Niclas John-Fredrik Palmgren (39p)

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Annica Helena Palmgren (10) Hans Robert Palmgren (10) Karl-Gustav Åke Arvidsson (9) Martin Lennart Gyllensten (5) Carina Anna Margit Johansson (3) Gert Nils Ingmar Jonsson (3) Kent Roger Williamsson (3) Kristine Ingalill Terese Hästmark (3) Markus Olavi Kauppinen (3) Astrid Marie Ingeborg Johansson (3) Magnus Hans-Göran Johansson (3) Lars Mårten Ewertsson (2) Sonia Helena Hugo (2) Bo Sölve Kenneth Kastman Krantz (2) Ulla Anna Margareta Gradeen (2) Gunnar Magnus Henrik Ahlström (2) Gottlieb Anders Fredrik Granberg (2) Kjell Göran Evert Eberstål (2) Martin Anton Sjödell (2) Rolf Helge Sixten Carlsson (2) Susanne Eva May Haegerstam (2) John-Erik Haraldsson (2) Daniel Karl Gunnar Johansson (2) Sven Bengt Göran Göhlin (2) Kent Morgan Ryman (1) Sven Erik Emil Karlsson (1) Bo Anders Lennart Simfors (1) Sven Anders Robert Olsson (1) Karin Agneta Karlsson (1) Sven Ove Öhlund (1) Fredrik Gunnar Erik Johansson (1) Sven Uno Odenholt (1) Anne Mariina Timmer (1) Ulf Ivar Abrahamsson (1) Lilian Maria Sandberg (1) Inger Yvonne Elmstål (1) Jan Bertil Almqvist (1) Sven Anders Hartvig Larsson (1) Britt Mari-Louis Christina Dinäss (1) Carl Fredrik Olsson (1) Alf Håkan Sivert Josefsson (1) Lars Johan M Stael von Holstein (1) Tomas Mattias Gamlén (1) Petra Sjöö (1) Johan Henric Nordén (1) Ylva Marie Catrin Palmgren (1) Magnus Gustav Lennart Petersson (1) Karl Michael Stener (1) Ulf Peter Annvik (1) Gunnel Marianne Augustsson (1) Karl Magnus Mårtensson (1) Jan Robert Gustafsson (1) Jonas Peter Gustav Andreasson (1) Tobias Risberg (1) Johanna Marie Purnell (1) Lars-Erik Albert Joakimson (1) Maritha Gunilla Bengtsson (1) Azra Muranovic Mujagic (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.