Seth Peter Allbäck (31p)

Man, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Carl Johan Bernhard Jacobowsky (7) Paul David Rönnberg (6) Robert Maurizio S D'Agostino (6) Lars Björn Rönnqvist (1) Anna Sofia Birgitta Erasmie (1) Christopher Hal Wark (1) Ellen Margrethe Bramness Arvidsson (1) Ann-Christine Engstedt (1) Filippa Mathilda Chaitalee Marklund (1) Björn Einar Hjalmar Jansson (1) Helena Beata Maria af Sandeberg (1) Christian Jean Vejrich (1) Folke Fredrik Dellström (1) Pia Susanne Byresjö (1) Philip Pereira dos Reis (1) Hans Staffan Eriksson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Märta Maria Elisabeth Arvidsson (1) Ranjani Srinivasan Gawell (1) Elisabeth Ulla Margareta Wallander (1) Richard van Rijn (1) Lars Peter Marklund (1) Jenny Charlotta Maria Flücht Wark (1) Magnus Andreas Svensson (1) Bror Michael Levin (1) Ulf Edmund Lindbäck (1) Carl Henrik Johan Bodin (1) Karin Helené Bigell (1) Thomas Per Adolf Erikson Hafström (1) Carl Fredrik Vilhelm Stehn (1) Cecilia B Sällström Calais (1) Maria Susanne Wennerberg (1) Linda Katarina Borelius (1) Richard Jan Rune Burström (1) Louise Charlotte Claesdotter Stehn (1) Jenny Sofia Ström (1) Åsa Maria Rydgren (1) Isa Sofie Elisabeth K Gustafsson (1) Petra Helena Clevensjö (1) Leif Fredrik Hellqvist (1) Daniella Elisabeth Elmqvist Prah (1) Amanda Sofia Stenquist (1) Patrik Thorsten Swenzén (1) Alexander Mörk-Eidem (1) Anna Karin Maria Kjellberg (1) Erik Thomas Ekenberg (1) Malena Kristina Kjellén (1) Per Erik Engstedt (1) Frida Charlotta Therese Rydman (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Karl Joakim Åke Bengtsson (1) Lena Catrin Oskarsson (1) Peter Staffan Borelius (1) Jan Totte Dahlin (1) Karin Helena Swenzén (1) Lisa Stephanie Eisenman Frisk (1) Karl Johan Anders Fahlin (1) Eva Maria Levin (1) Lars Michael Nutti (1) Carl Christian Henrik Holter (1) Anna Daniela Litzull (1) Alf-Göran Larsson (1) Patricia Wanda Pettersson (1) Therese Margareta Berthilson (1) Fredrik Mikael Kamme (1) Lars Johan Henriksson (1) Hanna Cecilia Rönnqvist (1) Annika Rebecka Maria Vyth (1) Karl Johan Gottschalk Erasmie (1) Erik Johan Fredrik Linder (1) Ann Vibeke Keve Isaksson (1) Erik Adam Steenberg (1) Sara Margareta Bodin (1) Mei Kuei Wu (1) Anna Katarina U Pereira dos Reis (1) Sven Erik Olof Kjellberg (1) Ulf Karl Sanken Sandqvist (1) Inger Therese Sjödén (1) Göran Daniel Persson (1) Charlotte Catrine Holmstrand (1) Karl Gunnar Fredrik Nilsson (1) Carin Sofia Vanner (1) Henri Mikael Maronen (1) Olof Erik Mattiasson (1) Petra Margarete Sedlinger (1) Sara Linda Elisabet Thiele (1) Caroline Solgun Eklund (1) Lars Anders Larsson (1) Anna Maria Skogh Jansson (1) Linda Essén (1) Ludwig Andreas Wildh (1) Bengt Hebel (1) Claes Johan Gustafsson (1) Maria Cecilia Steenberg (1) Mireille Karin Mona Margareta Wildh (1) Claes Henrik Arvidsson (1) Per Johan Stellan Orrgård (1) Lars Fredrik Frisk (1) Sten Sören Jansin (1) Katharine Ann Orrgård (1) Mats Lindgren (1) Lars Gunnar Sällström (1) Anneli Louise Ehrling (1) Christopher Mikael Thiele (1) David Olov Isaksson (1) Lars Jörgen Hansson (1) Paulina Fernanda Pastene Skaneby (1) Staffan Elmqvist (1) Gabriel Tobias Gawell (1) Emily Signe E Borgeling Linder (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ellen Margrethe Bramness Arvidsson (76p) Charlotte Catrine Holmstrand (71p) Ranjani Srinivasan Gawell (59p) Paul David Rönnberg (54p) Carl Henrik Johan Bodin (54p) Åsa Maria Rydgren (54p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Carl Johan Bernhard Jacobowsky (43p) Ulf Karl Sanken Sandqvist (43p) Robert Maurizio S D'Agostino (42p) Lars Björn Rönnqvist (39p) Hanna Cecilia Rönnqvist (39p) Lars Fredrik Frisk (35p) Karl Johan Anders Fahlin (33p) Bengt Hebel (33p) Linda Katarina Borelius (30p) Sven Erik Olof Kjellberg (26p) Olof Erik Mattiasson (26p) Patrik Thorsten Swenzén (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Erik Thomas Ekenberg (23p) Lars Johan Henriksson (21p) Gabriel Tobias Gawell (21p) Folke Fredrik Dellström (20p) Lena Catrin Oskarsson (20p) Karl Johan Gottschalk Erasmie (20p) Anna Katarina U Pereira dos Reis (20p) Philip Pereira dos Reis (19p) David Olov Isaksson (19p) Alexander Mörk-Eidem (17p) Richard Jan Rune Burström (16p) Leif Fredrik Hellqvist (16p) Peter Staffan Borelius (16p) Carl Christian Henrik Holter (16p) Anneli Louise Ehrling (16p) Lars Jörgen Hansson (16p) Helena Beata Maria af Sandeberg (14p) Lisa Stephanie Eisenman Frisk (14p) Sara Margareta Bodin (14p) Petra Margarete Sedlinger (14p) Mats Lindgren (14p) Christian Jean Vejrich (12p) Malena Kristina Kjellén (12p) Per Erik Engstedt (12p) Karl Joakim Åke Bengtsson (12p) Anna Daniela Litzull (12p) Magnus Andreas Svensson (10p) Isa Sofie Elisabeth K Gustafsson (10p) Maria Cecilia Steenberg (10p) Göran Daniel Persson (9p) Staffan Elmqvist (9p) Anna Sofia Birgitta Erasmie (8p) Daniella Elisabeth Elmqvist Prah (8p) Cecilia B Sällström Calais (7p) Lars Gunnar Sällström (7p) Annika Rebecka Maria Vyth (5p) Paulina Fernanda Pastene Skaneby (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.