Bengt Yngve Walerud (1) Jon Mattias Lindén (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Carl Joakim Andersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Hans Tomas Franzén (79p) Jan Erik Lund (73p) Karin Ann-Kristin Adolfsson (71p) Anders Bertil Ilstam (67p) Johan Pontus Lindvall (66p) Fredrik Magnus Ryd (61p) Jane Christine Walerud Boreta (58p) Ole Fredrik Salsten (57p) Bernt Urban Sturk (57p) Elsa Britt M Olefjord Widding (55p) Lars Gunnar Olof Hagdahl (55p) Jan-Olof Svensson (53p) Daniel Stendahl (52p) Bengt Anders Sten (52p) L K S Johanna Björkner Pernvik (51p) Bo Torsten Nilsson (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (49p) Ulf Thomas Johansson (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) Erik Tony Andersson (48p) Birger Ulrik Lindeblad (47p) Mats Joakim Svensson (46p) Staffan Åke Zackrisson (45p) Erik Anders Brännström (44p) Jan Erik Gunnar Jardelöv (44p) Carl Gustaf Evert Palmstierna (43p) Jan Erik Klippvik (42p) Lars André Christerson Forsell (41p) Ulf Greger Johansson Längvik (41p) Caj Daniel Tigerstedt (41p) Per Arthur Patrik Andersson (40p) Per Oscar Mikael Andersson (40p) Rolf Ulf Peter Mill (39p) Anna Ingrid Kristina Lindgren (39p) Jonas Olof Bergman (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Karl Daniel Eriksson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Inga-Maria Bergström (37p) Jenny Theresia Gustafsson (37p) Björn Johan Fredric Calles (37p) Jon Mattias Lindén (37p) Christian Erik Björkman (35p) Tor Fredrik Flyrin (35p) Thomas Thard (35p) James Alex Bodhi Molvin (33p) Erik Daniel Kero Ljungberg (33p) Per Henrik Sebastian Schmidt (29p) Bengt Yngve Walerud (27p) Ulf Roland Ackelid (26p) Patrik Vilhelm Ohldin (26p) Sven Martin Wildheim (26p) Tibor Gyurik (24p) Béla Laszlo Kormos (23p) Ole Madsen (23p) Chris Gunnar Ingfeldt (23p) Karl Adam Andreas Ekengren (22p) Erik Gunnar Godtman Kling (20p) Jonas Magnus Mårtensson (20p) Lars Erik Olof Andersson (19p) Mats Jonas Rämmal (18p) Karl Stefan Andersson (17p) Per Anders Elonsson (17p) Knut Ingmar Hessbo (16p) Anders Kristian Alneng (15p) Leif Martin Rikard König (15p) Carl Joakim Andersson (15p) Claes Åke Jörstam (14p) Lars-Ola Jäxvik (14p) Per Viktor Börjesson (14p) Jonas Folke Hallin (13p) Susanne Elizabeth Falk (12p) Jan Olof Malm (12p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Ulf Patrick Erikson (8p) Peter Richard Ljungkvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.