Erik Lennart Berg (47p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
Kaarel Bernhard Lehiste (12) Hans Andreas Holmberg (10) Eva Katrin Dahlström (6) Henrik Håkan Jussi-Pekka (5) Ulf Strauss (5) Kent Göran Birger Bygdén (5) Carl Magnus Christian Ekberg (5) Nils David Alexander Hagberg (4) Thomas Järlö (4) Stig Göran Westberg (3) Magnus Ivar Thorling (3) Hans Pontus John Rode (2) Per Nicklas Walldan (2) Hans Johan Brodin (2) Per Bo Kwon-Hurn Widlund (2) Jan Anders Hellberg (1) Rolf Joakim Ollén (1) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (1) Berit Elisabeth Nilsson (1) Dan Gunnar Lundhem (1) Bror Ingvar Ygberg (1) Ingegerd Elisabet Simonsson (1) Fredrik Gustav Aspe (1) Folke Stefan Sandesten (1) Lars Olof Lidén (1) Per Håkan Westin (1) Per Magnus Lennart Rönnmark (1) Kerstin Gunvor Anne-Marie Landin (1) Rolf Ingemar Åkerman (1) Elsa Gun-Britt Mårtensson (1) Glenn Peter Bäckström (1) Mats Peter Hederos (1) Barbro Birgitta Engman (1) Stefan Erik Rune Thelander (1) Michael Wessel (1) Bror Roine Kristiansson (1) Bo Jonas Hagetoft (1) Lars Göran Johnsson (1) Per Erik Sjöhult (1) Ebba Erika Asp (1) Lars Anders Larsson (1) Ernst Peter Tolf (1) Klas van Lienden (1) Pär Anders Svanberg (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Ragnhild Ann-Christin Svärd (1) Lena Elisabeth Wästfelt (1) Christer Gösta Bertil Wannheden (1) Karl Fredrik Mårten Lilja (1) Kjell Harry Isacson (1) Anna Kristina Montgomery (1) Dan Christian Eugen Granzell (1) Sven-Gunnar Arne Dahlqvist (1) Mats Joacim Axelsson (1) Sven-Göran Svensson (1) Anders Lennart Lif (1) Marit Jenset (1) Tord Ronald Bäckrud (1) Gun-Britt Margareta Solberg (1) Anna Margareta Sander (1) Hans Fredrik Wirdenius (1) Hans Lennart Evander (1) Erik Christer Nerlich (1) Mårten Erik Lindström (1) Anders Bertil Gustav Kjellin (1) Bengt Holger Wånggren (1) Sheila Toresson Florell (1) Sven Mikael Eliasson (1) John Victor Forselius (1) Lars Olov Steen (1) Charlotte Louise Burmester (1) Björn Eric Wellhagen (1) Håkan Lennart Blom (1) Mats Olof Björs (1) Bernt Tore Mauritz Persson (1) Lise Christine Langseth (1) Helmer Jörgen Olofsson (1) Bo Staffan Simon Carenholm (1) Jan Patrik Häggstrand (1) Björn Thomas Lindström (1) Solveig Elsie Larsen (1) Jari Sakari Lalli (1) Björn Hjalmar Flink (1) Lars Göran Krister Larsson (1) Saija Laura Koski Thacker (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Per Olof Ehrlén (1) Karolina Margareta Rylander Spets (1) Karl Thomas Kristoffersson (1) Mari Elisabeth Broman (1) Hans-Erik Rode (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Olof Ehrlén (86p) Ingegerd Elisabet Simonsson (79p) Per Håkan Westin (78p) Hans Fredrik Wirdenius (77p) Erik Christer Nerlich (74p) Sheila Toresson Florell (74p) Mårten Erik Lindström (73p) Mari Elisabeth Broman (72p) Mats Peter Hederos (67p) Rolf Joakim Ollén (65p) Elsa Gun-Britt Mårtensson (63p) Anna Margareta Sander (63p) Jari Sakari Lalli (61p) Michael Wessel (59p) Karl Fredrik Mårten Lilja (59p) Karl Thomas Kristoffersson (58p) Lars Göran Johnsson (57p) Kaarel Bernhard Lehiste (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Per Nicklas Walldan (50p) Kent Göran Birger Bygdén (50p) Jan Anders Hellberg (49p) Henrik Håkan Jussi-Pekka (49p) Stig Göran Westberg (47p) Hans Andreas Holmberg (47p) Eva Katrin Dahlström (47p) Hans Johan Brodin (47p) Hans Pontus John Rode (45p) Rolf Ingemar Åkerman (43p) Carl Magnus Christian Ekberg (43p) Bo Staffan Simon Carenholm (43p) Sven-Göran Svensson (42p) Barbro Birgitta Engman (41p) Fredrik Gustav Aspe (39p) Charlotte Louise Burmester (39p) Per Bo Kwon-Hurn Widlund (39p) Helmer Jörgen Olofsson (39p) Tord Ronald Bäckrud (37p) Sven-Gunnar Arne Dahlqvist (36p) Berit Elisabeth Nilsson (35p) Lena Elisabeth Wästfelt (32p) Lise Christine Langseth (31p) Lars Olof Lidén (30p) Sven Mikael Eliasson (30p) Anders Bertil Gustav Kjellin (29p) Björn Eric Wellhagen (27p) Thomas Järlö (26p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Dan Gunnar Lundhem (23p) Kerstin Gunvor Anne-Marie Landin (23p) Glenn Peter Bäckström (23p) Stefan Erik Rune Thelander (23p) Bo Jonas Hagetoft (23p) Pär Anders Svanberg (23p) Ragnhild Ann-Christin Svärd (23p) Christer Gösta Bertil Wannheden (23p) Anna Kristina Montgomery (23p) Mats Joacim Axelsson (23p) Anders Lennart Lif (23p) Marit Jenset (23p) Jan Patrik Häggstrand (23p) Solveig Elsie Larsen (23p) Bror Ingvar Ygberg (22p) Folke Stefan Sandesten (22p) Bror Roine Kristiansson (22p) Ernst Peter Tolf (22p) Hans Lennart Evander (22p) Bengt Holger Wånggren (22p) Håkan Lennart Blom (22p) Mats Olof Björs (22p) Lars Göran Krister Larsson (22p) Saija Laura Koski Thacker (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Gun-Britt Margareta Solberg (17p) John Victor Forselius (17p) Hans-Erik Rode (17p) Magnus Ivar Thorling (16p) Sigrid Helena Elisabet Ehrenborg (14p) Ulf Strauss (14p) Kjell Harry Isacson (14p) Dan Christian Eugen Granzell (14p) Per Erik Sjöhult (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.