Lars-Olof Östen Arvidsson (33p)

Man, Född: 1961
Roller

Extern verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Per Martin Lundberg (6) Per Håkan Ahlström (6) Mats Olov Björkman (6) Olof Stefan Lind (6) Per Olle Elander (6) Dag Mauritz George Pettersson (6) Matilda Maria Axlind (6) Karl Jerry Höglund (5) Ulf Lennart Carlsson (5) Lars Magnus Edlund (5) Gunborg Kristina Johansson (5) Bo Sven Vidar Jareblad (5) Cai Henning Ringqvist (5) Per Jonas Eriksson (5) Susanne Maria Nilsson (5) Roland Joachim Bäckstedt (5) Erik Magnus Johansson (5) Eva Marianne Nyberg (4) Kjell Gösta Ottosson (4) Sven Johan Michael Johansson (4) Jon Karl Olof Bengtsson (3) Rickard Lars Magnus Norinder (3) Lars Andreas Bjelkholm (3) Britt Anneli Ottosson (2) Thomas Bengt Höög (2) Rosen Rose-Marie Jareblad (2) Björn Henrik Edvard Bergljung (2) Lars Michael Johansson (1) Robert Ahlqvist (1) Jan Peter Michael Andersson (1) Jonas Patrik Nilsson (1) Jan Henrik Torsten Andersson (1) Mats Jörgen Rundgren (1) Lars Johan Wessman (1) Jörgen Eberth Nils-Gustaf Bödmar (1) Robert Surbevski (1) Bengt Henrik Marcus Thomasson (1) Kjell Axel Erland Hansson (1) Håkan Bertil Oscarsson (1) Claes Ove Peter Johansson (1) Bo Fredrik Klasson (1) Per Georg Magnus Bergsman (1) Tord Örjan Hansson (1) Lena Maria Bäckstedt (1) Eva Anneli Sjulmark (1) Thomas Bruno Albert Keifer (1) Henrik Tomas Daniel Nilsson (1) Lars Erik Johansson (1) Carl Rickard Hampus Lexander (1) Thomas Almqvist (1) Lars Tore David Lundholm (1) Lars Niclas Bremström (1) Laila Linnea Elisabeth Carelind (1) Marcus Lars Henry Fransson (1) Karl Gunnar Feucht (1) Tom Melker Skarin (1) Katarina Elisabet Widman (1) Lars Inge Henry Johansson (1) Olle Mats Karlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kjell Axel Erland Hansson (67p) Ulf Lennart Carlsson (63p) Per Martin Lundberg (59p) Lars Inge Henry Johansson (58p) Thomas Bruno Albert Keifer (55p) Jörgen Eberth Nils-Gustaf Bödmar (54p) Henrik Tomas Daniel Nilsson (54p) Katarina Elisabet Widman (54p) Mats Olov Björkman (49p) Tord Örjan Hansson (47p) Olof Stefan Lind (47p) Thomas Almqvist (47p) Robert Surbevski (42p) Bengt Henrik Marcus Thomasson (42p) Cai Henning Ringqvist (41p) Bo Fredrik Klasson (41p) Karl Jerry Höglund (40p) Lars Magnus Edlund (40p) Bo Sven Vidar Jareblad (40p) Roland Joachim Bäckstedt (40p) Erik Magnus Johansson (40p) Per Håkan Ahlström (39p) Susanne Maria Nilsson (37p) Tom Melker Skarin (35p) Per Olle Elander (34p) Britt Anneli Ottosson (33p) Eva Anneli Sjulmark (33p) Eva Marianne Nyberg (33p) Rickard Lars Magnus Norinder (33p) Kjell Gösta Ottosson (33p) Rosen Rose-Marie Jareblad (33p) Lena Maria Bäckstedt (32p) Olle Mats Karlsson (32p) Jonas Patrik Nilsson (31p) Jon Karl Olof Bengtsson (30p) Per Georg Magnus Bergsman (30p) Lars Michael Johansson (28p) Lars Erik Johansson (28p) Marcus Lars Henry Fransson (27p) Robert Ahlqvist (26p) Lars Johan Wessman (26p) Håkan Bertil Oscarsson (26p) Jan Henrik Torsten Andersson (24p) Claes Ove Peter Johansson (23p) Jan Peter Michael Andersson (22p) Thomas Bengt Höög (20p) Lars Tore David Lundholm (19p) Björn Henrik Edvard Bergljung (16p) Lars Andreas Bjelkholm (16p) Karl Gunnar Feucht (15p) Lars Niclas Bremström (14p) Laila Linnea Elisabeth Carelind (14p) Carl Rickard Hampus Lexander (13p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Sven Johan Michael Johansson (12p) Matilda Maria Axlind (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.