(54p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) Monica Lisbeth Johannesson (2) (2) (2) (2) Helena Carina Hedelund (2) Kent Eije Norman (2) (2) (2) Susanne Margareta Fransson (1) Jan Åke Ullsten (1) Lisa Maria Tenggren (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) (1) Hans Göran Nordström (1) Maria Dahlia Poignant Khafagi (1) Anders Ingemar Bengtsson (1) Kerstin Anne-Marie Mouchard (1) Eva Margareta Eljans (1) Berit Viola Wallén (1) (1) (1) Åsa Maria Helén Hjelmstierna (1) Lars Krister Azelius (1) (1) Johan Anders Biskop (1) (1) Thomas Stig Pantzar (1) Leif Ossian Baecklund (1) Karl Erik Wisenfelt (1) Lars Jonas Åkerlind (1) Mats Torgny Andersson (1) Raymond Peter Wendel (1) Nils David Alexander Hagberg (1) (1) Pär Seth Thure Bergsten (1) Björn Fredrik Svensson (1) Lillian Xiaohong Li (1) Mohammed Magdi Ahmed Khafagi (1) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Andreas Erik Karlsson (1) Göran Sven Gunnar Ekström (1) Claes Hugo Vilhelm Enhörning (1) Sven Per Björn Aspling (1) (1) Hans Joachim Bischoff (1) (1) (1) Lars Magnus Frisk (1) (1) Jessica Maria Stålhammar (1) Mats-Åke Lennart Andersson (1) (1) (1) Johan Emil Andersson (1) (1) (1) Olof Carl Sjöström (1) Bo Torsten Nilsson (1) Carl Mattias Silfversparre (1) (1) Bengt-Ove Fromell (1) Bengt Eric Olow Svärd (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Simon Jonatan Redvik (1) Eva Heléne Ragnarsson (1) Henrik Carl Einar Lewander (1) Stefan Theodor Hogman (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) (1) Kay Peter Bengtsson (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Patrik Thomas Patriksson (1) (1) Jan Åke Bogren (1) Berth Åke Knutsson (1) (1) (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Ingemar Hjelmstierna (1) (1) Mikael Rickard Kowal (1) Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (1) (1) Sven Michael Svenstam (1) Karl Åke Richard Karlsson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) Anna Fredrika Hörlin (1) Bengt Gordon Heinestam (1) Per Johan Ekberg (1) (1) Lars-Ola Jäxvik (1) Tord Martin Wingren (1) Karl Stefan Andersson (1) Hans Johan Lassing (1) (1) Svante Anders J Nilo Bengtsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(87p) Olof Carl Sjöström (71p) Hans Johan Lassing (67p) Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (65p) Svante Anders J Nilo Bengtsson (65p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) (58p) Anna Fredrika Hörlin (58p) Bo Torsten Nilsson (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) (52p) (52p) (51p) (50p) (49p) Raymond Peter Wendel (48p) Carl Mattias Silfversparre (48p) Anders Ingemar Bengtsson (47p) Berit Viola Wallén (47p) (47p) Lars Krister Azelius (44p) Thomas Stig Pantzar (44p) (43p) (43p) Sven Michael Svenstam (43p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Per Johan Ekberg (43p) (42p) Karl Åke Richard Karlsson (42p) (41p) (40p) Bengt Gordon Heinestam (39p) (39p) Maria Dahlia Poignant Khafagi (38p) Mohammed Magdi Ahmed Khafagi (38p) Andreas Erik Karlsson (38p) Patrik Thomas Patriksson (38p) Jan Åke Ullsten (37p) (37p) (37p) (37p) (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) (37p) (36p) Pär Seth Thure Bergsten (36p) Claes Hugo Vilhelm Enhörning (36p) (36p) (36p) (36p) Kay Peter Bengtsson (33p) Susanne Margareta Fransson (32p) Björn Fredrik Svensson (32p) (32p) (31p) Bengt Eric Olow Svärd (31p) Simon Jonatan Redvik (31p) Henrik Carl Einar Lewander (31p) Berth Åke Knutsson (31p) Helena Carina Hedelund (28p) Kent Eije Norman (28p) Jessica Maria Stålhammar (27p) Lisa Maria Tenggren (25p) Åsa Maria Helén Hjelmstierna (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) (24p) Karl Stefan Andersson (22p) Tord Martin Wingren (21p) (20p) Monica Lisbeth Johannesson (19p) Mats Torgny Andersson (18p) Lillian Xiaohong Li (18p) Stefan Theodor Hogman (18p) Kurt Jörgen Lövgren (17p) Göran Sven Gunnar Ekström (17p) Mats-Åke Lennart Andersson (17p) Bengt-Ove Fromell (17p) Elsa Birgitta Lööf (17p) (16p) Lars-Ola Jäxvik (16p) Leif Ossian Baecklund (15p) Karl Erik Wisenfelt (15p) Lars Jonas Åkerlind (15p) (15p) Lars Magnus Frisk (14p) Mikael Rickard Kowal (14p) Hans Joachim Bischoff (12p) Johan Emil Andersson (12p) Johan Anders Biskop (11p) Lars Ingemar Hjelmstierna (11p) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (10p) Kerstin Hillevi Vestin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.