Per Johan Kaltenbrunner (28p)

Man, Född: 1971
Roller

Extern verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Ulf Håkan Juhlin (5) David Karl Johan Rosberg (3) Eva C Madeleine Kroon Leufstedt (3) (3) Pierre Tommy Mathias Carlsson (3) James Richard Berggren (3) Ingrid Marie Petersson (3) Lars Markus Niléhn (3) Linda Marie Molldén (3) Jan Inge Roger Andersson (3) Lars Liljedahl (2) Kerstin Astrid Eriksson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Lars Anders Larsson (2) Jan Totte Dahlin (2) John Sigvard Stenström (2) Ylva Kristina Liljedahl (2) Karl Stefan Andersson (2) Per Olof Tillström (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Bo Torsten Nilsson (2) Anders Bernt-Mauritz Hall (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Anders Håkan Sventorp (2) Anki Lena Rydström (1) Knut Torsten Nilsson (1) Carlos Rolf Dominguez Flodin (1) Sven-Inge Kenneth Linné Svensson (1) Gunilla Ann-Louise Ottosson (1) Nils Jonas Christian Nyström (1) Hugo Glenn Renhult (1) Mats Olof Holmberg (1) Peter Bertil Reteike (1) Samuel Douglas Bjälkemo (1) Mika Mauritz Andersson (1) Irene Elisabet Henriksson (1) Zisis Zikontalas (1) Rolf Martin Bendz (1) Sven Håkan Erland Linse (1) Johannes C Hedberg Kazantzidis (1) Anders Peter Berg (1) Rolf Ingvar Nilsson (1) Anders Mikael Rydström (1) Mats Erik Holmsen (1) Jenny Karlin (1) Ola Mattias Torjald Lööv (1) Bengt Ove Göran Andersson (1) Lars Magnus Larsson (1) Nils Knut Anders Torstensson (1) Lars Thomas Olsson (1) Bengt Wilhelm Skough (1) Patric Mathias Andersson (1) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (1) Johan Richard Kaijser (1) Nils Henrik Johan Arnesson (1) John Thomas Sebelius (1) Jens Rufus Edlund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ola Mattias Torjald Lööv (69p) Jan Totte Dahlin (56p) Jan Anders Fredrik Lovén (56p) Lars Anders Larsson (55p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (50p) Samuel Douglas Bjälkemo (48p) David Karl Johan Rosberg (47p) Lars Liljedahl (47p) Jan Inge Roger Andersson (46p) Hugo Glenn Renhult (42p) Mats Olof Holmberg (40p) Carlos Rolf Dominguez Flodin (34p) Lars Magnus Larsson (34p) Mika Mauritz Andersson (33p) Ylva Kristina Liljedahl (33p) Jens Rufus Edlund (31p) Eva C Madeleine Kroon Leufstedt (30p) Ingrid Marie Petersson (30p) Anders Mikael Rydström (29p) Anki Lena Rydström (28p) (28p) Peter Bertil Reteike (28p) James Richard Berggren (28p) Jenny Karlin (28p) Mats Erik Holmsen (25p) Rolf Ingvar Nilsson (24p) John Thomas Sebelius (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Gunilla Ann-Louise Ottosson (21p) Sven Håkan Erland Linse (18p) John Sigvard Stenström (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Anders Peter Berg (17p) Carl Olov Mikael Larsson (17p) Ulf Håkan Juhlin (16p) Kerstin Astrid Eriksson (16p) Zisis Zikontalas (16p) Lars Markus Niléhn (16p) Rolf Martin Bendz (14p) Per Olof Tillström (14p) Linda Marie Molldén (14p) Knut Torsten Nilsson (13p) Nils Jonas Christian Nyström (13p) Johannes C Hedberg Kazantzidis (13p) Nils Knut Anders Torstensson (13p) Lars Thomas Olsson (13p) Bengt Wilhelm Skough (12p) Sven-Inge Kenneth Linné Svensson (11p) Pierre Tommy Mathias Carlsson (8p) Bengt Ove Göran Andersson (8p) Nils Henrik Johan Arnesson (8p) Anders Håkan Sventorp (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.