Lars-Olof Östen Arvidsson (33p)

Man, Född: 1961
Roller

Extern firmatecknare

Extern verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Per Martin Lundberg (6) Per Håkan Ahlström (6) Mats Olov Björkman (6) Olof Stefan Lind (6) Per Olle Elander (6) Dag Mauritz George Pettersson (6) Matilda Maria Axlind (6) Karl Jerry Höglund (5) Ulf Lennart Carlsson (5) Lars Magnus Edlund (5) Gunborg Kristina Johansson (5) Bo Sven Vidar Jareblad (5) Cai Henning Ringqvist (5) Per Jonas Eriksson (5) Susanne Maria Nilsson (5) Roland Joachim Bäckstedt (5) Erik Magnus Johansson (5) Eva Marianne Nyberg (4) Kjell Gösta Ottosson (4) Sven Johan Michael Johansson (4) Carl Markus Moding (2) Britt Anneli Ottosson (2) Jörgen Eberth Nils-Gustaf Bödmar (2) Lars Andreas Bjelkholm (2) Jon Karl Olof Bengtsson (2) Thomas Bengt Höög (2) Rosen Rose-Marie Jareblad (2) Björn Henrik Edvard Bergljung (2) Katarina Elisabet Widman (2) Lars Michael Johansson (1) Daniel Erik Philip Ahlstrand (1) Robert Ahlqvist (1) Jan Peter Michael Andersson (1) Jonas Patrik Nilsson (1) Jan Henrik Torsten Andersson (1) Mats Jörgen Rundgren (1) Lars Johan Wessman (1) Robert Surbevski (1) Bengt Henrik Marcus Thomasson (1) Johan Henrik Urban Aspén (1) Kjell Axel Erland Hansson (1) Emma Charlotta Lindequist (1) Frank Henrik Lövberg (1) Håkan Bertil Oscarsson (1) Claes Ove Peter Johansson (1) Olle Mats Karlsson (1) Bo Fredrik Klasson (1) Per Georg Magnus Bergsman (1) Tord Örjan Hansson (1) Lena Maria Bäckstedt (1) Eva Anneli Sjulmark (1) Thomas Bruno Albert Keifer (1) Henrik Tomas Daniel Nilsson (1) Ulf Johan Gunnar Larsson Lindstrand (1) Lars Erik Johansson (1) Jonas Eduard Meerits (1) Anna Jenny Pernilla Barkman (1) Thomas Almqvist (1) Lars Tore David Lundholm (1) Lars Niclas Bremström (1) Laila Linnea Elisabeth Carelind (1) Marcus Lars Henry Fransson (1) Karl Gunnar Feucht (1) Tom Melker Skarin (1) Björn Fredrik Junefelt (1) Lars Inge Henry Johansson (1) Michael Gegerfeldt (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Björn Henrik Edvard Bergljung (76p) Ulf Lennart Carlsson (63p) Johan Henrik Urban Aspén (61p) Bo Fredrik Klasson (61p) Daniel Erik Philip Ahlstrand (60p) Per Martin Lundberg (59p) Lars Inge Henry Johansson (58p) Kjell Axel Erland Hansson (54p) Henrik Tomas Daniel Nilsson (54p) Olof Stefan Lind (52p) Mats Olov Björkman (49p) Tord Örjan Hansson (49p) Frank Henrik Lövberg (48p) Jörgen Eberth Nils-Gustaf Bödmar (47p) Jonas Eduard Meerits (47p) Robert Surbevski (46p) Bengt Henrik Marcus Thomasson (46p) Thomas Bruno Albert Keifer (46p) Katarina Elisabet Widman (46p) Thomas Almqvist (45p) Ulf Johan Gunnar Larsson Lindstrand (44p) Michael Gegerfeldt (43p) Cai Henning Ringqvist (41p) Karl Jerry Höglund (40p) Lars Magnus Edlund (40p) Bo Sven Vidar Jareblad (40p) Roland Joachim Bäckstedt (40p) Erik Magnus Johansson (40p) Per Håkan Ahlström (39p) Susanne Maria Nilsson (37p) Tom Melker Skarin (35p) Per Olle Elander (34p) Britt Anneli Ottosson (33p) Eva Anneli Sjulmark (33p) Eva Marianne Nyberg (33p) Kjell Gösta Ottosson (33p) Rosen Rose-Marie Jareblad (33p) Lena Maria Bäckstedt (32p) Jonas Patrik Nilsson (31p) Lars Michael Johansson (28p) Lars Erik Johansson (28p) Anna Jenny Pernilla Barkman (28p) Jon Karl Olof Bengtsson (28p) Björn Fredrik Junefelt (28p) Marcus Lars Henry Fransson (27p) Robert Ahlqvist (26p) Lars Johan Wessman (26p) Håkan Bertil Oscarsson (26p) Jan Henrik Torsten Andersson (24p) Claes Ove Peter Johansson (24p) Jan Peter Michael Andersson (22p) Per Georg Magnus Bergsman (22p) Carl Markus Moding (21p) Olle Mats Karlsson (21p) Thomas Bengt Höög (18p) Lars Tore David Lundholm (17p) Sven Johan Michael Johansson (17p) Lars Niclas Bremström (16p) Karl Gunnar Feucht (16p) Lars Andreas Bjelkholm (14p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Emma Charlotta Lindequist (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.