Karl Oscar Henning Dalin (16p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
(2) (2) Måns Ingvar Sebastian Dahlqvist (2) Muhammad Naeem Khan (1) Maik Schneider (1) Per Anders Äng (1) Mohammad Fathi Pasandideh (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Curt Lars-Gunnar Larsson (1) Danish Bin Jahanzeb (1) Leif Gustav Rantatalo (1) Anders Ragnar Sjögren (1) Eva Heléne Ragnarsson (1) (1) Björn Örjan Eriksson (1) Håkan Björn Ingemar Stenström (1) Sven Peter Ståhlbrand (1) Gerardo Leopoldo Vergara Gonzalez (1) Hans Martin Elford (1) Claes Erik Larsson (1) Anders Erik Ingvar Sällström (1) Anders Malte Danielsson (1) Ture Olof Rottbers (1) Roger Joakim Lidgren (1) Kenth Olof Nordin (1) Helena Eva Marie Nilsson (1) Per Martin Elisson (1) Jan Bjare Falch (1) Gösta Edvard Jakobsson (1) Jan Fredrik Johansson (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Karin Maria Eriksson (1) Kennerth Lars-Gustav Albrektsson (1) Per Hjalmar Lindblom (1) Fredrik Tomas Hedlund (1) (1) Anna Erika Elisabeth Dalin (1) Per Åke Öberg (1) (1) Svend Erik Bjarnö-Kaae (1) Sven Anders Göransson (1) Maria Teréz Ståhlbrand (1) Saara Rebekka Bengtsson (1) Claes Olof Bäck Wemmer (1) Lars Henrik Björklund (1) Lars Anders Bengtsson (1) Jonas Arvid Granström (1) Jahanzeb Aziz Dar (1) Cecilia Ulfsdotter Strandberg (1) Annika Margareta Nielsen (1) Sven Magnus Vilhelm Carlström (1) Joseph Kassis (1) Benita Helena Falch (1) Christina Margareta Lennartsson (1) Bilal Bin Jahanzeb (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Lars-Erik Engberg (1) Lars Torsten Bladh (1) Folke Fredrik Dellström (1) (1) Johan Henrik Magnusson Luther (1) Ernst Lennart Bergström (1) (1) Per Axel Skedung (1) Jonas Spangenberg (1) Ulf Petter Andreas Bakken (1) Dag Mauritz George Pettersson (1) Thorulf Bo Christer Jonsson (1) Lena Christina Margareta Edenvin (1) Per Henrik Moberg (1) Stefan Werner Schnitzer (1) Manal Jahanzeb (1) Max Rikard Albin Persson Bokander (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(88p) (85p) Lars Henrik Björklund (52p) Max Rikard Albin Persson Bokander (52p) Anders Erik Ingvar Sällström (48p) (46p) Björn Örjan Eriksson (45p) Sven Magnus Vilhelm Carlström (45p) Claes Erik Larsson (42p) Jonas Spangenberg (41p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Maria Teréz Ståhlbrand (38p) Roger Joakim Lidgren (35p) (33p) (33p) Sven Peter Ståhlbrand (33p) Lars-Erik Engberg (32p) Per Hjalmar Lindblom (30p) Maik Schneider (29p) Anders Ragnar Sjögren (29p) (29p) Håkan Björn Ingemar Stenström (29p) Gerardo Leopoldo Vergara Gonzalez (29p) Anders Malte Danielsson (29p) (29p) Sven Anders Göransson (29p) Jonas Arvid Granström (29p) Lars Torsten Bladh (29p) Saara Rebekka Bengtsson (23p) Danish Bin Jahanzeb (21p) Per Martin Elisson (21p) Jahanzeb Aziz Dar (21p) Annika Margareta Nielsen (21p) Joseph Kassis (21p) Stefan Werner Schnitzer (21p) Muhammad Naeem Khan (20p) Mohammad Fathi Pasandideh (20p) Helena Eva Marie Nilsson (20p) Jan Fredrik Johansson (20p) Per Åke Öberg (20p) Bilal Bin Jahanzeb (20p) Folke Fredrik Dellström (20p) Manal Jahanzeb (20p) Johan Henrik Magnusson Luther (19p) Leif Gustav Rantatalo (18p) Hans Martin Elford (18p) Anna Erika Elisabeth Dalin (17p) Svend Erik Bjarnö-Kaae (17p) Cecilia Ulfsdotter Strandberg (17p) Ture Olof Rottbers (16p) Lars Anders Bengtsson (16p) Gösta Edvard Jakobsson (15p) Kenth Olof Nordin (14p) Jan Bjare Falch (14p) Benita Helena Falch (14p) Per Axel Skedung (14p) Ulf Petter Andreas Bakken (14p) Karin Maria Eriksson (13p) Fredrik Tomas Hedlund (13p) Claes Olof Bäck Wemmer (13p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Thorulf Bo Christer Jonsson (11p) Lena Christina Margareta Edenvin (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Per Anders Äng (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.