(54p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) (2) Helena Carina Hedelund (2) Kent Eije Norman (2) (2) (2) Monica Lisbeth Johannesson (2) (2) (2) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Kurt Jörgen Lövgren (1) Claes Hugo Vilhelm Enhörning (1) Sven Per Björn Aspling (1) Anders Ingemar Bengtsson (1) (1) (1) Berit Viola Wallén (1) (1) Jessica Maria Stålhammar (1) Åsa Maria Helén Hjelmstierna (1) (1) (1) Johan Emil Andersson (1) (1) Lars-Ola Jäxvik (1) Olof Carl Sjöström (1) Bo Torsten Nilsson (1) Lisa Maria Tenggren (1) (1) Bengt-Ove Fromell (1) Elsa Birgitta Lööf (1) Eva Heléne Ragnarsson (1) Stefan Theodor Hogman (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Kay Peter Bengtsson (1) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (1) Göran Sven Gunnar Ekström (1) Jan Åke Bogren (1) Berth Åke Knutsson (1) Hans Joachim Bischoff (1) (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Magnus Frisk (1) (1) Mikael Rickard Kowal (1) Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (1) (1) Lars Jonas Åkerlind (1) Karl Åke Richard Karlsson (1) Bo Jesper Daniel Ottergren (1) (1) Bengt Gordon Heinestam (1) Patrik Thomas Patriksson (1) (1) Tord Martin Wingren (1) Karl Stefan Andersson (1) (1) Susanne Margareta Fransson (1) Jan Åke Ullsten (1) (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Kerstin Anne-Marie Mouchard (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) (1) (1) Lars Ingemar Hjelmstierna (1) Lars Krister Azelius (1) Sven Michael Svenstam (1) Johan Anders Biskop (1) (1) Per Johan Ekberg (1) Leif Ossian Baecklund (1) Karl Erik Wisenfelt (1) Simon Jonatan Redvik (1) Mats Torgny Andersson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Pär Seth Thure Bergsten (1) Lillian Xiaohong Li (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (67p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Mikael Rickard Kowal (57p) (56p) (52p) (51p) Bo Torsten Nilsson (50p) (50p) (49p) Bo Torsten Patrik Nilsson (49p) (49p) Kurt Jörgen Lövgren (48p) Olof Carl Sjöström (48p) Anders Ingemar Bengtsson (47p) (47p) Pär Seth Thure Bergsten (45p) (44p) Lars Krister Azelius (44p) Bo Jesper Daniel Ottergren (43p) Karl Åke Richard Karlsson (40p) (40p) (40p) Sven Michael Svenstam (39p) Per Johan Ekberg (39p) (37p) (37p) Erja Kirsi Marjatta Puonti Sjöström (37p) (37p) (37p) Jan Åke Ullsten (37p) Claes Hugo Vilhelm Enhörning (36p) (36p) (36p) (36p) (36p) (35p) Kay Peter Bengtsson (33p) (32p) Susanne Margareta Fransson (32p) (31p) Berth Åke Knutsson (31p) Berit Viola Wallén (30p) (29p) Helena Carina Hedelund (28p) Patrik Thomas Patriksson (28p) Bengt Gordon Heinestam (27p) Simon Jonatan Redvik (27p) Lisa Maria Tenggren (25p) Nils David Alexander Hagberg (25p) Jessica Maria Stålhammar (24p) Tord Martin Wingren (21p) (20p) Monica Lisbeth Johannesson (19p) Stefan Theodor Hogman (18p) Lillian Xiaohong Li (18p) Elsa Birgitta Lööf (17p) Karl Stefan Andersson (17p) (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Bengt-Ove Fromell (15p) Göran Sven Gunnar Ekström (15p) Lars Jonas Åkerlind (15p) Leif Ossian Baecklund (15p) (15p) Åsa Maria Helén Hjelmstierna (14p) Lars-Ola Jäxvik (14p) Lars Magnus Frisk (14p) Lars Ingemar Hjelmstierna (14p) Hans Joachim Bischoff (12p) Kent Eije Norman (12p) Karl Erik Wisenfelt (12p) Johan Emil Andersson (11p) Johan Anders Biskop (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Bo Ingvar Lennart Rundqvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.