(54p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) (2) Helena Carina Hedelund (2) Kent Eije Norman (2) (2) (2) Monica Lisbeth Johannesson (2) (2) (2) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Claes Hugo Vilhelm Enhörning (1) Sven Per Björn Aspling (1) Anders Ingemar Bengtsson (1) (1) (1) Berit Viola Wallén (1) (1) Jessica Maria Stålhammar (1) Åsa Maria Helén Hjelmstierna (1) (1) (1) Johan Emil Andersson (1) (1) Lars-Ola Jäxvik (1) Olof Carl Sjöström (1) Bo Torsten Nilsson (1) Lisa Maria Tenggren (1) (1) Bengt-Ove Fromell (1) Bror Roine Ingemar Ankarström (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Martin Alexander Björk (1) Eva Heléne Ragnarsson (1) Stefan Theodor Hogman (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Kay Peter Bengtsson (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Göran Sven Gunnar Ekström (1) Jan Åke Bogren (1) Berth Åke Knutsson (1) Hans Joachim Bischoff (1) (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Magnus Frisk (1) (1) Mikael Rickard Kowal (1) Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (1) (1) Lars Jonas Åkerlind (1) Karl Åke Richard Karlsson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) (1) Bengt Gordon Heinestam (1) Patrik Thomas Patriksson (1) (1) Lars Henrik Amnell (1) Tord Martin Wingren (1) Karl Stefan Andersson (1) Matilda Margareta Bylund (1) (1) Susanne Margareta Fransson (1) Jan Åke Ullsten (1) (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Kerstin Anne-Marie Mouchard (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) (1) (1) Lars Ingemar Hjelmstierna (1) Lars Krister Azelius (1) Sven Michael Svenstam (1) Johan Anders Biskop (1) (1) Per Johan Ekberg (1) Leif Ossian Baecklund (1) Karl Erik Wisenfelt (1) Simon Jonatan Redvik (1) Mats Torgny Andersson (1) Kurt Olof Dahlberg (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Therese Anna Maria Bratteberg (1) Pär Seth Thure Bergsten (1) Lillian Xiaohong Li (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (67p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) (58p) Mikael Rickard Kowal (55p) (53p) (52p) Bo Torsten Nilsson (52p) (51p) Kurt Jörgen Lövgren (50p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) (49p) (49p) Olof Carl Sjöström (48p) Anders Ingemar Bengtsson (47p) (47p) (47p) (47p) (46p) Pär Seth Thure Bergsten (46p) (44p) Bo Jesper Daniel Ottergren (44p) (41p) Karl Åke Richard Karlsson (40p) Bengt Gordon Heinestam (40p) Susanne Margareta Fransson (40p) (39p) Sven Michael Svenstam (39p) Per Johan Ekberg (39p) (37p) (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) (37p) (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Claes Hugo Vilhelm Enhörning (36p) (36p) (36p) (36p) Lars Krister Azelius (36p) Kay Peter Bengtsson (33p) Berth Åke Knutsson (33p) Therese Anna Maria Bratteberg (33p) Bror Roine Ingemar Ankarström (32p) Helena Carina Hedelund (32p) (32p) Berit Viola Wallén (30p) (29p) Patrik Thomas Patriksson (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Lisa Maria Tenggren (25p) Jessica Maria Stålhammar (24p) Simon Jonatan Redvik (23p) Kurt Olof Dahlberg (23p) Tord Martin Wingren (21p) (20p) Monica Lisbeth Johannesson (19p) Martin Alexander Björk (18p) Stefan Theodor Hogman (18p) Matilda Margareta Bylund (18p) Lillian Xiaohong Li (18p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Karl Stefan Andersson (17p) Lars Magnus Frisk (16p) Lars Henrik Amnell (16p) (16p) Lars Jonas Åkerlind (15p) Leif Ossian Baecklund (15p) Mats Torgny Andersson (15p) (15p) Åsa Maria Helén Hjelmstierna (14p) Lars-Ola Jäxvik (14p) Bengt-Ove Fromell (14p) Göran Sven Gunnar Ekström (14p) Kent Eije Norman (14p) Lars Ingemar Hjelmstierna (14p) Hans Joachim Bischoff (12p) Karl Erik Wisenfelt (12p) Kerstin Hillevi Vestin (11p) Johan Emil Andersson (11p) Hans Göran Nordström (11p) Johan Anders Biskop (11p) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.