Bo Mikael von Schedvin (43p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
(9) (9) Nils David Alexander Hagberg (8) Carl-Gustav Ingemar Essebro (6) Sirpa Leena Essebro (6) Nils Olof Gustaf Kannö (5) Björn Staffan Bergling (4) Lars Anders Larsson (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Anders Bertil Michael Hylander (3) Lars Peter Andeby (2) Kajsa Maj-Britt Adlercreutz (2) Per Ola Hurtig (2) Mats Romell (2) Dan Gunnar Person (2) Magdalena Elisabeth Persson (2) Karl Gunnar Anders Boman (2) Lars Fredrik Lövgren (2) Lars Stefan Johansson (2) Stefan Morin (2) Lena Christina Pauline Berggren (2) Clas Sven Josef Langéen Nilsson (2) Eva Charlotte Bus (2) Mats Åke Berter (2) Per Markus Hellsten (2) Jan Totte Dahlin (2) Pär Anders Erik Leander (2) Leif Torbjörn Claeson (2) Erik Thomas Tendorf (2) Joel Per Johan Söderlund (2) Sten Tomas Gejrot (2) Hans Christian Rasmusson (2) Lars Bo Anders Sjöholm (2) Bo Göran Elof Ahlén (2) Bengt Patric Olofsson (2) Nils Lars Andreas Melin (2) Karl Fredrik Håkan Iverström (2) Eva Iréne Jonasson Melin (2) Kitt June Helen Lassesson (2) Idris Akman (2) Monique Vibeke Wadsted (2) Sven-Arne Algot Gårdh (2) Per Göran Magnusson (2) Lars Erik Odinge (2) Anders Eriksson (2) Maria Johanna Christina Nisell (2) Claes Fredrik Söderström (2) Bo Torbjörn Lindmark (2) Berndt Fürst (2) Mango Kask (2) Sven-Holger Paul Blanke (2) Johan Niclas Nilsson Hallén (2) Bengt Jörgen Estving (2) Jens Axel André (2) Carl Olov Mikael Larsson (2) Dan Mikael Överström (2) Hans Anders Mikael Brynje (2) Frank Dagfinn Björsbo (1) Bengt Jörgen Elmér Karlsson (1) Anders Einar Roos (1) Mona Anette Sandberg (1) Ivan Rubert Isendor (1) Jan Gustav Ragnar Persson (1) Erik Torbjörn Forsin (1) Lars Magnus Hedin (1) (1) Robert Peter Eckerud (1) Rut Astrid Birgit Marklund Beijer (1) Mats-Ivar Ivarsson (1) Kjell Christian Zanders (1) (1) Ulla Catrin Heinestam (1) Sofie Margareta Lundberg (1) Eva Kristina Bard (1) Ulf Ove Mullo (1) Ulf Sture Stefan Hedefalk (1) Knut Arne Markus Winfridsson (1) Carl Börje Göran Börjesson (1) Eva Maria Forsberg (1) Kjell Hugo Andersson (1) Cecilia Carla Maria Schönmeier (1) Lars Inge Henry Johansson (1) Barbara Cannon (1) Pia Bodil Charlotte Fredin Olsson (1) Oili Katriina Vertomaa Kallin (1) Lacra von Schedvin (1) Johanna Kerstin Margareta Karlgren (1) Dag Benjamin Ardino di Meo (1) (1) Per David Nilsson (1) Carl Jonas Lennart Hägg (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Björn Ola Sandberg (1) Carl Fredrik Niclas Rosenbaum (1) Gertrude Pederson (1) Per Jonas Hovlund (1) Johan Peter Althoff (1) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (1) Karl Göran Olsson (1) Erik Torbjörn Sigfrid Astlind (1) Lars Johan Eckerud (1) Barbara Irena Hessel (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Stefan Crozzoli (1) Olof Stefan Hellström (1) Mats Torgny Andersson (1) Fredrik From (1) Svea Theresia Brundin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(93p) Anders Bertil Michael Hylander (76p) Johan Niclas Nilsson Hallén (61p) Lars Inge Henry Johansson (58p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Karl Gunnar Anders Boman (49p) Lars Anders Larsson (49p) Sten Tomas Gejrot (49p) (48p) Mats Åke Berter (47p) Sven-Holger Paul Blanke (47p) Per Göran Magnusson (46p) Jan Totte Dahlin (45p) Carl-Gustav Ingemar Essebro (44p) Kjell Christian Zanders (43p) Sirpa Leena Essebro (43p) Hans Christian Rasmusson (43p) Lars Peter Andeby (40p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Ulf Sture Stefan Hedefalk (38p) Kajsa Maj-Britt Adlercreutz (37p) (37p) Sven-Arne Algot Gårdh (37p) Leif Torbjörn Claeson (36p) Karl Fredrik Håkan Iverström (35p) Lars Erik Odinge (35p) Björn Ola Sandberg (35p) Magdalena Elisabeth Persson (34p) Mango Kask (34p) Lars Stefan Johansson (33p) Anders Eriksson (33p) Karl Göran Olsson (33p) Robert Peter Eckerud (32p) Sofie Margareta Lundberg (32p) Pia Bodil Charlotte Fredin Olsson (32p) Carl Jonas Lennart Hägg (32p) (32p) Lars Johan Eckerud (32p) Bo Torbjörn Lindmark (31p) Stefan Crozzoli (31p) Hans Anders Mikael Brynje (31p) Bengt Patric Olofsson (30p) (30p) Per David Nilsson (29p) Jan Gustav Ragnar Persson (28p) Fredrik From (28p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Stefan Morin (27p) (27p) Per Jonas Hovlund (27p) Erik Thomas Tendorf (26p) Nils Olof Gustaf Kannö (26p) Mona Anette Sandberg (24p) Monique Vibeke Wadsted (24p) Ulf Ove Mullo (22p) Bo Göran Elof Ahlén (22p) Bengt Jörgen Estving (22p) Dag Benjamin Ardino di Meo (21p) Dan Mikael Överström (20p) Mats-Ivar Ivarsson (19p) Clas Sven Josef Langéen Nilsson (19p) Kitt June Helen Lassesson (19p) Jens Axel André (19p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Erik Torbjörn Forsin (18p) Carl Börje Göran Börjesson (18p) Cecilia Carla Maria Schönmeier (18p) Lars Bo Anders Sjöholm (18p) Karin Ulrika Elisabeth Westerlund (18p) Lars Fredrik Lövgren (17p) Per Markus Hellsten (17p) Joel Per Johan Söderlund (17p) Björn Staffan Bergling (17p) Gertrude Pederson (17p) Maria Johanna Christina Nisell (17p) Frank Dagfinn Björsbo (16p) Anders Einar Roos (16p) Knut Arne Markus Winfridsson (16p) Berndt Fürst (16p) Mats Torgny Andersson (16p) Per Ola Hurtig (15p) Mats Romell (15p) Lena Christina Pauline Berggren (15p) Nils Lars Andreas Melin (15p) Eva Iréne Jonasson Melin (15p) Olof Stefan Hellström (15p) Bengt Jörgen Elmér Karlsson (14p) Eva Charlotte Bus (14p) Eva Maria Forsberg (14p) Carl Fredrik Niclas Rosenbaum (14p) Per Gustaf Johan Gustafsson (12p) Pär Anders Erik Leander (11p) Lacra von Schedvin (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.