Stig Lars Gustav Werkelin (35p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Anna Monika Möller Werkelin (22) Karin Ingegärd Larsson (12) Per Olof Gardelin (9) En Soon Pernilla Berg (8) Lars Anders Larsson (4) Carl Olov Mikael Larsson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Jan Totte Dahlin (4) Inger Margareta Dahle (4) Bo Gunnar Werkelin (4) Anders Viktor Borgs (3) Lars-Gunnar Verkelin (3) Marianne Elisabet Ardell Jakobsson (3) Rune Hans-Ulric Josefsson (3) Anita Eva Marianne Levander (3) Per Erik Martin Sundquist (2) Lars-Ove Viktor Hejdenberg (2) Erik Herman Mattias Eriksson (2) Erik Göran Långsved (2) Folke Torbjörn Svensson (2) Martin Folke Tivéus (2) Peter Willem Karl Voors (2) Claes Jonas Vilhelm Henning (2) Nils Robert Högdahl (2) Alf Johannes Ehinger (2) Olle Åke Näsling (2) Hans Michael Juniwik (2) Carl Fredrik Niring (2) Gunnar Micael Bile (2) Anja Gunnarsdotter Werkelin (2) Camilla Viola Åkesson (1) Minga Gitta Hertzman Perez (1) Bo Thomas Sonesson (1) Klas Jesper Wikman (1) Lars-Erik Gunnar Olsson (1) Pål Göran Burman (1) Barbro Johanna Margareta Hallgren (1) Inger Elisabeth Harlevi (1) Jan-Olof Hagberg (1) Hans Magnus Larsson (1) Allan Eyvind Patrik Frisk (1) Elsa Marika U Göransdtr Lagerberg (1) Ann-Sofie Selling (1) Öyvind Thon (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Hawzjin Abdulla Karim (1) Eva Marianne Werkelin (1) Anna Theresia Johnson (1) Lars Jörgen Olsson (1) Kent Elver Nordin (1) Fredrik Kristian Mattsson (1) Ralf Tommy Gustafsson (1) Susanne Gunilla Liljenberg Nordberg (1) Inger Eva-Karin Sjödin Dahl (1) Roger Philipp Albrecht (1) Karin Maria Undsén (1) Leif Hans Göran Broomé (1) Tore Bertil Johan Karlström (1) Vimal Thomas Boris Kovac (1) Rolf Niklas Harlevi (1) Britt Katarina Ekelund (1) Nils Erik Jerry Johansson (1) Anders Stig Arthur Sandquist (1) Eva Jessica Ekelöf Larsson (1) (1) Mark Ingelse (1) Paul Christer Paulsson (1) Charlotta Johanna Schlingmann (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Martin Folke Tivéus (93p) Lars Jörgen Olsson (73p) Rolf Niklas Harlevi (65p) Vimal Thomas Boris Kovac (62p) Inger Margareta Dahle (61p) En Soon Pernilla Berg (59p) Gunnar Micael Bile (57p) Carl Fredrik Niring (56p) Hans Magnus Larsson (52p) Öyvind Thon (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Fredrik Kristian Mattsson (50p) Eva Jessica Ekelöf Larsson (50p) Lars Anders Larsson (49p) Inger Eva-Karin Sjödin Dahl (47p) Bo Thomas Sonesson (46p) Lars-Erik Gunnar Olsson (46p) Jan Totte Dahlin (45p) Bo Gunnar Werkelin (44p) Lars-Gunnar Verkelin (43p) Anja Gunnarsdotter Werkelin (43p) Eva Marianne Werkelin (42p) Per Erik Martin Sundquist (41p) Leif Hans Göran Broomé (41p) Paul Christer Paulsson (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Jan-Olof Hagberg (40p) Ralf Tommy Gustafsson (39p) (36p) Minga Gitta Hertzman Perez (35p) Erik Göran Långsved (35p) Alf Johannes Ehinger (35p) Olle Åke Näsling (35p) Hans Michael Juniwik (35p) Anders Stig Arthur Sandquist (33p) Anna Monika Möller Werkelin (31p) Inger Elisabeth Harlevi (30p) Ann-Sofie Selling (30p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Susanne Gunilla Liljenberg Nordberg (30p) Peter Willem Karl Voors (28p) Claes Jonas Vilhelm Henning (28p) Pål Göran Burman (27p) Nils Robert Högdahl (25p) Roger Philipp Albrecht (24p) Lars-Ove Viktor Hejdenberg (23p) Barbro Johanna Margareta Hallgren (21p) Allan Eyvind Patrik Frisk (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Karin Ingegärd Larsson (17p) Klas Jesper Wikman (17p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Rune Hans-Ulric Josefsson (17p) Kent Elver Nordin (17p) Anita Eva Marianne Levander (17p) Britt Katarina Ekelund (17p) Charlotta Johanna Schlingmann (17p) Elsa Marika U Göransdtr Lagerberg (16p) Anna Theresia Johnson (16p) Camilla Viola Åkesson (15p) Per Olof Gardelin (14p) Hawzjin Abdulla Karim (14p) Karin Maria Undsén (14p) Tore Bertil Johan Karlström (14p) Mark Ingelse (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.