Bo Mikael von Schedvin (43p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
(9) (9) Nils David Alexander Hagberg (8) Carl-Gustav Ingemar Essebro (6) Sirpa Leena Essebro (6) Nils Olof Gustaf Kannö (5) Björn Staffan Bergling (4) Lars Anders Larsson (3) Anders Bertil Michael Hylander (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Lars Peter Andeby (2) Kajsa Maj-Britt Adlercreutz (2) Per Ola Hurtig (2) Mats Romell (2) Dan Gunnar Person (2) Magdalena Elisabeth Persson (2) Karl Gunnar Anders Boman (2) Lars Fredrik Lövgren (2) Lars Stefan Johansson (2) Stefan Morin (2) Lena Christina Pauline Berggren (2) Clas Sven Josef Langéen Nilsson (2) Eva Charlotte Bus (2) Mats Åke Berter (2) Per Markus Hellsten (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Pär Anders Erik Leander (2) Leif Torbjörn Claeson (2) Erik Thomas Tendorf (2) Joel Per Johan Söderlund (2) Sten Tomas Gejrot (2) Hans Christian Rasmusson (2) Lars Bo Anders Sjöholm (2) Bo Göran Elof Ahlén (2) Bengt Patric Olofsson (2) Nils Lars Andreas Melin (2) Karl Fredrik Håkan Iverström (2) Eva Iréne Jonasson Melin (2) Kitt June Helen Lassesson (2) Jan Totte Dahlin (2) Monique Vibeke Wadsted (2) Sven-Arne Algot Gårdh (2) Per Göran Magnusson (2) Lars Erik Odinge (2) Anders Eriksson (2) Per Jonas Hovlund (2) Maria Johanna Christina Nisell (2) Claes Fredrik Söderström (2) Bo Torbjörn Lindmark (2) Berndt Fürst (2) Mango Kask (2) Sven-Holger Paul Blanke (2) Johan Niclas Nilsson Hallén (2) Bengt Jörgen Estving (2) Jens Axel André (2) Dan Mikael Överström (2) Idris Akman (2) Hans Anders Mikael Brynje (2) Alf Gustav Stefan Älgne (1) Frank Dagfinn Björsbo (1) Anders Einar Roos (1) Mona Anette Sandberg (1) Sabine Martina Knutsson (1) Jan Gustav Ragnar Persson (1) Erik Torbjörn Forsin (1) Knut Arne Markus Winfridsson (1) (1) Robert Peter Eckerud (1) Lars Magnus Hedin (1) Rut Astrid Birgit Marklund Beijer (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Mats-Ivar Ivarsson (1) Stefan Crozzoli (1) Karin Helena Beatrice Pernehagen (1) (1) Mats Torgny Andersson (1) Svea Theresia Brundin (1) Eva Kristina Bard (1) Bertil Gunnar Johansson (1) Ulf Sture Stefan Hedefalk (1) Ulf Ove Mullo (1) Carl Börje Göran Börjesson (1) Eva Maria Forsberg (1) Peter Alexander Teurnberg (1) Cecilia Carla Maria Schönmeier (1) Lars Inge Henry Johansson (1) Ivan Rubert Isendor (1) Pia Bodil Charlotte Fredin Olsson (1) Barbara Cannon (1) Stig Martin Hagberg (1) Oili Katriina Vertomaa Kallin (1) Hans Olof Stefan Ungerth (1) Kjell Christian Zanders (1) Johanna Kerstin Margareta Karlgren (1) (1) Per David Nilsson (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Sofie Margareta Lundberg (1) (1) Jan Gregor Råssjö (1) Björn Ola Sandberg (1) William Patrick O Neill (1) Gertrude Pederson (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (1) Karl Göran Olsson (1) Kjell Hugo Andersson (1) Lars Johan Eckerud (1) Erik Torbjörn Sigfrid Astlind (1) Lacra von Schedvin (1) Barbara Irena Hessel (1) Erica Maria Odén (1) Dag Benjamin Ardino di Meo (1) Olof Stefan Hellström (1) Fredrik From (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(93p) Anders Bertil Michael Hylander (76p) Sten Tomas Gejrot (64p) Lars Inge Henry Johansson (58p) Johan Niclas Nilsson Hallén (57p) (54p) Sven-Holger Paul Blanke (53p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Lars Peter Andeby (49p) Karl Gunnar Anders Boman (49p) Mats Åke Berter (47p) Per Göran Magnusson (46p) (45p) Carl-Gustav Ingemar Essebro (44p) Lars Stefan Johansson (44p) Sirpa Leena Essebro (43p) Hans Christian Rasmusson (43p) Kjell Christian Zanders (43p) Sven-Arne Algot Gårdh (42p) Leif Torbjörn Claeson (41p) Karl Fredrik Håkan Iverström (41p) Lena Christina Pauline Berggren (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Lars Erik Odinge (40p) Sofie Margareta Lundberg (39p) Carl Jonas Lennart Hägg (39p) Bertil Gunnar Johansson (38p) Ulf Sture Stefan Hedefalk (38p) Bengt Patric Olofsson (38p) Jan Gregor Råssjö (38p) Kajsa Maj-Britt Adlercreutz (37p) Peter Alexander Teurnberg (37p) (37p) Knut Arne Markus Winfridsson (36p) Mango Kask (36p) Björn Ola Sandberg (35p) Bo Torbjörn Lindmark (35p) Karl Göran Olsson (33p) Robert Peter Eckerud (32p) Pia Bodil Charlotte Fredin Olsson (32p) Lars Johan Eckerud (32p) Pär Anders Erik Leander (31p) Anders Eriksson (31p) (30p) Berndt Fürst (30p) Jan Gustav Ragnar Persson (28p) Stefan Morin (27p) (27p) Monique Vibeke Wadsted (27p) Per Jonas Hovlund (27p) Erik Thomas Tendorf (26p) Nils Olof Gustaf Kannö (26p) Per David Nilsson (26p) Hans Anders Mikael Brynje (25p) Fredrik From (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Mona Anette Sandberg (24p) Eva Charlotte Bus (24p) Stefan Crozzoli (24p) William Patrick O Neill (24p) Bo Göran Elof Ahlén (22p) Maria Johanna Christina Nisell (22p) Bengt Jörgen Estving (22p) Mats-Ivar Ivarsson (21p) Ulf Ove Mullo (21p) Dag Benjamin Ardino di Meo (21p) Magdalena Elisabeth Persson (20p) Per Markus Hellsten (20p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Dan Mikael Överström (20p) Clas Sven Josef Langéen Nilsson (19p) Kitt June Helen Lassesson (19p) Jens Axel André (19p) Frank Dagfinn Björsbo (18p) Erik Torbjörn Forsin (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Carl Börje Göran Börjesson (18p) Cecilia Carla Maria Schönmeier (18p) Lars Bo Anders Sjöholm (18p) Lars Fredrik Lövgren (17p) Joel Per Johan Söderlund (17p) Björn Staffan Bergling (17p) Gertrude Pederson (17p) Per Gustaf Johan Gustafsson (17p) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (17p) Per Ola Hurtig (16p) Anders Einar Roos (16p) Olof Stefan Hellström (16p) Mats Romell (15p) Nils Lars Andreas Melin (15p) Eva Iréne Jonasson Melin (15p) Sven Gösta Helgesson Rödén (14p) Eva Maria Forsberg (14p) Hans Olof Stefan Ungerth (14p) Erica Maria Odén (14p) Stig Martin Hagberg (12p) Claes Fredrik Söderström (12p) Lacra von Schedvin (11p) Sabine Martina Knutsson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.