Hans Erik Birger Lindeblad (49p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Ulf Greger Johansson Längvik (9) Birger Ulrik Lindeblad (8) Jan-Olof Svensson (4) Jan Lennart Carlsson (4) Xue Leng (3) Bo Torsten Nilsson (3) Anna Fredrika Hörlin (3) Bo Torsten Patrik Nilsson (3) Claes Mikael Drougge (3) Max Filip Drougge (3) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (3) Leif John Arne Kristensson (3) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (3) Dick Yngve Svensson (3) Ulf Thomas Johansson (2) Lars Gunnar Olof Hagdahl (2) Knut Olof Birger Lindeblad (2) L K S Johanna Björkner Pernvik (2) Karl Stefan Andersson (2) Thomas Thard (2) Rolf Ulf Peter Mill (2) Ulf Strauss (2) Bengt Alvar Jönsson (2) Olle Rikard Kanmert (2) Lars André Christerson Forsell (2) Kjell Peter Hällström (2) Per Oscar Mikael Andersson (2) Jan Erik Gunnar Jardelöv (2) Per Anders Elonsson (2) Anders Bertil Ilstam (2) Ole Fredrik Salsten (2) Jan Erik Klippvik (2) Vartan Vartanian (2) Inga-Maria Bergström (2) Bengt Anders Sten (2) Per Arthur Patrik Andersson (2) Lars Fredrik Beckman (1) Hans Thomas Belfrage (1) Jonas Folke Hallin (1) Karl Daniel Eriksson (1) Fredrik Magnus Ryd (1) Anders Roland Andersson (1) Caj Daniel Tigerstedt (1) Knut Ingmar Hessbo (1) Peter Richard Ljungkvist (1) Tibor Gyurik (1) Johan Pontus Lindvall (1) Erik Tony Andersson (1) Erik Gunnar Godtman Kling (1) Roger Lennart Valentin Persson (1) Anna Ingrid Kristina Lindgren (1) Racine Benjamin Ashjari (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Peter Jonas Michael Carlborg (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Chris Gunnar Ingfeldt (1) Bernt Urban Sturk (1) Carl Magnus Lovén (1) Erik Daniel Kero Ljungberg (1) Peter Lennart Vall (1) Per Viktor Börjesson (1) Jenny Theresia Gustafsson (1) Jan Gösta Strandler (1) Daniel Stendahl (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Béla Laszlo Kormos (1) Ole Madsen (1) Ulf Patrick Erikson (1) Mats Johan Jörgen Sandell (1) Kai Daniel Johansson (1) Erik Anders Brännström (1) Jonas Magnus Mårtensson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) Vartan Vartanian (63p) Johan Pontus Lindvall (62p) Fredrik Magnus Ryd (59p) Ole Fredrik Salsten (59p) Anna Fredrika Hörlin (58p) Leif John Arne Kristensson (57p) Anders Bertil Ilstam (56p) Lars Gunnar Olof Hagdahl (55p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Peter Jonas Michael Carlborg (54p) Bernt Urban Sturk (51p) Ulf Thomas Johansson (49p) Jan-Olof Svensson (49p) L K S Johanna Björkner Pernvik (49p) Bengt Anders Sten (49p) Kai Daniel Johansson (49p) Birger Ulrik Lindeblad (47p) Jan Gösta Strandler (47p) Erik Tony Andersson (46p) Erik Anders Brännström (44p) Kjell Peter Hällström (43p) Per Oscar Mikael Andersson (43p) Jan Erik Klippvik (43p) Inga-Maria Bergström (43p) Per Arthur Patrik Andersson (43p) Jan Erik Gunnar Jardelöv (40p) Daniel Stendahl (40p) Karl Daniel Eriksson (39p) Caj Daniel Tigerstedt (39p) Rolf Ulf Peter Mill (39p) Anna Ingrid Kristina Lindgren (39p) Lars André Christerson Forsell (39p) Racine Benjamin Ashjari (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Erik Daniel Kero Ljungberg (39p) Ulf Greger Johansson Längvik (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Thomas Thard (37p) Xue Leng (33p) Claes Mikael Drougge (33p) Knut Olof Birger Lindeblad (29p) Max Filip Drougge (29p) Jenny Theresia Gustafsson (28p) Jan Lennart Carlsson (26p) Tibor Gyurik (24p) Knut Ingmar Hessbo (23p) Chris Gunnar Ingfeldt (23p) Béla Laszlo Kormos (23p) Ole Madsen (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Roger Lennart Valentin Persson (22p) Bengt Alvar Jönsson (22p) Erik Gunnar Godtman Kling (21p) Jonas Magnus Mårtensson (21p) Anders Roland Andersson (20p) Ulf Patrick Erikson (20p) Per Anders Elonsson (17p) Mats Johan Jörgen Sandell (15p) Ulf Strauss (14p) Per Viktor Börjesson (14p) Lars Fredrik Beckman (13p) Hans Thomas Belfrage (12p) Dick Yngve Svensson (12p) Peter Richard Ljungkvist (11p) Jonas Folke Hallin (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.