Mats George Sterner (45p)

Man, Född: 1961
Rangordningen antal relationer
(15) Ingvor Helen Sundbom (14) Lars Tommy Sundbom (14) Lars Magnus Ekström (14) Anders Jan-Hugo Nihlén (14) Robert Schönbeck (13) Per Christer Johansson Perrault (13) Andreas Olof Hyltefors (12) (9) Jan Anders Fredrik Lovén (8) Björn Hjalmar Flink (8) Lars Anders Larsson (8) Carl Olov Mikael Larsson (7) Jan Totte Dahlin (7) Anders Viktor Borgs (6) (6) Inger Margareta Dahle (6) (6) Leif Gustaf Malmborg (6) (6) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (5) Karl Andreas Nylund (5) (5) Hans Daniel Gerlach (5) Bo Mats Jonas Wångenberg (4) Jens Engvall (4) Lars Tage Tagesson (4) Tom Lennart Roger Johansson (4) Maria Cecilia Gannedahl (4) Johan Fredrik Ståhl (4) Claes Gustaf Langenius (4) Anna Margareta Elisabet Kleberg (4) (4) Ulf Nils Axel Jagetoft (4) Anders Bernt Einar Kvist (4) Nils Johan Risberg (4) Thomas Erik Torsten Erséus (4) Ylva Westman Sarby (4) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (4) Carl Peter Jakob Falkman (4) Lennart Ingemar Rindstig (4) Eskil Per Hugo Lindnér (4) Rolf Åke Theblin (4) Leif Roland Frank (4) Lars Lennart Björck (4) Gert Rolf Frej (3) (3) Lars Jörgen Sandquist (3) (3) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (3) Thomas Hopkins (3) Eva Christina Eriksson (3) Erik Turai (3) (2) Thomas Christer Hubert Olrog (2) Agneta Eleonora Ekblad (2) Nils Olof Gustaf Kannö (2) Ernst Roland Sundqvist (2) (2) Henry Jesper Strand (2) (1) (1) Bengt Göran Lövgren (1) (1) Bo Torsten Nilsson (1) Bengt Anders Lövgren (1) Erik Henry Andersson (1) Eric Urban Ehrling (1) Jonny Per-Olof Persson (1) Sven Magnus Fredmer (1) Hans Göran Nordström (1) (1) Lovisa Christina Marianne Meijer (1) (1) Leif Gunnar Gustafsson Gynnerstedt (1) Sven Erik Gustav Pettersson (1) Sven Olof Braaf (1) Bo Torsten Patrik Nilsson (1) Lars Johan Rasmusson (1) Åke Kaur (1) Jan-Erik Dennermalm (1) Klas van Lienden (1) Sven Per Björn Aspling (1) Björn Fredrik Sjölander (1) Sven Gösta Helgesson Rödén (1) Hans Mikael Franzén (1) (1) Karl Stefan Andersson (1) Carin Marie Steen Wahlqvist (1) Eva Marie Sterner (1) Jan Gustaf Michael Levin (1) Carl George Sterner (1) (1) Per Erik Håkan Blixt (1) Karl Sören Thunström (1) (1) Eva Margareta Eljans (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Christina Eriksson (81p) (73p) Ylva Westman Sarby (73p) (73p) Jens Engvall (69p) Lars Magnus Ekström (68p) Thomas Erik Torsten Erséus (65p) (64p) (63p) Inger Margareta Dahle (63p) Andreas Olof Hyltefors (63p) Erik Turai (63p) (63p) Per Erik Håkan Blixt (63p) Karl Sören Thunström (63p) (61p) Eva Margareta Eljans (61p) (57p) Jonny Per-Olof Persson (55p) Nils Johan Risberg (55p) (55p) Bo Torsten Nilsson (54p) (54p) Anders Bernt Einar Kvist (54p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Ingvor Helen Sundbom (53p) Hans Daniel Gerlach (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) (48p) (46p) Claes Gustaf Langenius (46p) Lars Tommy Sundbom (46p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (45p) (45p) (45p) (45p) (45p) Nina Ulrica E Alexander-Cloud (45p) Carl Peter Jakob Falkman (45p) Per Christer Johansson Perrault (45p) Anders Jan-Hugo Nihlén (44p) Bengt Anders Lövgren (41p) Anders Viktor Borgs (41p) Gert Rolf Frej (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Lars Tage Tagesson (39p) Agneta Eleonora Ekblad (39p) Åke Kaur (39p) (39p) Henry Jesper Strand (39p) Eric Urban Ehrling (38p) Lars Jörgen Sandquist (37p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Bo Mats Jonas Wångenberg (35p) Robert Schönbeck (34p) (33p) (30p) Tom Lennart Roger Johansson (30p) Carin Marie Steen Wahlqvist (30p) Sven Erik Gustav Pettersson (28p) Nils Olof Gustaf Kannö (26p) Erik Henry Andersson (25p) Thomas Hopkins (25p) Rolf Åke Theblin (25p) Jan Gustaf Michael Levin (25p) (24p) Carl George Sterner (24p) Jan-Erik Dennermalm (23p) Karl Stefan Andersson (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Sven Magnus Fredmer (19p) Thomas Christer Hubert Olrog (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Bengt Göran Lövgren (17p) Lars Lennart Björck (17p) Karl Andreas Nylund (16p) Sven Olof Braaf (16p) Lars Johan Rasmusson (16p) Bengt Rikard Vilhelm Lindegren (14p) Sven Gösta Helgesson Rödén (14p) Hans Mikael Franzén (14p) Anna Margareta Elisabet Kleberg (12p) Lovisa Christina Marianne Meijer (12p) Eskil Per Hugo Lindnér (11p) Eva Marie Sterner (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.