Per-Erik Stefan Nilsson (52p)

Man, Född: 1960
Rangordningen antal relationer
Niklas Jonas Olof Nordin (12) Nils David Alexander Hagberg (11) Lili Yayne Abeba Assefa (8) Harri Juhani Korhonen (8) Niklas Ingemar Johansson (8) Claes Peter Ströby (8) Kristina Marie Baaz (7) Fanny Mikaela Margareta Sturén (6) Svante Andreas Björk (6) Pernilla Lindeborg (5) Sofi Veronica Jackson (5) Madelene Therese Lorentzsson (4) Rikard Per-Arvid Svensson (4) Jan Totte Dahlin (2) Per-Olov Lydmar (2) Linda Maria Frohm (2) Lars Anders Larsson (2) Bertil John Wattin (2) Anna Lallerstedt (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Nils Göran Rickard Andersson (2) Tommy Yngve Backner (2) Anna Katarina Magnusson (2) Bo Markus Flyborg Karlsson (1) Susanne Ulla Elisabeth Andersson (1) Tommy Samuel Myllymäki (1) Sören Niklas Ahlbom (1) Carina Margareta Vendle (1) Per Svante Nylén (1) Sven-Axel Peter Thomelius (1) Matilda Linnéa Agneta Jackson (1) Malin Franck (1) Pim Andreas Daniel Van Dorpel (1) Eva Marianne Dunér (1) Hans Tomas Ringsby Pettersson (1) Christel Yvonne Kinning (1) Azita Shariaty Khalil Abad (1) Åsa Lina Sånemyr (1) Mikael Johan Elias Ahlqvist (1) Eva Christina Nilsson (1) Richard Verner Svartvik (1) Daniel Stamenkovic (1) Pontus Carl Johan Mannestig (1) Jan Mikael Santoft (1) Hans-Erik Wilhelm Stierna (1) Elisabeth Karin Haglund (1) Anna Elisabeth Cecilia Hjortheden (1) Nils Johan Strömberg (1) Lena Margaretha Johnson (1) Mathias E J Westbrand Emilsson (1) Nina Margareta Wistedt Christensson (1) Thomas Bernt Fredrik Sjöstrand (1) Karl Fredrik Arvid Svensson (1) Peter Thorwald Jangbratt (1) Ann Katarina Ringstrand (1) Carl Daniel Johannes Stenbäck (1) Peter Andreas Bladh (1) Per Joakim Carlsson (1) Ann Nagel (1) Johan Robert Larsson (1) Joakim Bengt Viktor Grip (1) Menette Birgitta K von Schulman (1) Maud Elisabeth Olofsson (1) Anders Michael Fredriksson (1) Jan Nord (1) Marina Elisabeth Nilsson (1) Simon George Fisher (1) Olle Eric Eskil Dahlström (1) Bo Dennis Johansson (1) Mia-Lena Sofia Kjäll Spendrup (1) Nils Tommy Jacobson (1) Beata Lihammar (1) Jonas Charles Siljhammar (1) Karl Jimmy Johansson (1) Stina Inger Maria Porsgaard (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Maud Elisabeth Olofsson (86p) Christel Yvonne Kinning (84p) Jan Nord (79p) Azita Shariaty Khalil Abad (73p) Karl Fredrik Arvid Svensson (73p) Peter Thorwald Jangbratt (73p) Carl Daniel Johannes Stenbäck (69p) Nils Tommy Jacobson (61p) Peter Andreas Bladh (60p) Rikard Per-Arvid Svensson (59p) Thomas Bernt Fredrik Sjöstrand (59p) Harri Juhani Korhonen (58p) Bertil John Wattin (57p) Bo Dennis Johansson (56p) Fanny Mikaela Margareta Sturén (52p) Matilda Linnéa Agneta Jackson (52p) Niklas Jonas Olof Nordin (52p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Susanne Ulla Elisabeth Andersson (50p) Hans Tomas Ringsby Pettersson (50p) Lars Anders Larsson (50p) Elisabeth Karin Haglund (50p) Jonas Charles Siljhammar (50p) Pontus Carl Johan Mannestig (49p) Lili Yayne Abeba Assefa (47p) Nils Johan Strömberg (47p) Pernilla Lindeborg (47p) Svante Andreas Björk (47p) Ann Katarina Ringstrand (47p) Claes Peter Ströby (47p) Simon George Fisher (47p) Karl Jimmy Johansson (47p) Ann Nagel (46p) Tommy Yngve Backner (45p) Eva Marianne Dunér (42p) Mikael Johan Elias Ahlqvist (41p) Nils Göran Rickard Andersson (41p) Mia-Lena Sofia Kjäll Spendrup (41p) Anna Lallerstedt (40p) Per-Olov Lydmar (39p) Richard Verner Svartvik (39p) Nina Margareta Wistedt Christensson (39p) Stina Inger Maria Porsgaard (37p) Madelene Therese Lorentzsson (36p) Niklas Ingemar Johansson (36p) Sofi Veronica Jackson (36p) Sören Niklas Ahlbom (35p) Johan Robert Larsson (35p) Anna Katarina Magnusson (32p) Linda Maria Frohm (29p) Jan Mikael Santoft (28p) Olle Eric Eskil Dahlström (28p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Åsa Lina Sånemyr (24p) Eva Christina Nilsson (23p) Menette Birgitta K von Schulman (22p) Tommy Samuel Myllymäki (20p) Joakim Bengt Viktor Grip (20p) Anders Michael Fredriksson (17p) Per Svante Nylén (16p) Lena Margaretha Johnson (16p) Kristina Marie Baaz (14p) Beata Lihammar (14p) Bo Markus Flyborg Karlsson (10p) Malin Franck (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.