Elsa Catharina Åbjörnsson Lindgren (35p)

Kvinna, Född: 1971
Rangordningen antal relationer
Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (5) Nils Martin Kihlberg (4) Ulf Göran Westerberg (4) Marianne Cecilia S Ots Dahlström (3) Per Martin Viktor By (3) Karl Fredrik Daniel Sandberg (2) Hans Gustaf Mathias Heuman (2) Per Mikael Lindblad (2) Björn Erik Ordell (2) Nils Gustav Tomas Uddin (2) Samuel Tawadros (2) Kjell Johan Uno Hedman (2) Elsa Ann-Christin Hasselgren (1) Frank Sture Werner (1) Lars Edvard Öhman (1) Per Anders Fredrik Martens (1) Niklas Pål Ringborg (1) Kerstin Margareta Arnemo (1) Liza Maria Karin Nyberg (1) Per Elof Bertil Johanneson (1) Per-Olof Henrik Hilmér (1) Margareta Anna Jenny Lindahl (1) (1) Gunvor Helena Löthgren (1) Anders Mikael Svensson (1) Carl-Olov Fredrik Holmström (1) Lars Stefan Svennefelt (1) Martin Andreas Anthonsen (1) Hans Roger Broberg (1) Olof Mattias Wästberg (1) Thomas Lars Peter Bjuresten (1) Anna Hesselman (1) Jan Gregor Råssjö (1) Karin Monica Wijkander (1) Eva Katarina Wredmark (1) Emma Carolina Remahl (1) Clas Arne Mattsson (1) Monica Anna Helena Andersson (1) Lars Johan Merin (1) Conny Jägsander (1) Lars Johan Peter Karlsson (1) Gösta Erik Lindh (1) Anna Margareta Ransholm (1) Paul Henrik Toll (1) Kennet Otto Julin (1) Eva Kristin Johansson (1) Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (1) Erik Gustaf Reuterskiöld (1) Ann Margareta Krumlinde Hyléen (1) Lena Margareta Billing (1) Bengt Johan Asklund (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Petra Marie Cecilia Nilsson (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Britt Ingrid Irene Nordqvist (1) Ulf Bertil Folke Pettersson (1) Annika Margareta Löfgren Lindström (1) Eva Christina Asséus Sylvén (1) Anna Katarina Lundin (1) Erik Paul Isaksson (1) Ingrid Christina Unger Åfeldt (1) Bengt Åke Lundkvist (1) Gunnar Karl Johan Lans (1) Patrik Birger Liljedahl (1) Karl Henric Gustav Oscarsson (1) Fredrik Sundqvist (1) Erik Anders Eriksson (1) Nils-Fredrik Nyblaeus (1) Jan Bertil Lilja (1) Göran Avalon Engquist (1) Kerstin Synnöve Maria Trygg (1) Peter Stellan Ekberg (1) Birgit Anna-Karin Eliasson Celsing (1) Olof Carl Sjöström (1) Ingrid Charlotte Önnestedt (1) Carl Erik Axel Hirsch (1) Annelie Elisabeth von Dahn (1) Ina Madeleine Engström Kling (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Johan Fredrik Trolle-Löwen (81p) Kerstin Margareta Arnemo (80p) Kerstin Synnöve Maria Trygg (75p) Birgit Anna-Karin Eliasson Celsing (72p) Olof Carl Sjöström (71p) Anders Mikael Svensson (69p) Erik Paul Isaksson (64p) Erik Anders Eriksson (62p) Nils-Fredrik Nyblaeus (54p) Ulf Bertil Folke Pettersson (52p) Karl Fredrik Daniel Sandberg (49p) Frank Sture Werner (47p) Olof Mattias Wästberg (47p) Paul Henrik Toll (47p) Carl Erik Axel Hirsch (47p) Margareta Anna Jenny Lindahl (46p) Per Mikael Lindblad (43p) Liza Maria Karin Nyberg (40p) Lars Edvard Öhman (39p) Kjell Johan Uno Hedman (39p) Göran Avalon Engquist (39p) Björn Erik Ordell (38p) Jan Gregor Råssjö (38p) Bertil Gunnar Johansson (38p) Marianne Cecilia S Ots Dahlström (35p) Ingrid Christina Unger Åfeldt (35p) Hans Gustaf Mathias Heuman (33p) Ann Margareta Krumlinde Hyléen (32p) Per-Olof Henrik Hilmér (31p) (31p) Gösta Erik Lindh (31p) Clas Arne Mattsson (28p) Erik Gustaf Reuterskiöld (28p) Conny Jägsander (26p) Ina Madeleine Engström Kling (26p) Per Elof Bertil Johanneson (25p) Martin Andreas Anthonsen (25p) Bengt Åke Lundkvist (25p) Patrik Birger Liljedahl (25p) Lars Johan Merin (23p) Carl-Olov Fredrik Holmström (20p) Lena Margareta Billing (20p) Lars Stefan Svennefelt (19p) Helena Kerstin H Kaiser de Carolis (19p) Anna Hesselman (18p) Anna Margareta Ransholm (18p) Eva Katarina Wredmark (17p) Per Martin Viktor By (16p) Peter Stellan Ekberg (16p) Eva Christina Asséus Sylvén (15p) Nils Martin Kihlberg (14p) Monica Anna Helena Andersson (14p) Samuel Tawadros (14p) Ingrid Charlotte Önnestedt (14p) Niklas Pål Ringborg (12p) Gunnar Karl Johan Lans (12p) Karl Henric Gustav Oscarsson (12p) Hans Roger Broberg (11p) Bengt Gunnar Fröander (11p) Jan Bertil Lilja (11p) Ulf Göran Westerberg (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.