Fredric Carl-Johan Gunnarson (34p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Fredrik From (5) Eva Margareta Eljans (4) Hans Göran Nordström (4) Anna Gunilla Gunnarson (4) Sven Per Björn Aspling (4) Linda Maria Therese Sjögren (4) Karl Sören Thunström (3) Sven Arne Engvall (2) Erik Mattias Åström (2) Hans Jörgen Svensson (2) Bill Arne Kronqvist (1) Lennart Alf Folke Wikfalk (1) Jörgen Krister Olsson (1) Anders Windelhed (1) Semmy Rülf (1) Jan Lennart Bernard (1) Dennis Reijo Svensson (1) Tore Lennart Rudenäs (1) James Alex Bodhi Molvin (1) (1) Bo-Jonas Annell (1) Anders Ulf Runebjer (1) Kent Birger Westerlund (1) Bengt Göran Ahrås (1) (1) Henrik Jan Adrian Baltscheffsky (1) Peter August Thomasson Sidenbladh (1) (1) Kajsa Karin Helena Lundfall (1) Eva Christina Strokirk (1) Jan Richard Goldman (1) Lars Tomas Maurd (1) (1) Kurt Lennart Hammarström (1) Per Johan Lindell (1) Carl Filip Gustaf Bergendal (1) (1) Anita Helena Berggren (1) Adriano David Sannelli (1) Tor Anders Viktorsson (1) Sven Christer Sandberg (1) Tomas Bäckman (1) Per-Arne Lennart Petersson (1) Per Henrik Sjöberg (1) Karl Johan Stefan Bratteberg (1) (1) Karin Ulrika Nylund (1) Anja Sofia Kullberg (1) (1) Knut Olof Mikael Rosén (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Karl Stefan Hultstrand (1) Åsa Kristina Sundberg (1) (1) Lars Roger Lundgren (1) Anders Bertil Eckert (1) (1) (1) Jenny Marie Stråle (1) (1) Nils Erik Anders Schale (1) Måns Erik Love Jonasson Lindblad (1) (1) Bo Anders Alerfeldt (1) Kristofer Olof Wilhelm Arwin (1) Therese Klockare (1) Erik Henry Klotz (1) Urban Hjelm (1) Erik Roland Windelhed (1) Sven Martin Vilhelm Gren (1) Hans-Fredrik Eriksson (1) Per Jerker Mattias Olander (1) (1) Anders Viktor Borgs (1) Bror Evert Mattias Wallin (1) (1) Inger Margareta Dahle (1) Gustaf Martin Andreas Folke (1) (1) Sune Jan Åke Johnson (1) Magnus Krister Wernersson Knutas (1) (1) Sven Amalendu Dattatray Parasnis (1) Johan Olof Gustav Sjöberg (1) (1) Nils Pål Erik Malmros (1) Karin Marianne Lindell (1) Anders Christer Malmström (1) Nils Ingvar Jensen (1) Caroline Ingrid Maria Nylund (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kristofer Olof Wilhelm Arwin (83p) Sven Martin Vilhelm Gren (73p) (65p) Carl Filip Gustaf Bergendal (64p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Karl Sören Thunström (59p) Erik Henry Klotz (59p) Kajsa Karin Helena Lundfall (58p) Bo Anders Alerfeldt (55p) Jan Lennart Bernard (53p) Sven Christer Sandberg (53p) Nils Pål Erik Malmros (53p) Bill Arne Kronqvist (49p) Åsa Kristina Sundberg (48p) Anders Christer Malmström (48p) (47p) (47p) Sven Amalendu Dattatray Parasnis (45p) Caroline Ingrid Maria Nylund (43p) Henrik Jan Adrian Baltscheffsky (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Nils Ingvar Jensen (40p) Karl Stefan Hultstrand (38p) (37p) Semmy Rülf (36p) Hans Jörgen Svensson (36p) (35p) (34p) (34p) Jan Richard Goldman (34p) (34p) (34p) (34p) Anders Bertil Eckert (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) (34p) James Alex Bodhi Molvin (33p) Karl Johan Stefan Bratteberg (33p) Bo-Jonas Annell (32p) Therese Anna Maria Bratteberg (32p) Lars Roger Lundgren (31p) Per Jerker Mattias Olander (29p) Fredrik From (28p) Måns Erik Love Jonasson Lindblad (28p) Bror Evert Mattias Wallin (28p) Knut Olof Mikael Rosén (27p) Kurt Lennart Hammarström (26p) Per Henrik Sjöberg (26p) (26p) Adriano David Sannelli (24p) Bengt Göran Ahrås (23p) Anna Gunilla Gunnarson (22p) Magnus Krister Wernersson Knutas (22p) Jörgen Krister Olsson (20p) Johan Olof Gustav Sjöberg (20p) Anders Ulf Runebjer (19p) Tor Anders Viktorsson (19p) Therese Klockare (19p) Linda Maria Therese Sjögren (19p) Urban Hjelm (19p) Erik Roland Windelhed (19p) Anders Windelhed (18p) Tore Lennart Rudenäs (18p) (18p) Tomas Bäckman (18p) Nils Erik Anders Schale (18p) Sven Arne Engvall (17p) Erik Mattias Åström (17p) Per-Arne Lennart Petersson (17p) Sune Jan Åke Johnson (17p) Lars Tomas Maurd (16p) Per Johan Lindell (16p) Gustaf Martin Andreas Folke (16p) Karin Marianne Lindell (16p) Karin Ulrika Nylund (15p) Hans-Fredrik Eriksson (15p) Jenny Marie Stråle (14p) Dennis Reijo Svensson (11p) Kent Birger Westerlund (11p) Peter August Thomasson Sidenbladh (9p) Eva Christina Strokirk (9p) Anja Sofia Kullberg (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.