Stig Lars Gustav Werkelin (35p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Anna Monika Möller Werkelin (22) Karin Ingegärd Larsson (14) Marianne Elisabet Ardell Jakobsson (14) Per Olof Gardelin (12) En Soon Pernilla Berg (7) Lars Anders Larsson (4) Lars-Gunnar Verkelin (4) Inger Margareta Dahle (4) Bo Gunnar Werkelin (4) Carl Olov Mikael Larsson (4) Jan Anders Fredrik Lovén (4) Eva Marianne Werkelin (4) Jan Totte Dahlin (4) Anita Eva Marianne Levander (3) Rune Hans-Ulric Josefsson (3) Anders Viktor Borgs (3) Claes Jonas Vilhelm Henning (2) Per Erik Martin Sundquist (2) Hans Magnus Larsson (2) Erik Göran Långsved (2) Folke Torbjörn Svensson (2) Martin Folke Tivéus (2) Peter Willem Karl Voors (2) Fredrik Kristian Mattsson (2) Lars-Ove Viktor Hejdenberg (2) Alf Johannes Ehinger (2) Olle Åke Näsling (2) Anna Theresia Johnson (2) Hans Michael Juniwik (2) Carl Fredrik Niring (2) Gunnar Micael Bile (2) Anders Stig Arthur Sandquist (2) Eva Jessica Ekelöf Larsson (2) Anja Gunnarsdotter Werkelin (2) (1) Erik Herman Mattias Eriksson (1) Paul Christer Paulsson (1) Ann-Sofie Selling (1) Camilla Viola Åkesson (1) Minga Gitta Hertzman Perez (1) Klas Jesper Wikman (1) Pål Göran Burman (1) Jan-Olof Hagberg (1) Lars Henrik Meijer (1) Ami Ulrika Ann-Marie Höglund (1) Anja Ingeborg Maria Smittsarve (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Hawzjin Abdulla Karim (1) Allan Eyvind Patrik Frisk (1) Nils Robert Högdahl (1) Roger Philipp Albrecht (1) Öyvind Thon (1) Karin Maria Undsén (1) Tore Bertil Johan Karlström (1) Barbro Johanna Margareta Hallgren (1) Inger Elisabeth Harlevi (1) Berit Ing-Marie Berglund (1) Lars Jörgen Olsson (1) Nils Peter Åsheim (1) Emma Sisko Maria Mattsson (1) Bo Thomas Sonesson (1) Ulrika Margareta Ahlholm (1) Ralf Tommy Gustafsson (1) Susanne Gunilla Liljenberg Nordberg (1) Inger Eva-Karin Sjödin Dahl (1) Maria Michaela Challnius (1) Lars-Erik Gunnar Olsson (1) Rolf Niklas Harlevi (1) Vimal Thomas Boris Kovac (1) Mikael Olof Swenson (1) Fredrik Johan Lanneborn (1) Franz Robert Nicholaus Lindström (1) Johanna Katarina Boive (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Martin Folke Tivéus (93p) Erik Göran Långsved (81p) En Soon Pernilla Berg (77p) Lars Jörgen Olsson (77p) Öyvind Thon (73p) Rolf Niklas Harlevi (65p) Gunnar Micael Bile (65p) Inger Margareta Dahle (63p) Carl Fredrik Niring (61p) Vimal Thomas Boris Kovac (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Hans Magnus Larsson (50p) Fredrik Kristian Mattsson (49p) Eva Jessica Ekelöf Larsson (49p) Bo Thomas Sonesson (48p) Per Erik Martin Sundquist (47p) Lars-Erik Gunnar Olsson (46p) Bo Gunnar Werkelin (42p) Paul Christer Paulsson (41p) Lars-Gunnar Verkelin (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Inger Eva-Karin Sjödin Dahl (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Anja Gunnarsdotter Werkelin (41p) Alf Johannes Ehinger (37p) Ralf Tommy Gustafsson (37p) (36p) Minga Gitta Hertzman Perez (36p) Ami Ulrika Ann-Marie Höglund (36p) Eva Marianne Werkelin (36p) Olle Åke Näsling (35p) Hans Michael Juniwik (35p) Anna Monika Möller Werkelin (31p) Berit Ing-Marie Berglund (31p) Nils Peter Åsheim (31p) Marianne Elisabet Ardell Jakobsson (31p) Johanna Katarina Boive (29p) Claes Jonas Vilhelm Henning (28p) Peter Willem Karl Voors (28p) Mikael Olof Swenson (28p) Pål Göran Burman (27p) Ann-Sofie Selling (26p) Susanne Gunilla Liljenberg Nordberg (26p) Nils Robert Högdahl (25p) Roger Philipp Albrecht (25p) Emma Sisko Maria Mattsson (25p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Anders Stig Arthur Sandquist (25p) Jan-Olof Hagberg (24p) Inger Elisabeth Harlevi (24p) Maria Michaela Challnius (24p) Allan Eyvind Patrik Frisk (22p) Anja Ingeborg Maria Smittsarve (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Lars-Ove Viktor Hejdenberg (20p) Franz Robert Nicholaus Lindström (20p) Fredrik Johan Lanneborn (19p) Lars Henrik Meijer (18p) Camilla Viola Åkesson (17p) Klas Jesper Wikman (17p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Karin Ingegärd Larsson (16p) Anita Eva Marianne Levander (16p) Hawzjin Abdulla Karim (16p) Per Olof Gardelin (16p) Rune Hans-Ulric Josefsson (16p) Anna Theresia Johnson (16p) Karin Maria Undsén (14p) Tore Bertil Johan Karlström (14p) Barbro Johanna Margareta Hallgren (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.