Raymond Peter Wendel (48p)

Man, Född: 1962
Rangordningen antal relationer
Bo Gösta Valdemar Steiner (12) Karl Viktor Allerby (11) Bill Reidar Brox (11) Klas Dahlöf (3) Lars-Ola Jäxvik (3) Ulf Greger Johansson Längvik (3) Hans Sören Börjesson (2) Jan Erik Gunnar Jardelöv (2) Claes-Michael Bergman (2) Nils Göran Wolff (2) Carl Otto Patric Bottne (2) Racine Benjamin Ashjari (2) Anders Nils-Rune Moberg Lissåker (2) Eilert Mattias Granat (1) Fred Roy Rosenthal (1) Lars Anders Larsson (1) Erik Robin Grannesberger (1) Lars Georg Pontus Nordengren (1) Ola Hans Bengt Linde (1) Anna Cecilia E Adlerton Hollerup (1) (1) Anne Christine Bjärkby (1) Johan Markus Emne (1) John Björn Kenneth Flintberg (1) Gert Johan Frej (1) Hans Carl Patrik Delborn (1) Karl Viktor Modigh (1) Per Anders Joakim Fernstad (1) Leif Arne Nilsson (1) (1) Arne Gustaf Peter Lindberg (1) Simon Jonatan Redvik (1) Lars Patrik Brandt (1) Henrik Carl Einar Lewander (1) Anders Mauritz Eriksson (1) Claes-Henrik Martinsson (1) Stefan Rolf Engdahl (1) Hans Nicklas Raask (1) Anders Jacob Westesson (1) Leif Gunnar Bohman (1) (1) Per Anders Björnåsen (1) Carl Olof Fredrik Johansson (1) Cronie Sten Leo Wallquist (1) Lars Peter Jakob Wåhlin (1) Maria Sofia Ekelund (1) (1) Björn Lars Arnold Elken (1) JOAKIM MIKAEL DAHL (1) Erik Josef Lind (1) Per Arne Malmqvist (1) Stig Evert Börjesson (1) Carl Fredrik Munthe (1) Sven Gösta Atterhed (1) Tommy Jan-Erik Westerberg (1) Bengt Eric Olow Svärd (1) Erik Stefan Lindholm (1) Mats Ola Johansson (1) Hans Johan Lassing (1) Martin Nicolas Larsson (1) Malin Kathrin Brandt (1) Svante Anders J Nilo Bengtsson (1) Nils Ivar Leifsson Janson (1) Kristina Linnéa Nanette Fahl (1) Bengt Olof Selvert (1) Thomas Vedin (1) Christian Erik Björkman (1) Dejan Spasenoski (1) Lennart Stig Waern (1) Stefan Christofer Andersson (1) (1) (1) Tommy Kurt Georg Nilsson (1) Mette Gross (1) (1) Hans Martin Strempel (1) Karl Gunnar Sjöblom (1) Ove Henry Eklund (1) Karl Sverker Björling (1) Robert Lennart Arrhenius (1) Lena Åsa Susanne Eklund (1) Catinka Gerd Margareta De Flon (1) Hans Peder Loid (1) Olle Ivan Lundgren (1) (1) Bengt Åke Joakim Svensson (1) Björn Fredrik Svensson (1) Thomas Patrik Tommy Dahlin (1) Finn Bitsch Björklund (1) Bengt Gunnar Rodung (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(71p) Hans Johan Lassing (67p) Tommy Kurt Georg Nilsson (67p) Svante Anders J Nilo Bengtsson (65p) (62p) (54p) Stefan Rolf Engdahl (52p) Anna Cecilia E Adlerton Hollerup (49p) Tommy Jan-Erik Westerberg (48p) Leif Arne Nilsson (47p) Lars Patrik Brandt (47p) Mats Ola Johansson (47p) Malin Kathrin Brandt (47p) Kristina Linnéa Nanette Fahl (47p) Olle Ivan Lundgren (47p) Finn Bitsch Björklund (45p) Bengt Gunnar Rodung (45p) Erik Josef Lind (44p) (43p) (43p) Nils Ivar Leifsson Janson (42p) Hans Peder Loid (42p) Bo Gösta Valdemar Steiner (41p) Hans Sören Börjesson (40p) Jan Erik Gunnar Jardelöv (40p) Lars Peter Jakob Wåhlin (40p) Nils Göran Wolff (40p) Lars Anders Larsson (39p) Leif Gunnar Bohman (39p) Erik Stefan Lindholm (39p) Racine Benjamin Ashjari (39p) Ulf Greger Johansson Längvik (39p) Bill Reidar Brox (37p) JOAKIM MIKAEL DAHL (36p) (35p) Claes-Henrik Martinsson (32p) Björn Fredrik Svensson (32p) Simon Jonatan Redvik (31p) Henrik Carl Einar Lewander (31p) Sven Gösta Atterhed (31p) Bengt Eric Olow Svärd (31p) Christian Erik Björkman (31p) Ola Hans Bengt Linde (30p) Per Anders Björnåsen (29p) Stefan Christofer Andersson (29p) Thomas Patrik Tommy Dahlin (28p) Claes-Michael Bergman (27p) Karl Viktor Allerby (27p) Mette Gross (27p) Anders Nils-Rune Moberg Lissåker (27p) (26p) Lennart Stig Waern (25p) Karl Sverker Björling (25p) Fred Roy Rosenthal (24p) Lars Georg Pontus Nordengren (24p) Carl Otto Patric Bottne (24p) Dejan Spasenoski (24p) Arne Gustaf Peter Lindberg (23p) (23p) John Björn Kenneth Flintberg (21p) Anders Mauritz Eriksson (21p) Martin Nicolas Larsson (21p) Anne Christine Bjärkby (20p) Karl Viktor Modigh (20p) Hans Martin Strempel (20p) Erik Robin Grannesberger (19p) Klas Dahlöf (19p) Johan Markus Emne (18p) Carl Olof Fredrik Johansson (18p) Björn Lars Arnold Elken (18p) Maria Sofia Ekelund (17p) Per Anders Joakim Fernstad (16p) Lars-Ola Jäxvik (16p) Per Arne Malmqvist (16p) Bengt Olof Selvert (16p) Karl Gunnar Sjöblom (16p) Robert Lennart Arrhenius (16p) Eilert Mattias Granat (15p) Hans Carl Patrik Delborn (15p) Hans Nicklas Raask (15p) Thomas Vedin (15p) Stig Evert Börjesson (14p) Ove Henry Eklund (14p) Lena Åsa Susanne Eklund (14p) Bengt Åke Joakim Svensson (14p) Gert Johan Frej (12p) Cronie Sten Leo Wallquist (12p) Carl Fredrik Munthe (11p) Catinka Gerd Margareta De Flon (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.