Lars Jörgen Olsson (73p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Fredrik Mikael Asp (3) Per Johan Engstam (3) Lars Jonas Marcusson (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Ernst Johan Fredrik Mattisson (2) Lars Anders Larsson (2) Inger Gunilla Öhman (2) Peter Willem Karl Voors (2) Per Erik Martin Sundquist (2) Jan Anders Bäckström (2) Lena Margareta Olsson (2) Gunnar Micael Bile (2) Rune Hans-Ulric Josefsson (2) Per Jonas Holmberg (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Kenneth Wiggo Ingemar Nilsson (1) Liselotte Katarina Hjorth (1) Fredrik Kristofer Runnquist (1) Öivind Engebö (1) Joakim Rafael Rubin (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Eva Margareta Eljans (1) Nils Peder Christian Kinch (1) May Malin Elvira Eriksson (1) Pål Göran Burman (1) Per Ola Otterstedt (1) Stig Lars Gustav Werkelin (1) Erik Assar Rune Odelind (1) Vimal Thomas Boris Kovac (1) Karl Håkan Eriksson (1) Fred Ossian Andersson (1) Thomas Paulsson (1) Hans Hugo Andersson (1) Lars Anders Germund Ardehed (1) Stefan George Erik de Hevesy (1) Mari-Louise Selling (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Ronny Dieter Sturny (1) Per Mikael Svenfelt (1) Britta Ingeborg Lydmar (1) Karl Henrik Winberg (1) Cecilia Margaretha Daun Wennborg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Martin Henrik Valdemar Bengtsson (1) Lars Pontus Sardal (1) JOAKIM JOSEF GIP (1) Nils Thomas von Koch (1) Anders Olof Pontus Carlsson (1) Anders Viktor Borgs (1) Anna Monika Möller Werkelin (1) Jan Birger Widlund (1) Nina Victoria Gomez (1) Lars Krister Svantemark (1) Börje Christer Villard (1) Bo Erling Ingemar Axelsson (1) Bo Henrik Norin (1) Nils Peter Hermansson (1) Håkan John Wilson (1) Erik Axel Urban Odelind (1) Sten Sture Joakim Schröder (1) Karl Tommy Wikström (1) Pia Charlott Jeppsson (1) Ingrid Anne-Sofie Åkesson Bonde (1) Karl Sören Thunström (1) Claes Robert Gunnar Charpentier (1) Per Jonas Erik Törnell (1) Hans Per Erik Jönsson (1) (1) Per-Olov Lydmar (1) (1) Inger Margareta Dahle (1) Isak Peter Zonabend (1) Jan Totte Dahlin (1) Olof Waern (1) Hans Torsten Gunnar Bergvall (1) Mats Egon Nilmeus (1) Bengt Johan Mikael Lavén (1) Johan Gustaf Olof Bjurström (1) Sven Jörgen Rexö (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Cecilia Margaretha Daun Wennborg (90p) Ingrid Anne-Sofie Åkesson Bonde (90p) Liselotte Katarina Hjorth (83p) Joakim Rafael Rubin (83p) May Malin Elvira Eriksson (83p) Martin Henrik Valdemar Bengtsson (82p) Per Mikael Svenfelt (78p) Inger Gunilla Öhman (73p) (73p) Karl Håkan Eriksson (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Fredrik Kristofer Runnquist (64p) Vimal Thomas Boris Kovac (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Sten Sture Joakim Schröder (60p) Hans Per Erik Jönsson (60p) Karl Sören Thunström (59p) (59p) Gunnar Micael Bile (57p) Johan Gustaf Olof Bjurström (56p) Nils Thomas von Koch (55p) Jan Birger Widlund (53p) Olof Waern (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Nils Peder Christian Kinch (48p) Isak Peter Zonabend (48p) Börje Christer Villard (47p) Claes Robert Gunnar Charpentier (47p) Lars Anders Germund Ardehed (46p) Karl Henrik Winberg (46p) Håkan John Wilson (46p) Hans Torsten Gunnar Bergvall (46p) Bengt Johan Mikael Lavén (46p) Per Jonas Holmberg (46p) (45p) Erik Axel Urban Odelind (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Per Erik Martin Sundquist (41p) Karl Tommy Wikström (41p) Anders Viktor Borgs (40p) Nils Peter Hermansson (39p) Per-Olov Lydmar (39p) Thomas Paulsson (36p) Kenneth Wiggo Ingemar Nilsson (35p) Stig Lars Gustav Werkelin (35p) Öivind Engebö (31p) Anna Monika Möller Werkelin (31p) Peter Willem Karl Voors (28p) Pål Göran Burman (27p) Per Ola Otterstedt (27p) Britta Ingeborg Lydmar (27p) JOAKIM JOSEF GIP (27p) Nina Victoria Gomez (27p) Erik Assar Rune Odelind (25p) Fred Ossian Andersson (25p) Lena Margareta Olsson (25p) Mats Egon Nilmeus (25p) Bo Erling Ingemar Axelsson (24p) Pia Charlott Jeppsson (22p) Lars Krister Svantemark (20p) Per Johan Engstam (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Fredrik Mikael Asp (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Lars Pontus Sardal (16p) Rune Hans-Ulric Josefsson (15p) Ernst Johan Fredrik Mattisson (14p) Sven Jörgen Rexö (14p) Mari-Louise Selling (12p) Bo Henrik Norin (12p) Jan Anders Bäckström (12p) Per Jonas Erik Törnell (12p) Anders Olof Pontus Carlsson (10p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.