Håkan Magnus Tranvik (52p)

Man, Född: 1959
Rangordningen antal relationer
Charles Michael Werner (8) Lars Anders Weiss (4) Björn Sture Bernhard Ohlsson (4) Matthew Philip Wilkinson (4) Ole Fredrik Salsten (4) Linda Maria Karlsson (4) Mats Anders Hylin (4) (4) Claes Einar Lennart Jonson (3) Carl Mikael Robert Benckert (3) Bo Christer Martin Alsander (3) Mats Lennart Tengroth (3) (3) Christina Susanne Hobohm (2) Jan Birger Westholm (2) Mats Olof Bondeson (2) Ewa Maria Forsman (2) Claes Göran Gerard De Geer (2) Lars Peter Axelsson (2) Mats Håkan Lindström (2) Max Göran Möller (2) Mats Torgny Andersson (2) Ulf Göran Wallin (2) Bo Magnus Svensson Henryson (2) Carl Jonas Lennart Hägg (2) Mats Jonny Tidstrand (1) Johan Lars Murray Kalderén (1) Lars-Erik Axelsson (1) Lennart Patrik Tobias Andersson (1) Eva Margareta Eljans (1) Hans Göran Sundstrand (1) Olof Waern (1) Karin Cecilia Hylin (1) Erik Mathias Berg (1) (1) Matts Åke Berggren (1) Mats Gunne Lennart Gunnarsson (1) (1) Karl Johan Albert Elfström (1) Anders Torbjörn Vilu Lundmark (1) Karl Sören Thunström (1) Olov Andreas Forslund (1) Anna-Lena Elisabeth Lindqvist (1) Kjell Magnus Brändström (1) Åsa Margit Lundegård (1) Hans Hugo Andersson (1) (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) (1) Mats Nils Olof Johansson (1) Mats Rickard Johan Eriksson (1) Anna Bansell (1) Anders Joakim Mårbring (1) Hans Göran Nordström (1) Frans Tomas Stark (1) Sven Per Björn Aspling (1) Pia Karolina Bispo (1) Jan Birger Widlund (1) Karl Greger Larsson (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Bengt Patrick Svensk (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Gunnar Johan Anders Winbergh (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(80p) Bo Magnus Svensson Henryson (76p) Bengt Patrick Svensk (69p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Bo Christer Martin Alsander (65p) Eva Margareta Eljans (61p) Erik Mathias Berg (59p) Karl Sören Thunström (59p) Ole Fredrik Salsten (57p) Jan Birger Widlund (53p) (52p) (52p) (52p) Gunnar Johan Anders Winbergh (52p) Lars Anders Weiss (51p) Olof Waern (51p) Karl Johan Albert Elfström (47p) Mats Håkan Lindström (43p) (43p) Mats Jonny Tidstrand (42p) Mats Anders Hylin (42p) Christina Susanne Hobohm (41p) Claes Einar Lennart Jonson (41p) Jan Birger Westholm (41p) Lars Peter Axelsson (41p) Anna-Lena Elisabeth Lindqvist (41p) Frans Tomas Stark (41p) Pia Karolina Bispo (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Matts Åke Berggren (37p) (37p) Mats Nils Olof Johansson (36p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) Hans Göran Sundstrand (31p) Anders Torbjörn Vilu Lundmark (30p) Olov Andreas Forslund (30p) Ewa Maria Forsman (27p) Max Göran Möller (27p) Charles Michael Werner (24p) Mats Lennart Tengroth (24p) Claes Göran Gerard De Geer (23p) Mats Gunne Lennart Gunnarsson (22p) Ulf Göran Wallin (22p) Anna Bansell (21p) Mats Rickard Johan Eriksson (20p) Johan Lars Murray Kalderén (19p) Karin Cecilia Hylin (17p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (17p) Kjell Magnus Brändström (17p) Lennart Patrik Tobias Andersson (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Karl Greger Larsson (16p) Åsa Margit Lundegård (15p) Carl Mikael Robert Benckert (14p) Anders Joakim Mårbring (14p) (13p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Hans Hugo Andersson (8p) Linda Maria Karlsson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.