Nils Johan Claesson Lilliehöök

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Sven Per Björn Aspling (4) Eva Margareta Eljans (4) Hans Göran Nordström (4) Mats Owe Anders Gustavsson (3) Karl Sören Thunström (3) Lars Henrik Söderberg (3) Hans Johan Thessén (3) Inger Margareta Dahle (2) Erik Wilhelm Andreas Hinnerich (2) Lars Torbjörn Hultsberg (2) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (2) Anders Viktor Borgs (2) Hans Göte Ragnar Laurin (2) Bengt Jesper Christian Schönbeck (2) Anita Helena Berggren (1) Therese Elisabeth Magnusson (1) Karl Henrik Magnusson (1) Hasse Reidar Lundin (1) (1) Bengt Ulf Ruder (1) Arne Christian Sande Sande (1) Lars Göran Sääf (1) Johan Patrik Axelsson (1) Johan Niclas Svärdlöf (1) Lars Johan Varland (1) Oscar Alexander Strandberg (1) John Mikael Bäckström (1) Eva-Stina Nordell (1) Johan Henrik Gustaf Piehl (1) Anders Åke Jansson (1) Bo Thomas Lundqvist (1) Bo Torsten Nilsson (1) Sören Ingemar Druve (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Bengt Gunnar Fröander (1) Lars Marcus Hultin (1) Linnéa Maria Olsson (1) Lars Johan M Stael von Holstein (1) Jerzy Ralowski (1) Göran Fredrik Wastensson (1) Johan Fredrik Ståhl (1) Robert Otto Nathanson (1) Claes Olof Clarence Reuterswärd (1) Anna Margareta Kull (1) Benny Thomas Lindbrandt (1) Nils Anders Larsson (1) Bengt Evert Magnusson (1) Carl Robert Arfvidsson (1) Per Ronny Emanuel Sahlberg (1) Kjell Åke Ruder (1) (1) Kristina Marianne Ruder (1) Clas Magnus Lindahl (1) Lars Christian Sääf (1) Annika Margareta Stadell Lindkvist (1) Tanja Hansson (1) Åsk Britt Charlotte Väppling (1) Per-Erik Strand (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Christina Margo Piehl (1) Victor Andreas Mathson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Fredrik Johan Gustav Waern (69p) Anita Helena Berggren (62p) Inger Margareta Dahle (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Bo Torsten Nilsson (52p) Bo Torsten Patrik Nilsson (50p) Anna Margareta Kull (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Johan Henrik Gustaf Piehl (42p) Johan Patrik Axelsson (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Hasse Reidar Lundin (39p) Lars Torbjörn Hultsberg (39p) Klas Fredrik Emil Ahlqvist (38p) Sören Ingemar Druve (36p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Lars Johan Varland (34p) Per-Erik Strand (33p) Mats Owe Anders Gustavsson (32p) Lars Johan M Stael von Holstein (31p) Oscar Alexander Strandberg (30p) Tanja Hansson (30p) Clas Magnus Lindahl (29p) Hans Johan Thessén (29p) Lars Henrik Söderberg (28p) Kjell Åke Ruder (28p) Kristina Marianne Ruder (27p) (26p) John Mikael Bäckström (25p) Annika Margareta Stadell Lindkvist (25p) Bengt Ulf Ruder (23p) Arne Christian Sande Sande (23p) Christina Margo Piehl (23p) Bengt Evert Magnusson (22p) Bengt Jesper Christian Schönbeck (20p) (18p) Göran Fredrik Wastensson (18p) Per Ronny Emanuel Sahlberg (18p) Bo Thomas Lundqvist (17p) Karl Henrik Magnusson (16p) Erik Wilhelm Andreas Hinnerich (16p) Benny Thomas Lindbrandt (16p) Victor Andreas Mathson (16p) Eva-Stina Nordell (14p) Bengt Gunnar Fröander (14p) Claes Olof Clarence Reuterswärd (14p) Hans Göte Ragnar Laurin (12p) Lars Göran Sääf (11p) Lars Christian Sääf (11p) Hans Göran Nordström (11p) Therese Elisabeth Magnusson (9p) Anders Åke Jansson (9p) Jerzy Ralowski (8p) Nils Anders Larsson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.