Anders Fredrik Mattsson (50p)

Man, Född: 1970
Roller

Styrelseledamot

Arkösund Holding AB Arkösunds Båtvarv AB Arkösunds Hotell AB Bollen 2 i Norrköping AB Brabo Holding AB Brabo Holding III AB BRABO Holding IV AB Brabo Stockholm AB Care of Malmö Aktiebolag Dragonvägen Stadsutveckling AB ESM Holding AB ESM Holding II AB ESM Stadsutveckling AB Fastighets AB Torsviken Garvaren 21 AB Good Housing 101 AB Good Housing 201 AB Good Housing 301 AB Good Housing Holding AB Haga Norra Projekt HNP AB Haga Norra Stadsutveckling Kvarter 6 och 7 AB Haga Norra Stadsutveckling Kvarter 6a AB Haga Norra Stadsutveckling Kvarter 6b AB Haga Norra Stadsutveckling Kvarter 7a AB Haga Norra Stadsutveckling Kvarter 7b AB Herstaberg Logistikcenter AB Lindö Parkering AB Logistikcenter Norrköping LCN AB Majmex Aktiebolag Mattssons Fastighetsutveckling Holding AB Mattssons Fastighetsutveckling i Norrköping AB Mattssons Fastighetsutveckling i Stockholm Aktiebolag Mattssons Industrifastigheter Herstaberg AB Mattssons Industrifastigheter Holding AB Mattssons Industrifastigheter i Norrköping AB Mattssons Logistikfastigheter AB MFU Fastigheter AB Norlinia AB Norra Hamnen Stadsutveckling 6 AB Norra Hamnen Stadsutveckling AB Norrköping Nyap 1 AB SB Stadsutveckling Västra AB SB Stadsutveckling Östra AB Sista versen 43580 AB Sista versen 43582 AB Skärslipargränd Fastighet AB Solöfjärden Fastigheter Etapp 2 AB Solöfjärden Holding II AB Solöfjärden Stadsutveckling AB Torsskogen Exploatering AB Upplands Väsby Vilunda 1:223 Stadsutveckling AB Vilunda Parkering AB Vilundavägen Stadsutveckling AB Väsby Park Stadsutveckling AB

Styrelsesuppleant

 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.